Σάββατο, 13 Αυγούστου 2011

ΚΑΙ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ ΘΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΝΟΙΑΣ

*Ο σεμνός και απέριττος τάφος του Κωνσταντίνου Κανάρη στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών


Γράφει ο Παντελής Στεφ. Αθανασιάδης

          Μπορεί η κρατική (και πολιτική) μικρόνοια να σταθεί εμπόδιο, να τιμηθεί από ιδιώτες ένας διακεκριμένος πολίτης, ένας μοναδικός ήρωας, ένας ανιοδοτελής πολιτικός οικουμενικής αποδοχής;
          Ένα τέτοιο άγνωστο περιστατικό του 1861- 62, με κεντρική προσωπικότητα τον Κωνσταντίνο Κανάρη, θα αφηγηθούε σήμερα.
          Περί τα μέσα του Δεκεμβρίου του 1861 κάποιοι διακεκριμένοι Αθηναίοι, συνέτρωγαν στο «Ξενοδοχείο του Στέμματος». Εκεί ένaς από αυτούς, έρριξε την ιδέα να τιμηθεί ο υπέργηρος  ήρωας Κωνσταντίνος Κανάρης την  Πρωτοχρονιά του 1862 με ένα λεύκωμα τιμής. Όλοι ομόφωνα είπαν το «ναι» και συναποφάσισαν να κάνουν ένα άτυπο έρανο, βάζοντας κάθε πολίτης που θα το επιθυμούσε, ένα δεκάλεπτο. Στόχος ήταν να υπάρχει μεγαλύτερη λαϊκή συμμετοχή στο τιμητικό λεύκωμα, που θα ετοίμαζαν.          Υπέγραψαν οι παρευρισκόμενοι και παρέδωσαν το κείμενο με τις υπογραφές σε δύο, ώστε να αρχίσουν να μαζέυουν τα δεκάλεπτα, εγγράφοντες και άλλους συμπολίτες.
          Η ενέργεια αυτή όμως μέσω ψιθύρων καλοθελητών, έφτασε στα αυτιά της Αστυνομίας, η οποία ερμηνεύοντας στενοκέφαλα τον νόμο που απαγόρευε την διεξαγωγή εράνων, ζήτησε να σταματήσει η συγκέντωση χρημάτων. Οι δύο που μάζευαν τα χρήματα    επισκέφθηκαν τον Διεθυντή της Αστυνομίας και διαμαρτυρήθηκαν. Εκείνος τους ανακοίνωσε, πως θα το αναφέρει στον προϊστάμενο υπουργό του. Την επομένη μάλιστα έλαβε και την διφορούμενη πανταχούσα του υπουργού ότι απαγορεύει τη συγκέντρωση χρημάτων, χωρίς να απαγορεύει σε κανέναν να προσφέρει χρήματα για να ενισχύσει κάποιον φίλο του.
*Ο Τιμολέων Φιλήμων

          Οι δύο συμπολίτες και ειδικώτερα ο Τιμολέων Φιλήμων και ο Αναστάσιος Καλός, υπέβαλαν και υπόμνημα στον υπουργό , στο οποίο κατέληγαν:
          «Η παρεμπόδισις επομένως σήμερον των προς έκφρασιν ευγνωμοσύνης ενεργειών μας υπέρ προσώπου τοιούτου, αποβαίνει ανεξήγητος όλως και μάλιστα, όταν τας υπουργικάς έδρας κατέχωσιν άνδρες νέοι την ηλικίαν, οφείλοντες να έχωσιν πάντοτε ευγνώμονα την ανάμνησιν του ενδόξου παρελθόντος».
          Ας σημειώσουμε εδώ ότι οκτώ μήνες νωρίτερα το επίσημο κράτος  με έκθεσή του στη Βουλή ζητούσε να ανακηρυχθεί ο Κανάρης  ως προσενεγκών στην πατρίδα «εξόχους υπηρεσίας»  και να του απονεμηθεί σύνταξη 1.000 δραχμών.
          Τελικά παρά τις απαγορεύσεις της Αστυνομίας περισσότεροι από 800 Αθηναίοι και υπέγραψαν και τον οβολό τους προσέφεραν ώστε να ετοιμασθεί το τιμητικό λεύκωμα.
*Ο Κωνσταντίνος Κανάρης

          Ήταν βελούδινο, κυανού χρώματος. Εξωτερικά είχε σχεδιασμένο ένα Σταυρό, μια άγκυρα και τις λέξεις «25 Μαρτίου 1821» και «3 Σεπτεμβρίου 1843». Στο πίσω μέρος πάλι με χρυσά γράμματα έγραφε «22 Ιουνίου 1822». Αυτή ήταν η ημερομηνία πυρπόλησης της τουρκικής ναυαρχίδας από τον πυρπολητή Κανάρη στη Χίο. Και πιο κάτω είχε τις λέξεις «28 Μαρτίου 1821». Αυτή ήταν η ημέρα κατά την οποία ο σεμνός αγωνιστής Κωνσταντίνος Κανάρης με μια ιστορική επιστολή του είχε αρνηθεί τη σύνταξη των 1.000 δραχμών και τις άλλες αμοιβές, που του πρόσφερε το κράτος!!! Μέσα στο λεύκωμα έγραφε «Τω ναυάρχω Κωνσταντίνο Κανάρη, εις δείγμα ευγνωμοσύνης και σεβασμού, οι πολίται των Αθηνών, 1 Ιανουαρίου 1862».  Υπήρχε ακόμα η φωτογραφία του Κανάρη και απέναντί της, πάλι με χρυσά γράμματα τυπωμένο το  άρθρο 107 του ισχύοντος τότε Συντάγματος, που όριζε: «Η τήρησις του Συντάγματος αφιερούνται εις τον πατριωτισμόν των Ελλήνων». Επίσης είχαν επισυναφθεί οι υπογραφές των πολιτών που συνέβαλαν στην έκδοση του λευκώματος καθώς και οι ακόλουθοι στίχοι:
«Εις τον ιερόν αγώνα μέγας της αυτονομίας.
Μέγας και εις τούτον πάλιν φαίνεται της ευνομίας
Ως εφύσα τότε φλόγας, τας τρεις καίων Ναυαρχίδας.
Ούτω νυν αναρριπίζει των Ελλήνων τας ελπίδας.
Και ο της Αλεξανδρείας  και του Ελλησπόντου ήρως,
Λάμπει ως αδάμας λάμψιν αδαμάστου χαρακτήρος».
          Στις μέσα σελίδες υπήρχε τέλος με καλλιγραφικά γράμματα μια τιμητική προσφώνηση, η οποία κατέληγε ως ακολούθως:
          «Είθε να ζήσεις, όπως ίδης περατούμενον τον αγώνα εις όν ηρίστευσας, και παγιουμένας τας πολιτικάς ελευθερίας ημών, υπέρ των οποίων ενεκαρτέρησας. Χαίρε πολίτα, Κωνσταντίνε Κανάρη».
          Η φράση περί πολιτικών ελευθεριών, έδειχνε πως είχε αρχίσει στο λαό η ζύμωση, που οδήγησε το ίδιο έτος, στην έξωση του Όθωνα.
          Μια ομάδα πολιτών επισκέφθηκε την 1η Ιανουαρίου 1862 τον Κανάρη. Ο υπέργηρος ήρωας τους υποδέχθηκε καθιστός στο κρεβάτι του γιατί τον βασάνιζε κάποια πάθηση των ποδιών, δέχθηκε το τιμητικό λεύκωμα με συγκίνηση αλλά και δάκρυα, λέγοντας: «Δέχομαι το δώρον τούτο ως έκφρασιν καθαράς ελληνικής καρδίας».
*Ο πυρπολητής Κωνσταντίνος Κανάρης, σε ελληνικό γραμματόσημο του μεσοπολέμου

          Η εφημερίδα «Αιών» που είχε πρωτοστατήσει στην έκφραση τιμής προς τον ήρωα Κανάρη και είχε επικρίνει τις ενέργειες της Αστυνομίας έγραψε στις 8-1-1862:
          «Η Αστυνομία Αθηνών παρακωλύσασα την δημόσιαν έκφρασιν, δεν υπώπτευεν, ότι έδιδεν είς την πράξιν τύπον αγιότητος σεβασμιώτερον. Αλλ’ έπρεπε να γίνη και τούτον, όπως μάθη ο κόσμος, ότι μία Ελληνική αρχή, μετεχειρίσθη την εξουσίαν της, ούχι όπως επαναφέρη την διαταραχθείσαν τάξιν ή τιμωρήση εχθρούς της πατρίδος ή υβριστάς του μεγαλείου της, αλλ’ όπως εμποδίση την υπέρ ενός ήρωος έκφρασιν των πολιτών μιάς πόλεως Ελληνικής».

Παντελής Στεφ . Αθανασιάδης

45 σχόλια:

Αθανασιάδης Ν. Κωνσταντίνος είπε...

Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η πρόθεσις των πολιτών εφ εις εξ αρχής δεν ήταν αγνή, σκέψου ΟΜΩΣ και να κατέληγε όπως τα έσοδα τις αφιλοκερδούς συμμετοχής του συζύγου τις κ. Νταλάρας στο Καυτατζόγλειο για την εκδήλωση υπέρ του Καζαντζίδη?

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχως κατα τη ταπεινή μου γνώμη δεν έχει αλλάξει τίποτα όσον αφορά νοοτροπίες και συμπεριφορές. Η ιστορία το αποδεικνύει περίτρανα!...


Χάρις Πραποπούλου

SITALKIS είπε...

Γι' αυτό ανάρτησα αυτό κείμενο, που έγραψα χθες το βράδυ!!!

Ανώνυμος είπε...

Και να συνεχίσης να το κάνης γιατί η ωμή πραγματικότητα είναι αυτη. ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ προς το καλλίτερο!!!...

Χάρις Πραποπούλου

Ανώνυμος είπε...

Επομένως η ηλιθιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας έχει μεγάλη παράδοση!!!...


Κρίτων Κοκκινάκης

Ανώνυμος είπε...

Pολύ ενδιαφέρον το κείμενό σας για τον Κανάρη...

Απόστολος Τσομπάνης- Νότιος

SITALKIS είπε...

Ευχαριστώ Απόστολε!

Ανώνυμος είπε...

Καταπληκτικό κύριε Αθαναιάδη. Όταν ο Κανάρης έβαζε μπουρλότο και ανατίναζε την τουρκική ναυαρχίδα δεν σκεπτόταν βέβαια ότι θα έπαιρνε σύνταξη 1.000 δρχ., αλλά πώς θα ξανάκανε την ξακουστή αλλά ταλαίπωρη Πατρίδα και πάλι Κράτος και τους Έλληνες υπερήφανους πολίτες της!!!...
Αρχοντία Παπαδοπούλου

SITALKIS είπε...

Σκεφθείτε, ότι αρνήθηκε και τη σύνταξη και όλες τις άλλες αμοιβές!!! Μάθημα πατριωτισμού....

Ανώνυμος είπε...

Κάποιοι, κάνουμε ό.τι μπορούμε για να μην αισθανόμαστε ντροπή απέναντι σ' όλους αυτούς τους ανθρώπους. Μας παρέδωσαν ένα Κράτος ελεύθερο, ανεξάρτητο και αυτόνομο προσφέροντας το αίμα τους για την Απελευθέρωσή μας

Ανώνυμος είπε...

‎..το χέρι που φλόγα/ εκράτει κι ευλόγα!...
Τίτος Χριστοδούλου

Ανώνυμος είπε...

Ο ΣΕΜΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΤΤΟΣ ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΡΗ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΑΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΙΚΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΠΕΔΕΙΞΕ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΤΕ ,ΑΛΛΑ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΟΤΙ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΟΣΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤΟ ΕΝΔΟΞΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ Η ΥΠΟΜΟΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΑΝ ΚΑΤΑΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (ΟΧΙ ΟΛΟΥΣ. ΕΥΤΥΧΩΣ).....
Sissi Pappa

Ανώνυμος είπε...

Πάλι καλά που πρόλαβε να πάρει έστω και ένα τιμητικό λεύκωμα! Άλλοι ήρωες έφυγαν ξεχασμένοι από όλους!

SITALKIS είπε...

Ο Κανάρης ευτύχησε να έχει παλλαϊκή αποδοχή για τις ηρωικές του πράξεις και έγινε και πρωθυπουργός Οικουμενικής κυβέρνησης

Ανώνυμος είπε...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΝ ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΩΝ.ΚΑΝΑΡΗ.....

Νίνα Παπανικολάου

Ανώνυμος είπε...

Ναι,καλα το λεει καποιος στα σχλια,κατω-κατω....η ιστορια επαναλαμβανεται...μικρονοια-σαν λεξη,ωραια....

Λαμπρινή Σταμάτη

Ανώνυμος είπε...

Μαρία Παπαδοπούλου
Η Χριστιανική αγωγή μέσα στον παραδοσιακό θεσμό της οικογένειας γαλούχησε ευσυνείδητους πατριώτες που ήταν ικανοί ακόμη και για το θαύμα της ελληνικής επανάστασης,, και απέδειξαν έτσι ότι οι Χριστιανοί Έλληνες έχουν συμβάλει στον ελληνικό πολιτισμό.

Ανώνυμος είπε...

Νίνα Γκούδλη
ΑΘΑΝΑΤΟΣ ο Κανάρης!....🌷Αθάνατη και η ηλιθιότητα.....😹

Ανώνυμος είπε...

Θανάσης Αλμπάντης

Ίσως ο πιο αγνός, ο πιο ανιδιοτελής, μαζί με τον Νικηταρά και τον Διάκο, ήρωας της Εθνεγερσίας. "Το όνομά του αντήχησε στα πέρατα της Οικουμένης, έγινε συνώνυμο της φιλοπατρίας και της λεβεντιάς, μουσουργοί έψαλαν τους θριάμβους του, γλύπτες και ζωγράφοι παρέδωσαν το ομοίωμά του στους αιώνες.

Δεν είναι όμως ευρέως γνωστή η ιστορία της ληκύθου που περιέχει την καρδιά του Κωνσταντίνου Κανάρη (1790-1877), του μπουρλοτιέρη και θρυλικού αγωνιστή του 1821. Την αφαίρεσε από τη σορό του ο γιατρός Ιωάννης Ζωχιός (1840-1912) και φυλάχτηκε με σεβασμό για να θυμίζει τις μεγάλες στιγμές του έθνους μας.

Ο γλύπτης Θωμάς Θωμόπουλος (1873-1937) φιλοτέχνησε τη λήκυθο και τη μαρμάρινη λάρνακα στην οποία τοποθετήθηκε –με κάθε επισημότητα τον Νοέμβριο 1929– στο Υπουργείο Ναυτικών.

Η καρδιά του «ναυάρχου», όπως αποκαλούσε ο λαός τον Κανάρη, τοποθετημένη στην ασημένια λήκυθό της έγινε σύμβολο των αγώνων της πατρίδος για ελευθερία και ανεξαρτησία. Γι’ αυτό αποφασίστηκε η μεταφορά της, το 1933, στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Αθηνών, ώστε να μετατραπεί σε προσκύνημα των νεότερων γενεών.

Στις πλευρές της λάρνακας είναι χαραγμένα με χρυσά γράμματα τα ονόματα της Χίου και των Ψαρών, του Τσεσμέ και της Αλεξανδρείας. Τόποι που μεγαλούργησε ο ένδοξος θαλασσομάχος. Στο επάνω μέρος στημένο το άγαλμα της Νίκης και στη λήκυθο χαραγμένη η φράση «Χαίρε καρδία ναυάρχου Κανάρη».

Ανώνυμος είπε...

Konstantinos Moustakas
Ε δεν είναι και κανένας μεγάλος αγωνιστής ο Κανάρης σαν τον Φυσσα ας πούμε για προτομες τιμές δρόμους και συναυλίες ...Μην λέμε ότι θέλουμε

Ανώνυμος είπε...

Θανάσης Αλμπάντης
Έκανε κι αυτός τον μοναχικό αγώνα του, χωρίς να διεκδικεί δάφνες και τιμές. Καθένας μπορεί να είναι ήρωας με τον τρόπο του. Στην δίκη αποδεικνύεται, ότι έμεινε μόνος ν' αντιμετωπίσει οπλισμένα ναζιστικά καθάρματα. Δεν έρριψε ασπίδα. Θυμηθείτε τις Θερμοπύλες του Καβάφη: "Και περισσότερη τιμή τούς πρέπει όταν προβλέπουν (και πολλοί προβλέπουν) πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος, κ’ οι Μήδοι επί τέλους θα διαβούνε". Δεν νομίζω πως έχουν πολλοί ψυχή και κότσια σαν του Φύσσα.

Ανώνυμος είπε...

Konstantinos Moustakas
Θανάση Αλμπάντη, καλα ενταξει !!!

Ανώνυμος είπε...

Νίνα Γκούδλη Που αγωνίσθηκε ο Φύσσας; Να καθιερωθεί σαν τραγουδηστής σε ξενόφερτα τραγούδια;....��

Ανώνυμος είπε...

Konstantinos Moustakas
Νίνα Γκούδλη αγαπητη μου τα ξενοφερτα δεν ειναι τιποτα ...πρωτον δεν τραγουδουσε κατι ασυναρτησιες ελεγε δηθεν τραγουδιστα και οι στιχοι ηταν λογια μισους ..απλα ηταν δηθεν αριστερα και τον εκαναν αγωνιστη τρανο ...μιλαμε για σανο και βελανιδια μαζι !!!

Ανώνυμος είπε...

Νίνα Γκούδλη
Αυτές οι ιδεοληψίες κατέστρεψαν την πατρίδα...😔

Ανώνυμος είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
Ανώνυμος είπε...

Θανάσης Αλμπάντης
Τώρα πώς τον κρίνετε, νεκρό και ανυπεράσπιστο όντα; Ως μουσικό, ως άνθρωπο, ως μεταθανάτιο μύθο (καλό ή κακό, δεν έχει σημασία), ως πολιτική ιδεολογία; Κάθε εποχή έχει τους ήρωές της. Ο Φύσσας έκανε τον αγώνα του κατά του ναζισμού και του ρατσισμού, στον χώρο που ζούσε και εργαζόταν, δίνοντας και τη ζωή του. Τυχαία στοχοποιήθηκε απ' τα ναζιστικά κτήνη, που έστειλαν τάγμα εφόδου και εκπαιδευμένο μαχαιροβγάλτη, για να σφάξουν έναν άοπλο ειρηνικό άνθρωπο; Δεν έκλαψε, δεν παρακάλεσε για τη ζωή του, δεν προσκύνησε κι αυτό δεν το εκτιμάτε καθόλου; Ιδεοληψία του Φύσσα; Ποια; Και όχι της Αστυνομίας που δεν τον προστάτευσε ή των χρυσαύγουλων φιδιών. Ποιες ιδεοληψίες κατέστρεψαν την πατρίδα; Ποιες έφρεαν του Ναζί τρίτο κόμμα; Του Φύσσα ή των αρπακτικών που κυβέρνησαν τη χώρα; Κοιτάχτε αλλού, για να δείτε ιδεοληπτικούς.

Ανώνυμος είπε...

Konstantinos Moustakas
Φιλε το ιδιο φασιστες ηταν και οι 2 ο ενας μαυρος φασιστας κι ο αλλος κοκκινος ...το μονο λυπηρο σ ολη την ιστορια ειναι οτι ενα νεο παιδι εφυγε αδικα και βυθισε στοπενθος την οικογενεια του τα υπολοιπα ειναι τριχες ... ουτε αγωνα εκανε ουτε τιποτα ενας καβγας ηταν αναμεσα σε ακραιους τυπους

Ανώνυμος είπε...

Konstantinos Moustakas
Ε, οχι και μυθος ο Φυσσας ...ειπαμε να τρωτε οτι σας σερβιρουν αλλα οχι και αμασητο

Ανώνυμος είπε...

Νίνα Γκούδλη
Πού αγωνίσθηκε για την πατρίδα ήθελα να μάθω!...Τα άλλα δεν με αφορούνε.... Όλοι οι νεκροί είναι ανυπεράσπιστοι... Απ' όλες τις πλευρές.....

Ανώνυμος είπε...

Armandos Manafis
Αμα δε πεταξουμε καμια μαλακια δεν μπορουμε. Άσχετο το σχόλιο με το άρθρο και ανθελληνικό. Αλλα ευτυχώς με αυτό το τρόπο ξεκαθαρίζει το τοπίο και φαίνεται η σκέψη και το μυαλό που κουβαλάει ο καθ ενας.


Ανώνυμος είπε...

Konstantinos Moustakas
Α γεια σου το πιασες .....φαινεται το μυαλο και η σκεψη !!

Ανώνυμος είπε...

Armandos Manafis
Εάν νομίζεις ότι αυτο ήταν το καλύτερο που είχες να πεις σε ένα μνημόσυνο για τον ηθικοτερο ίσως των αγωνιστών δε ν εχω παρά να σωπάσω

Ανώνυμος είπε...

Konstantinos Moustakas
Αντε σχολειο να διαβασεις ξανα τι σημαινει αγωνιστης

Ανώνυμος είπε...

Θανάσης Αλμπάντης
Προφανώς, δεν θεωρείτε, ότι ο αγώνας κατά του ναζισμού και του ρατσισμού δεν είναι αγώνας υπέρ της Πατρίδας και της ελευθερίας. Εκτός κι αν θεωρείτε, ότι οι ναζί της Χρυσής Αυγής είναι πατριώτες.

Ανώνυμος είπε...

Konstantinos Moustakas
Σαφώς και δεν θεωρώ τους χρυσαυγιτες πατριώτες ...αλλά όχι κι αγωνιστής ο φυσσας επειδή έλεγε πέντε μαλακιες τραγουδιστά .....φίλε μου έχουμε ξεπέσει σαν λαός .δεν ξέρουμε να ξεχωρίσουμε αξιες ιδανικά και αγώνες ...προφανώς και δεν θεωρώ ότι το παλληκάρι ήταν αγωνιστής ....Απλά Λυπάμαι που ένας νέος άνθρωπος έφυγε τόσο άδικα .

Ανώνυμος είπε...

Armandos Manafis
Konstantinos Moustakas διαφωνείς ότι ο Καναρης ήταν αγωνιστής ;

Ανώνυμος είπε...

Armandos Manafis
Konstantinos Moustakas διαφωνείς ότι ο Καναρης ήταν αγωνιστής; Εάν κρίνω απο το σχόλιο σου και την προτροπή σου να πάω σχολείο για να μάθω τι σημαίνει αγωνιστής ... Μάλλον δε τον θεωρείς

Ανώνυμος είπε...

Konstantinos Moustakas
Δεν απευθυνόταν σε σένα το σχόλιο ούτε για τον Κανάρη ...Κατά λάθος


Ανώνυμος είπε...

Armandos Manafis
Παρ ολα αυτα συνεχίζω να πιστεύω οτι το σχολιό σου είναι αστοχο και ασκοπο.... απλα αναπαραγει μίσος και διχασμο.

Ανώνυμος είπε...

Konstantinos Moustakas
Μίσος και διχασμο γιατί ??? Επειδή δεν πιστεύω σε "αγωνιστές" τύπου Φυσσα? ή σε "πατριώτες" τύπου ΧΑ;

Ανώνυμος είπε...

Armandos Manafis
Konstantinos Moustakas όχι ... Θα στο πω για τρίτη φορα γιατί απο ό,τι αφήνεις να εννοεί θεό μάλλον δε καταλαβαίνεις ελληνικά. Η ανάρτηση ειμαι μνημόσυνο σε έναν Εθνικό ήρωα και εσύ το έχεις ξεφτιλίσει με το ηλιθιο και άσκοπο σχόλιο σου... Τελευταία φορα που ασχολήθηκα μαζί σου.

Ανώνυμος είπε...

Eleni Chioni
Εξαιρετικη αναρτηση Παντελη, το ονομα του εχει ταυτισθει με ηρωισμο και αγαπη στην Πατριδα!! Ο μπουρλοτιερης !!!

Ανώνυμος είπε...

Οτι εισαι τριμαλακας το ξερεις επισης......

Ανώνυμος είπε...

Giorgos Moraitinis
Περιστατικό με πάμπολλους αποδέκτες

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...