Τρίτη, 8 Μαΐου 2012

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑNTΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙOΓΡΑΦΙΑΣ

Συναντήσεις της ελληνικής με τη γαλλική ιστοριογραφία
από τα χρόνια της Μεταπολίτευσης έως σήμερα
*Συνέδριο με τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυση
της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού (ΕΜΝΕ Μνήμων, 1971-2011)

Οργάνωση:
Γαλλική Σχολή Αθηνών
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/ Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, περιοδικό Μνήμων


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Πέμπτη 17 Μαΐου 2012, Γαλλική Σχολή Αθηνών (Διδότου 6, Αθήνα)

 Πρόεδρος: Μαρία Κουρούκλη
6.00  Προσφωνήσεις
Μαρία Κουρούκλη, Εκπρόσωπος της Γαλλικής Σχολής Αθηνών
Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Εκπρόσωπος της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού, περιοδικό Μνήμων
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Εκπρόσωπος Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...