Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012

Οι «φυλές» των Αλβανών. Ας τις γνωρίσουμε...

*Χάρτης της Αλβανίας

*Γκέγκηδες, Μαλισώροι, Μιρδίτες,
Τόσκηδες, Λιάπηδες και Τσάμηδες

Γράφει ο Παντελής Στεφ. Αθανασιάδης


          Οι Αλβανοί είναι γείτονές μας, αλλά ουσιαστικά δεν αποδείχθηκαν ποτέ καλοί γείτονες και αυτό το γνωρίζουμε και από την ιστορία, αλλά και από την τρέχουσα φοβερή καθημερινότητα, εξαιτίας της παρουσίας τους στη χώρα μας, που μας κατατυραννεί όλους.
          Κράτος, κατόρθωσαν να γίνουν μόλις το 1912. Μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού και το οιονεί άνοιγμα των συνόρων, πολλές χιλιάδες Αλβανών κατέφυγαν στην Ελλάδα, όπου η πλειονότητά τους δημιούργησε σειρά προβλημάτων κοινωνικής μορφής (ροπή προς την εγκληματικότητα κ.λπ.) Αυτά βέβαια, δεν αφορούν την ιστορία, αλλά την κοινωνιολογία. Αξίζει πάντως να γνωρίζουμε, ποιοι είναι αυτοί οι γείτονες που έχουν αναστατώσει τη χώρας μας ποικιλοτρόπως, αφού πέραν της καθημερινότητάς τους, που συνήθως κινείται στη σφαίρα του ποινικού νόμου ή τις παρυφές του, έχουμε και επίσημες εκδηλώσεις μεγαλοϊδεατισμού, που στρέφονται ευθέως κατά της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας.

  
          Το Αλβανικό Έθνος λοιπόν, χωρίζεται σε ορισμένες «φυλές» με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η κάθε μια. Οι «φυλές» αυτές είναι οι ακόλουθες:
Αλβανός μπέης της Σκόδρας

         * Οι Γ κ έ γ κ η δ ε ς: Ζουν στα βόρεια της χώρας, στην κοιλάδα του ποταμού Δρίνου (Μέλανος και Λευκού), κυρίως στην περιοχή της Σκόδρας. Κατά κανόνα είναι ανοιχτόχρωμοι με γαλανά μάτια. Σκληροί, βίαιοι και φιλοπόλεμοι. Οι Γκέγκηδες είναι ψηλοί και περισσότερο μεγαλόσωμοι από τους Τόσκηδες. Μιλούν την γκεκική διάλεκτο και είναι περισσότερο ατίθασοι και αυθόρμητοι απ` ό,τι οι Τόσκηδες. Μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα. Δημιουργούν ισχυρές οικογένειες (πατριές), και δείχνουν απόλυτη υποταγή στον αρχηγό. Ακολουθούν πιστά τα ήθη, έθιμα και τις παραδόσεις τους και δεν διστάζουν να έρθουν σε σύγκρουση με το κράτος και το νόμο. Στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας οι Γκέγκηδες αποτελούσαν τάγματα ατάκτων του τουρκικού στρατού, που τον ακολουθούσαν με στόχο τη λαφυραγωγία.        
          * Οι Μ α λ ι σ ώ ρ ο ι: Είναι ορεσίβιοι Γκέγκηδες που κατοικούν στην περιοχή των Αλβανικών Άλπεων προς τα σύνορα με το Μαυροβούνιο και είναι χριστιανοί (ορθόδοξοι ή καθολικοί) ή μουσουλμάνοι.
          * Οι Μ ι ρ δ ί τ ε ς: Αυτοί ζουν στην κοιλάδα του ποταμού Μάτι και είναι κατά κανόνα καθολικοί.  Αποτελούν παρακλάδι των Γκέγκηδων και θεωρούνται ως οι πιο πολιτισμένοι Αλβανοί.
          * Οι Τ ό σ κ η δ ε ς: Απαντώνται στην Κεντρική και Νότια Αλβανία και είναι μουσουλμάνοι ή χριστιανοί ορθόδοξοι. Τα ήθη και τα έθιμά τους είναι όμοια με τα ελληνικά. Είναι σχετικά κοντοί, μιλούν την τοσκική διάλεκτο της αλβανικής γλώσσας, η οποία έχει θεσμοθετηθεί ως η επίσημη γλώσσα της Αλβανίας, είναι λιγότερο εκδηλωτικοί, ενώ οι περισσότεροι απ` αυτούς ασχολούνται με την πολιτική, τις επιστήμες και τα γράμματα. Οι Τόσκηδες θεωρούν τους Γκέγκηδες ως τραχείς, πρωτόγονους, ασυμβίβαστους και ευέξαπτους, που δεν δέχονται εύκολα τους καταναγκασμούς και τις συνθήκες έλλειψης ελευθερίας.
          * Οι Λ ι ά π η δ ε ς: Είναι μουσουλμάνοι, που κατοικούν στην περιοχή της Μουζακιάς, μεταξύ των εκβολών των ποταμών Σκούμπι και Σεμένη. Ο Σεμένης ή Σεμάν, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός της Αλβανίας.  Ο Σκούμπι ή Γενούσος με μήκος 100 χλμ. περίπου πηγάζει από τα νότια Κανδανούια, δυτικά του Πόγραδετς. Οι Λιάπηδες διακρίνονται για την αγριότητα, την πανουργία και την θρασύτητά τους. Αυτά τα γνωρίσματα, οι ίδιοι τα θεωρούν ως ενδεικτικά της γενναιότητάς τους. Λιάπης ήταν ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων (από το Τεπελένι) και ο βεζίρης του σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ Β΄ ο Φερίτ πασάς Βλιώρας (από τον Αυλώνα). Η περιοχή τους ονομάζεται Λιαπουριά.
*Τσάμηδες υποστηρικτές του Ιταλικού φασισμού

          * Οι Τ σ ά μ η δ ε ς: Είναι μουσουλμάνοι που κατοικούν σήμερα στη Νότια Αλβανία. Η περιοχή τους ονομάζονταν Τσαμουριά. Η ονομασία «Τσαμουριά» προέρχεται από την παραφθορά του ονόματος του ποταμού Θύαμις… Θυαμουριά… Τσαμουριά.


Γενικώς...

          Οι Βόρειοι Αλβανοί διαφέρουν χαρακτηριστικά από τους Νότιους Αλβανούς.  Οι Γκέγκηδες, οι Μαλισώροι και οι Μιρδίτες πιστεύεται ότι είναι απόγονοι των Ιλλυριών.  Αντίθετα οι Τόσκηδες, οι Λιάπηδες και οι Τσάμηδες, θεωρούνται απόγονοι Ελλήνων, με εμφανή τα σημεία της επιμειξίας τους με τους Γκέγκηδες.  Στους Τόσκηδες, υπερέχουν τα ελληνικά χαρακτηριστικά, ενώ στους Λιάπηδες και τους Τσάμηδες υπερέχουν τα γκέγκικα χαρακτηριστικά.  Στη διαμόρφωση όλων των παραπάνω αλβανικών φυλών σημαντική επίδραση είχε και η επιμειξία των παλαιών Αλβανών με διάφορα ξένα φύλα ρωμαϊκά, βενετικά, σερβικά και τουρκικά.
          Στις νότιες επαρχίες της Αλβανίας, στην περιοχή που είναι ευρύτερα γνωστή ως Βόρεια Ήπειρος, κατοικούν αμιγώς ελληνικοί πληθυσμοί, με γνήσια ελληνική καταγωγή και συνείδηση. Η Βόρεια Ήπειρος απελευθερώθηκε από τους Έλληνες δύο φορές μέσα στον 20ο αιώνα (το 1912 και το 1940) αλλά τα γεωστρατηγικά συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων απέδωσαν την Βόρεια Ήπειρο στην Αλβανία.

Η περίπτωση των Τσάμηδων

          Οι Τσάμηδες, αλβανόφωνοι μουσουλμάνοι, ζούσαν συγκεντρωμένοι κυρίως στη Θεσπρωτία και ιδιαίτερα στις περιφέρειες Ηγουμενίτσας, Μαργαριτίου, Φιλιατών και Παραμυθιάς. Όταν άρχισε ο πόλεμος του 1940 ήταν περίπου 23- 24.000 άτομα.
          Στη διάρκεια της Κατοχής συνεργάστηκαν με τους Ιταλούς αρχικά και τους Γερμανούς στο τέλος, διαπράττοντας σωρεία εγκλημάτων εις βάρος των Ελλήνων.  Μάλιστα, με διάταγμα της Ιταλικής φασιστικής  κυβέρνησης διορίστηκαν οι αδελφοί Νουρή Ντίνο και Ναζάρ Ντίνο από την Παραμυθιά, ο μεν πρώτος ύπατος αρμοστής Θεσπρωτίας, ο δε δεύτερος συνταγματάρχης της «Μιλίτσια», δηλαδή της Πολιτοφυλακής. Αργότερα, με έγκριση των Ιταλών, δημιούργησαν την οργάνωση «Κσίλι Νασιονάλ Σκιπετάρ» (Εθνική Αλβανική Επιτροπή), ένα είδος τοπικής κυβερνήσεως, που για λόγους συντομίας λεγόταν «Ξίλια» (K.S.I.L.I.A) . Η οργάνωση αυτή δημιούργησε 14 τάγματα που έκαναν φοβερά εγκλήματα εις βάρος των Ελλήνων κατοίκων της περιοχής. Ειδικότερα οι ηγέτες των Τσάμηδων, μπέηδες μεγαλοτσιφλικάδες από την εποχή της Τουρκοκρατίας, συνεργάστηκαν με τις κατοχικές αρχές και συμμετείχαν σε διώξεις, καταστροφές, και μαζικές εκτελέσεις. Γνωστότερη είναι η εκτέλεση 49 προκρίτων της Παραμυθιάς, τον Σεπτέμβριο 1943, που έκαναν οι Γερμανοί με υπόδειξη των Τσάμηδων.
*Τσάμηδες παρουσιάζουν όπλα σε Γερμανό αξιωματικό.


          Οι Τσάμηδες εκδιώχτηκαν τελικά στην Αλβανία από τις δυνάμεις του ΕΔΕΣ, του ναπολέοντα Ζέρβα. Οι αντάρτες του ΕΔΕΣ, που κυριαρχούσαν στην περιοχή της Ηπείρου, προέβησαν σε βίαια αντίποινα, τα οποία κορυφώθηκαν με τη μαζική εκδίωξη των Τσάμηδων στην Αλβανία, τον Σεπτέμβριο του 1944.
          Στα ιταλικά αρχεία, διασώζεται ένα υπόμνημα του Τουρκαλβανού Τσάμη, Ντίνο προς τον Μπενίτο Μουσολίνι (που τον προσφωνεί AL CAVALIERE) με το οποίο επικαλείται την βοήθεια των Ιταλών, εκδηλώνοντας την αφοσίωση των Τσάμηδων προς την Ιταλία.
          «Όλοι οι Έλληνες- έγραφε μεταξύ άλλων ο Ντίνο Μπέης- είναι οπλισμένοι, και μέρα με τη μέρα περιμένουν την πολυπόθητη άφιξη των Άγγλων, απευθύνοντας μας συχνά απειλητικά υπονοούμενα. Οι Τσαμουριώτες εν τω μεταξύ μου έχουν συχνά απευθύνει την ερώτηση: «Η Ιταλία πολέμησε την Ελλάδα για την Τσαμουριά, γιατί τώρα δεν υπολογίζει την πίστη μας και μας αφήνει στο έλεος των κοινών μας εχθρών;».
          Και κατέληγε:
         «Αυτός ο κόσμος οπλισμένος δυνατός και γεναιόδωρος θα μπορούσε να υπερασπιστεί τη γη του, και να πεθάνει για την αφοσίωσή του στην Ιταλία».                                                                             
            Το υπόμνημα αυτό έχει ημερομηνία,  26 Φεβρουαρίου 1943.
          Οι Τσάμηδες και σήμερα, διεκδικούν την επιστροφή τους στην Ελλάδα και την απόδοση των περιουσιών τους.

Παντελής Στεφ. Αθανασιάδης

84 σχόλια:

 1. Den jerv posh shmasia exei h ereyna istorika..koinvniologika..kai politismika omos ine poli endiaferousa....boroyme na katalavoume toys gitones kalitera...

  Anna Xirou Messini

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ποσο μου αρεσει αυτο το κειμενο....Παντελη μου ευχαριστω!!!

  Soula Sanskri

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πολύ ενδιαφέρον.....
  Κρίτων Κοκκινάκης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Καλησπέρα Παντελή!!Εξαιρετικά ενημερωτικό κι αυτό το άρθρο σου!!!

  Νίνα Παπανικολάου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μεγάλε, μια σημείωση για το κείμενό σου για τις φυλές των Αλβανών.

  Παρουσιάζεις τους Τσάμηδες ως Αλβανούς, ενώ, σύμφωνα με τον ιστορικό Κωνσταντίνο Χολέβα (http://palio.antibaro.gr/national/xolebas_tsamhdes.htm), οι Τσάμηδες είναι εξισλαμισμένοι Ορθόδοξοι Ηπειρώτες. Ήταν όντως δίγλωσσοι αλβανόφωνοι, που παράλληλα μιλούσαν και τα ελληνικά, όπως όλοι οι Σουλιότες κλπ, αλλά τί ακριβώς σημαίνει ''αλβανόφωνος'': Αυτός που μιλάει μια λατινική διάλεκτο με ελληνικά, σλάβικα και εντόπια στοιχεία. ''Άλμπα'' ήταν το τοπονύμιο της ηπείρου, βόρειας μέχρι τον Γενούσο και νότιας, που μετονομάστηκε σε ''Άρβανον'' στη βυζαντινή περίοδο, εξού και οι Αρβανίτες και όλοι οι κάτοικοι της Ηπείρου. Οπότε άλλο Αλβανός ή Αρβανίτης και άλλο Σκιπτάρ.Απ' ότι ξέρω περαιτέρω, οι Τόσκηδες είναι όντως Έλληνες Ηπειρώτες, που μιλούσαν μιαν επίσης λατινογενή διάλεκτο από την περιοχή της Τοσκάνης, εξού και το όνομά τους. Δεν θέλω να σου κάνω τον έξυπνο, απλά νομίζω ότι είναι καλό να διορθώσουμε μερικές ιστορικές ανακρίβειες... φιλικά :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Πολυ καλη δημοαιευση! Αναλυτικα ολες οι φυλες τους με τα ιδιαιτερα τους χαρακτηριστικα!


  Μιχαήλ Σαραλέκος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. EGO OS ALBANOS EKO MIA EROTISI PROS ESAS TOUS NEO (ELLHNES) PYOS EINAI KLEFTIS O TRAPEZITHS I LISTIS???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΣΥΝΗΘΩΣ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ ΕΝΩ , Ο ΛΗΣΤΗΣ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΣΗΚΩΣΕΙ ΟΠΛΟ ΚΑΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ,ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΛΗΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΛΗΤΗΣ...ΕΙΔΑΛΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΓΚΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Οι Αλβανοί είτε διαχωριστούν θρησκευτικά (Ορθόδοξοι, Ρωμαιο-καθολικοί, μουσουλμάνοι) είτε διαχωριστούν με βάση τα ιδιαίτερα έθιμα και τις διαλέκτους που μιλούν (Γκέγκηδες, Μιρδίτες, Τόσκηδες, Λιάπηδες, Τσάμηδες κ.α.), έχουν συνείδηση της αλβανικότητας τους και είναι λάθος που ορισμένοι (κυρίως Έλληνες και Σλάβοι) προσπαθούν να διαχωρίσουν τη μία ομάδα από την άλλη.

  Ο ιστορικός Roberto Morozzo della Rocca έγραψε: «Οι Αλβανοί καθολικοί είχαν ως πνευματική τους αναφορά το Βατικανό, οι Αλβανοί ορθόδοξοι είχαν το οικουμενικό πατριαρχείο, οι σουνίτες αλβανοί την Umma των πιστών τού Προφήτη και τους άγιους τόπους, οι Αλβανοί μουσουλμάνοι μπεκτασίδες κήρυτταν ένα είδος οικουμενικού πανθεϊσμού, και όμως όλοι ήταν σύμφωνοι να κηρύττουν αφοσίωση και αγάπη για την πατρίδα τους». (Roberto Morozzo della Rocca, ‘Nazione e religione in Albania 1920-1944’, ed. Il Mulino, Bolognia, 1990).

  Ο Λόρδος Hobhouse γράφει: «Μόνο οι Αλβανοί έχουν την αίσθηση της ιθαγένειας, κανένας από τους άλλους λαούς της Οθωμανικής βασιλείας δεν αισθάνεται τίποτα εκτός από τη θρησκεία.» (John Cam Hobhouse, “A journey through Albania and other provinces of Turkey in Europe and Asia, to Constantinople, during the years 1809 and 1810”, James Cawthorn, Λονδίνο 1813)

  Επίσης, στο τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν τα εδάφη της Αλβανίας μοιράστηκαν μεταξύ των γειτονικών χωρών, μια αντιπροσωπεία με επικεφαλή τον καθολικό αρχιεπίσκοπο της Lezhë, Luigj Bumçi, πήγε στις Βερσαλλίες το 1919 για να εξηγήσει στις νικήτριες τότε χώρες ότι οι ρωμαιο-καθολικοί δεν ήθελαν να ζήσουν χωριστά από τους μουσουλμάνους συμπατριώτες τους. Ο Μπούμτσι δήλωσε ενόπιων των ξένων αρχών ότι: «…με τους μουσουλμάνους είμαστε αδέρφια», ζήτησε την ανεξαρτησία της Αλβανίας μέσα στα εθνικά της σύνορα και τον σεβασμό των δικαιωμάτων του αλβανικού έθνους. Αντιτάχτηκε - έχοντας και την υποστήριξη του Πάπα Βενέδικτου του 15ου - στο σύμφωνο Βενιζέλου-Tittoni (είχε υπογραφεί τον Ιούνιο του 1919) που έδινε στην Ελλάδα τα νότια εδάφη της Αλβανίας (Βόρεια Ήπειρος).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. .....πάλι η Πατριωτική Δεξιά μπροστά....για τα Πάτρια....για την Έθνοκάθαρση...να πως ξεχωρίζουμε την προσφορά του ΕΔΕΣ σε σχέση με το ΕΑΜ....!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Οι Αλβανοί είτε διαχωριστούν θρησκευτικά (Ορθόδοξοι, Ρωμαιο-καθολικοί, μουσουλμάνοι) είτε διαχωριστούν με βάση τα ιδιαίτερα έθιμα και τις διαλέκτους που μιλούν (Γκέγκηδες, Μιρδίτες, Τόσκηδες, Λιάπηδες, Τσάμηδες κ.α.), έχουν συνείδηση της αλβανικότητας τους και είναι λάθος που ορισμένοι (κυρίως Έλληνες και Σλάβοι) προσπαθούν από πολιτικές σκοπιμότητες να διαχωρίσουν τη μία ομάδα από την άλλη.

  «Κάθε φορά που ήταν απαραίτητο να πολεμήσουν για την Αυτοκρατορία, οι Γκέγκηδες και οι Τόσκηδες αδερφοποιούνταν, και δεν υπήρχε κανένα αίσθημα ανάμεσα τους που να έτεινε να τους διαχωρίσει, αλλά ένας μεγαλειώδης ανταγωνισμός να ξεχωρίσουν τους εαυτούς τους μέσω της δύναμης, μέσω της αφοσίωσης, και με τη γενναιότητα. Οι Γκέγκηδες και οι Τόσκηδες είναι από μία οικογένεια, είναι αδέρφια που στεγάζουν τους εαυτούς τους κάτω από την ίδια στέγη και ζεσταίνουν τους εαυτούς τους στην ίδια οικογενειακή εστία.» (Pashko Vasa, The Truth on Albania and the Albanians: Historical and Critical., Centre for Albanian Studies, London 1999, p. 36)

  «Τον 18ο αιώνα, μετά σχεδόν από τέσσερις αιώνες οθωμανικής κυριαρχίας, η Αλβανία άρχισε να αλλάζει και δύο διακριτές δυνάμεις άρχισαν να ξεπροβάλλουν: η οικογένεια Bushati στη Σκόδρα και ο Αλή Πασάς από το Τεπελένι (Tepelenë). Εξαρτώμενοι από τις δικιές τους επιδιώξεις, οι δύο οικογένειες συνεργάστηκαν ή έδρασαν ενάντια στην Υψηλή Πύλη, την κεντρική κυβέρνηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και σπάνια ενώθηκαν. Παρόλα αυτά, το 1788 ο Αλή Πασά είχε γίνει ο ανώτατος κυβερνήτης της νότιας Αλβανίας, της Ελλάδας και της νότιο-δυτικής Μακεδονίας. Κατ’ αυτή τη χρονική διάρκεια, το φυλετικό σύστημα νότια του ποταμού Shkumbin είχε εξαφανιστεί. Οι μπέηδες είχαν γίνει ανεξάρτητοι κυβερνήτες των των επαρχιών. Συχνά ήταν σε πόλεμο ο ένας με τον άλλον με σκοπό να κερδίσουν γη και δύναμη. Η Πύλη, φοβούμενη ότι θα μπορούσαν να ενωθούν και να επαναστατήσουν, επέβαλλαν νόμους στους μπέηδες.» (Staro Skendi, “The Albanian National Awakening, 1878-1912”, Princeton University Press, 1967, p.22)

  Ο διαχωρισμός λοιπόν των ανθρώπων σε μεγάλες οικογένειες, τις λεγόμενες φάρες, είχε παραμείνει στον βορρά ενώ στους Τόσκηδες του νότου είχε σταδιακά εξαφανιστεί. Επίσης, να θυμίσουμε ότι κατά τη διάρκεια της ιστορίας αναπτύχθηκε ο τοπικισμός. Κατά τη διάρκεια της κομμουνιστικής δικτατορίας, τα βασικά στελέχη του καθεστώτος ήταν από τα νότια της χώρας, καθώς και ο Ενβέρ Χότζα ήταν από τα νότια (από το Αργυρόκαστρο) και θεωρούσε τους Αλβανούς του βορρά πιο συντηρητικούς και αντιδραστικούς. Μετά την κατάρρευση του καθεστώτος και τη δημιουργία του Δημοκρατικού Κόμματος από τον Σαλί Μπερίσα, τα βασικά στελέχη του κόμματος αυτού ήταν από τα βόρεια της χώρας, όπως και ο ιδρυτής του. Υπήρχε λοιπόν αναπτυγμένο ένα είδος τοπικισμού αλλά και μία αμοιβαία καχυποψία, αυτά όλα όμως, όπως και οι πολιτισμικές και οι θρησκευτικές διαφορές, δεν συνιστούν εθνικές διαφορές.

  Ο Winnifrith υποστηρίζει ότι: «…υπήρχαν επίσης πολιτισμικές διαφορές, με τους Γκέγκηδες να έχουν μία φυλετική δομή παρόμοια με αυτή των υψίπεδων της Σκωτίας, ενώ ανάμεσα στους Τόσκηδες αυτή η δομή είχε αποσυντεθεί, και υπήρχε περισσότερη αστικοποίηση χάρη στην οθωμανική παρέμβαση.» (Tom Winnifrith, “Albania and the Ottoman Empire”, Perspectives on Albania, London: Macmillan, 1992, p.78)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ο ιστορικός Roberto Morozzo della Rocca έγραψε: «Οι Αλβανοί καθολικοί είχαν ως πνευματική τους αναφορά το Βατικανό, οι Αλβανοί ορθόδοξοι είχαν το οικουμενικό πατριαρχείο, οι σουννίτες Αλβανοί την Umma των πιστών τού Προφήτη και τους άγιους τόπους, οι Αλβανοί μουσουλμάνοι μπεκτασίδες κήρυτταν ένα είδος οικουμενικού πανθεϊσμού, και όμως όλοι ήταν σύμφωνοι να κηρύττουν αφοσίωση και αγάπη για την πατρίδα τους». (Roberto Morozzo della Rocca, ‘Nazione e religione in Albania 1920-1944’, ed. Il Mulino, Bolognia, 1990).

  Ο Λόρδος Hobhouse γράφει: «Μόνο οι Αλβανοί έχουν την αίσθηση της ιθαγένειας, κανένας από τους άλλους λαούς της Οθωμανικής βασιλείας δεν αισθάνεται τίποτα εκτός από τη θρησκεία.» (John Cam Hobhouse, “A journey through Albania and other provinces of Turkey in Europe and Asia, to Constantinople, during the years 1809 and 1810”, James Cawthorn, Λονδίνο 1813)

  Επίσης, στο τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν τα εδάφη της Αλβανίας μοιράστηκαν μεταξύ των γειτονικών χωρών, μια αντιπροσωπεία με επικεφαλή τον καθολικό αρχιεπίσκοπο της Lezhë, Luigj Bumçi, πήγε στις Βερσαλλίες το 1919 για να εξηγήσει στις νικήτριες τότε χώρες ότι οι ρωμαιο-καθολικοί δεν ήθελαν να ζήσουν χωριστά από τους μουσουλμάνους συμπατριώτες τους. Ο Μπούμτσι δήλωσε ενόπιων των ξένων αρχών ότι: «…με τους μουσουλμάνους είμαστε αδέρφια», ζήτησε την ανεξαρτησία της Αλβανίας μέσα στα εθνικά της σύνορα και τον σεβασμό των δικαιωμάτων του αλβανικού έθνους. Αντιτάχτηκε - έχοντας και την υποστήριξη του Πάπα Βενέδικτου του 15ου - στο σύμφωνο Βενιζέλου-Tittoni (είχε υπογραφεί τον Ιούνιο του 1919) που έδινε στην Ελλάδα τα νότια εδάφη της Αλβανίας (Βόρεια Ήπειρος).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. να απαντησουμε λιγο στον αλη ....καταρχήν δεν διαχωρίζουμε 'εμεις'' από μονοι μας γκεκηδες και τοσκηδες για πλακα..ηδη από την μαχη που σκοτωθηκε ο μποτσαρης γνωρίζουμε ότι όταν κανανε την καταδρομικη νυχτερινη επιδρομή στο στρατοπεδο των αλβανων στο κεφαλοβρυσο [ μουσουλμάνων , και καθολικών της σκοδρας] αυτοι νομιζανε ότι ξεσπασε [ παλι] καποια διαμαχη αναμεσα τους πραγμα συνηθισμενο και αρχισανε να κοπανιουντε μεταξυ τους γκεκηδες και τοσκηδες....το ότι παλι εχουν συνειδηση της ''''αλβανικοτητας τους''' ανεξαρτητως θρησκειας είναι μιση αληθεια..τα ιστορικα γεγονοτα το διαψευδουν..και φερνεις ως παράδειγμα μουσουλμάνους και καθολικούς....σωστο παράδειγμα αλλα είναι μιση αληθεια....καλα και το ότι αντιταχθηκε ο καθολικος αλβανος στο θεμα της βορειου ηπειρου δεν λεει κατι... η αληθια σε ότι αφορα τους ορθοδοξους είναι παλι ότι η ελλας [ δεν της χαριστηκε κανενα εδαφος όπως λενε συχνα οι αλβανοι εθνικιστες] αλλα αντίθετα εφτασε μεχρι το τεπελενι στους βαλκανικούς πολεμους το 1913..και τοτε οι μεγαλες δυναμεις [ που ειχανε αποφασισει την ανεξαρτησια της αλβανιας τη σημαια της οποιας υψωσε ο κεμαλ ισμαηλ βλορα στην αυλωνα]ειπανε στην ελλαδα...η θα κρατησεις τη βορεια ηπειρο η τα νησια του ανατολικου αιγαιου...ο βενιζελος επελεξε τα νησια και αρχισε να αποσυρει το στρατο από τη βορειο ηπειρο]τοτε οι βορειοηπειρωτες μαζευτήκανε στο αργυροκαστρο [ εκτος μειονοτικης ζωνης και αυτό σημερα] , κυρηξανε την αυτονομη πολιτιεα της βορειοθυ ηπειρου , αρχισανε να δημιουργουν ιερους λοχους και αρχισανε να ερχοντε σε συμπλοκες ειτε με αλβανους χωροφυλακες ειτε παραστρατιωτικου [ που μεχρι χθες πολεμάγανε στον οθωμανικο στρατο]οι οποιοι κανανε στπυ στα βορειοηπειρωτικα...και τα πρωτα ντου που κανανε οι αλβανοι ηταν στη παλασσα το βουνο και στο κηπαρο της χειμαρας [ εκτος μειονοτικης ζωνης και τα εφτα χωρια της χειμαρας σημερα από τη δημοκρατικη αλβανια]..ετσι αρχισανε οι μαχες που κρατησανε δυο μηνες [ και στις οποιες οι βορειοηπειρωτες καταφερανε και κρατησανε τοσο τα χειμαριωτικα οσο και τις περιοχες αργυροκαστρου -αγιων σαραντα] με αποτέλεσμα η αλβανικη κυβερνηση , οι βορειοηπειρωτες και οι μεγαλες δυναμεις να υπογραψουν στην κερκυρα την '''αυτομια της βορειου ηπειρου'''..δηλαδή και οι ιδιοι οι κατοικοι και εσεις οι ιδιοι υπογραψατε την αυτονομιαης βορειου ηπειρου.... το ότι στην αλβανια αναγνωρίζετε σημερα μονο 99 χωρια ως ελληνικα ενώ στην αυτονομια της βορειου ηπειρου συμμετειχαν ενοπλα από κοινου αναντια στην αλβανια τουλάχιστον 125 τι δειχνει κυριε αλη;;;...μαλλον ότι πολλοι ορθοδοξοι [ παροτι διγλωσσοι] είναι ελληνικης καταγωγης - συνειδησης όπως στην ''αλβανοφωνη'' νιβιτσα που πηγαν πριν δυο χρονια να ανοιξουν ελληνικο σχολειο και τους εστειλε τα ματ ο μπερισα μιας και δεν είναι αναγνωρισμένοι μειονοτικοι επειδή ''μιλανε κυριως αλβανικα''...]...η αν παλι αυτοι είναι .. ''''αλβανοι'''... τοτε μαλλον δεν ειχανε ολοι αυτοι οι ''''αλβανοι'' πανω από όλα την '''αλβανικη πατριδα'''...μαλλον την ελληνικη ειχανε ολοι οι βορειοηπειροτες....ο πρωθυπουργος της βορειοηπειρωτικης κυβερνησης ηταν ο ζωγραφος από το λαμποβο [ βλαχοφωνο διγλωσσο και σημερα εκτος μειονοτικης ζωνης] και ο ''υπουργος στρατιωτικων'' από την προαναφερθεισα ''αλβανοφωνη-διγλωσση τοτε'' νιβιτσα...και κανεις καποιο λαθος ...και η βορεια ηπειρος δεν είναι νοτια εδάφη της αλβανιας...θες να δεις μια ενδειξη-αποδειξη προ 1500 ετων...
  Ο Ιουστινιανός θα ανακαινίσει και θα ισχυροποιήσει το φρούριο της Χιμάρας που αναφέρει ο Πλίνιος (Ηist. Natur. 1,4) ήδη από τα ρωμαϊκά χρόνια: “Ιη Ερiri ora castellum in Acrocerauniis Chimera
  ηπειρος μας λεει χιμαρα μας λεει ακροκεραυνια μας λεει ...ελληνικότατες λεξεις...ουτε αλβανια ουτε ιλλυρια ...αλλα ηπειρος η περιοχη που βρισκότανε η χειμαρα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Οι Τσάμηδες κατοικούσι την παλαιάν Θεσπρωτίαν, νυν δε λεγομένην Παρακάλαμον, η κατοικία των αρχίζει από το Σούλιον και τελειώνει εις τον Δώδωνα (Μπίστριτζα) ποταμόν, είναι θρήσκοι, αλαζόνες και ορμητικότεροι από τους άλλους εις τους πολέμους, όστις όμως ανθέξη την πρώτην ορμήν των, εύκολα τους τρέπει έπειτα εις φυγήν, επειδή είναι καθ΄ υπερβολήν αμφιρρεπείς` δεν φυλάττουσι τόσον τας συμφωνίας και υποσχέσεις, ευφημίζονται δε παρά πάντων ως επιτηδειότεροι χορευταί, και τοις αρέσκει ο πολύτιμος ιματισμός` είναι εύρωστοι και εύσχημοι` και μολονότι ομιλούσι την αλβανικήν διάλεκτον, ως φυσικήν αλλά και μετά την απλοελληνικήν, εκφράζονται όμως ορθώς άνδρες τε και γυναίκες..
  ΑΥΤΑ ΕΓΡΑΨΕ Ο ΠΕΡΑΙΒΟΣ...ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑς- ΑΛΒΑΝΟΚΡΑΤΙΑΣ [400 ΑΚΙ ΒΑΛΕ ΧΡΟΝΙΑ ] ΣΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΑΚΟΚΜΑ [ ΠΡΙΝ ΤΟ 1913, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ᾹΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ]..ΤΙ ΣΥΜΠΕΡΑΙΝΟΥΜΕ....ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΤΑ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ=ΗΠΕΙΡΟΣ [ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝΕ ΟΟΟΛΗ ΤΗΝ ''ΣΚΙΠΕΤΑΡΙΚΗ'' ΗΠΕΙΡΟ...ΛΑΘΟΣ..ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ=ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΛΑΔΗ ΜΙΚΡΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ...ΕΚΕΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΤΣΙ...ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ [Η ΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ] ΔΩΔΩΝΑ ΩΣ ΤΟ ΣΟΥΛΙΩΝ..ΜΗΝ ΠΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΟΤΙ ΑΡΑ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΗΤΑΝ ''ΤΣΑΜΗΔΕΣ'' ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΙ ΟΤΙ ΑΡΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΤΑΜΟΣ ΔΩΔΩΔΝΑΣ ΗΤΑΝ ΤΣΑΜΟΧΩΡΙ..ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ..ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΗΤΑΝ ΤΑ ΟΡΙΑ...ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΝΟΤΙΑ ΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΔΩΔΩΝΑ ΒΟΡΕΙΑ...ΟΥΤΕ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΟΥΤΕ ΚΕΡΚΥΡΑ ΟΥΤΕ ΠΡΕΒΕΖΑ ΟΥΤΕ ΑΡΤΑ ΟΥΤΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΟΠΩΣ ΟΝΕΙΡΕΥΟΝΤΕ ΟΙ ''ΜΕΓΑΛΟΑΛΒΑΝΟΙ''...ΤΡΙΤΟΝ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΑΖΟΝΕΣ [ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ] ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΟΙ [ ΑΡΑ ΕΔΩ ΠΑΛΙ Ο ΑΛΗ ΜΑΣ ΕΙΠΕ ΜΙΣΕΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ]..ΜΕΤΑ ΛΕΕΙ ΔΕΝ ΦΥΛΑΤΟΥΣΙ ΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ...ΟΠΩΣ ΔΗΛΑΔΗ ΛΕΓΑΝΕ [ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ] ΑΚΟΜΑ ΚΣΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΕΙΝΑ ...'' ΤΣΑΜ ΠΑΜΠΕΣ ΜΕ ΘΗΚ ΝΑ ΜΕΣ'' ΔΗΛΑΔΗ Ο ΤΣΑΜ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΠΕΣΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ ΘΗΚΑΡΙ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ [ ΝΑ ΤΡΑΒΗΞΕΙ ΜΑΧΑΙΡΙ].....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ...ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΤΑ ΤΣΑΜΟΧΩΡΙΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΑΙΒΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝΕ ΕΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΥΤΕ ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΝ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ '''ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ''...ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΕΝΩ ΟΜΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΣΥΝΝΕΝΟΟΥΝΤΕ ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ [ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ]..ΑΡΑ ΠΡΟΚΕΙΤΕ ΣΙΓΟΥΡΑ ΠΕΡΙ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΩΝ Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΩΝ [ΔΙΓΛΩΣΣΩΝ]ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟ 1650 ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΝΑΦΕΙΑ Η ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΙΞΕΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ [ΛΙΑΠΗΔΕΣ ΟΙ ΤΟΣΚΗΔΕΣ],ΑΠΟΚΤΗΣΑΝΕ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ᾹΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ...ΟΜΩΣ Η ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΓΑΝΕ ΑΠΟΔΥΚΝΥΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ....ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΕ ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΙ ΧΟΡΕΥΤΕΣ ΠΑΡΑ ΠΑΝΤΩΝ...ΑΡΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ Ο ΤΣΑΜΙΚΟΣ ΔΙΑΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΙΠΟΤΑ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ..ΑΛΛΑ ΟΤΙ ΟΝΟΤΗΣΑΜΕ ΕΤΣΙ ΤΟΝ ΧΟΡΟ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΘΥΜΙΖΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΑΝΕ ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΦΗΜΙΣΜΕΝΟΙ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΛΕΕΙ Ο ΠΕΡΑΙΒΟΣ [ΕΥΦΗΜΙΖΟΝΤΕ ΔΕ ΠΑΡΑ ΠΑΝΤΩΝ , ΑΡΑ ΗΤΑΝ ΚΑΤΙ ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΟ]...ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ [ΗΛΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ] ΔΕΝ ΛΕΓΟΤΑΝΕ ΚΑΝ ΤΣΑΜΙΚΟΣ ΑΛΛΑ ΑΠΗΔΗΤΟΣ Η ΚΛΕΦΤΙΚΟΣ [ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΧΟΡΕΥΑΝΕ ΜΟΝΟ ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ ΛΕΒΕΝΤΙΚΟΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ Η ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΟΠΩΣ ΕΙΠΑΜΕ]...ΔΗΛΑΔΗ ΗΤΑΝ ΘΕΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ...ΤΟ ΟΤΙ ΤΟ ΤΣΑΜΗΣ ΔΙΝΟΤΑΝΕ ΣΥΧΝΑ ΩΣ ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΟΡΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ [ΤΣΑΜΗΣ ΘΑ ΡΘΩ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΣΟΥ ΛΕΓΑΝΕ ΠΑΛΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΕΛΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ , ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΛΟΝΤΥΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΛΕΒΕΝΤΗΣ]Η Ο ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ ΤΣΑΜΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ 1821 ΔΕΝ ΗΤΑΝ ..ΤΣΑΜΙΚΗΣ'' ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑ ΕΙΧΕ ΤΟ ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙ ΑΥΤΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΛΕΒΕΝΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ''ΕΥΡΩΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΥΣΧΗΜΟΣ'' ΟΠΩΣ ΓΡΑΦΕΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ Ο ΠΕΡΑΙΒΟΣ..ΑΛΛΩΣΤΕ ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΗΤΑΝ ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙ ''ΤΣΑΜΗΣ''....ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΤΟΥΡΚΟΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΥ 1821..ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΣΦΑΛΩΣ ..''ΤΟΥΡΚΟΣ''''...ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙ ΗΤΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΔΑΣ ΤΟΥ [ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΚΑΙ Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΣΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ`...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. και είναι σημαντικα τα λεγομενα του περαιβου καθοτι είναι πολύ ακριβη...και αυτό γιατι αναφερομενος στους γκεκηδες αλβανουσ αναφερει ότι αγνοουν την ελληνικη τελειως ενώ για τους λιαπηδες αλβανους λεει ότι λιγοι την ομιλουν και αυτοι βαρβαρικα'' πραγμα που δεν το αναφερει για τους τσαμηδες....αρα η σε κατά ένα μεγαλο βαθμο διγλωσσια των τσαμηδων και αληθινη ηταν και κατι εδειχνε περι της καταγωγης τους...το ότι παλι είναι ''θρησκοι'' [κατι που δεν πολισχυε για τους υπολοιπους αλβανους]ισως να οφειλοτανε ότι παροτι ζουσανε ποιο νοτια απο τους τοσκηδες αλβανους,το ότι εξισλαμιστηκανε απότομα και ποιο νωρις από αυτους [ οι οποιοι τοσκηδες μεχρι και τα μεσα του δεκατου ογδοου αιωνα συνεζιζαν να εξισλαμιζοντε με φορα του εξισλαμισμου , κυριως , από τα βορεια προς τα νοτια]..πχ αναφερει ο αραβαντινος ότι οι κατοικοι του κοροβελεσι [ ανατολικη λαμπερια] εξισλαμιστηκανε τον περασμενο αιωνα περιοδικως από την αρχη ως το τελος της εκατονταετηριδως [αντίθετα με τους τσαμηδες δηλαδή που εξισλαμιστηκανε σε μεγαλο βαθμο απότομα μετα την επανασταση του διονυσιου του σκυλοσοφου τον δεκατο εβδομο αιωνα]....το ότι δηλαδή ως εξωμότες περιβαλονταν για παρα πολλα χρονια υπο χριστιανικων πλυθησμων[ ελληνικων κατά κυριο λογο ] πλυθησμων ισως δημιουργησε αυτή την ισχυρη ''μουσουλμανικη ταυτοτητα''...δηλαδή ηταν και γεωγραφικοι οι λογοι...θα δουμε ότι για παράδειγμα βορεια των χωριων τους υπαρχουν τα βορειοηπειρωτικα χωρια του βουρκου των αγιων σαραντα..το ιδιο ανατολικα της παραμυθιας , και νοτια του μαργαριτιου..ηταν δηλαδή μια μουσουλμανικη αλβανικη νησιδα εν μεσω χριστιανικων [ ελληνικων] πλυθησμων ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. ..ουτε και ποτε αυτοπροσδιοριστηκανε ως τσαμ η σκιπεταρ...το ότι καποιοι [ ψιλοασχετοι με την ιστορια περιηγητες ] τους χαρακτηρίσανε ''αλβανους'''είναι γιατι μιλάγανε και αλβανικα παραλληλα...και όχι φυσικα που μαθαινουν στην αλβανια ότι μιλάγανε μονο αλβανικα..καλα εδώ ηταν διγλωσσοι οι τσαμηδες και δεν θα ταν οι σουλιωτες..μην τρελαθούμε..ας μην ξεχναμε και το ημερολογιο του τζαβελα τριαντα χρονια πριν το 1821 γραμμενο στο ελληνικο ιδιωμα της βορειου ηπειρου....επισης το οι τσαμηδες κατοικούσανε στη μονο στη τσαμουρια-θεσπρωτια, ηταν εν πολλοις διγλωσσοι'' σε αντιθεση με την υπολοιπη ηπειρο φαινετε και από τα απαρακατω ανθρωπων ειτε ξενων ειτε ηπειρωτών..παμε στον '''αλβανο''κατά τους αλβανους εθνικιστες σουλιωτη κουτσονικα..ο οποιος καταριπτει τα μεγαλοαλβανικα σχεδια για αρτα και πρεβεζα.. ,ο γνωστός Σουλιώτης αγωνιστής, γνώστης των ηπειρωτικών πραγμάτων,αναφέρει στη Γενική Ιστορία του οτι ολόκληρη η επαρχία Άρτας κατοικείται απο Έλληνες( λαλούντες την Ελληνικήν),Γενική ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως ,Λάμπρου Κουτσονίκα Ταγματάρχου, τ.1,σελ,101. Εξαίρεση αποτελούν οι 200 οικογένειες Οθωμανών και Εβραίων που κατοικούν στην περιοχή. Η επαρχία Άρτας περιελάμβανε περίπου 30 με 40.000 κατοίκους, σύμφωνα με τον Κουτσονίκα...επισης αναφέρει οτι η επαρχία Πρέβεζας κατοικείται καθ'ολοκλήρου απο Έλληνες(λαλούντας την ελληνικήν), εκτός απο την οθωμανική φρουρά(πιθανώς Τουρκαλβανοί) αποτελούμενοι συνολικά απο διακόσιες οικογένειες
  και αυτά πριν απελεθερωθουν τα εδάφη από τον ελληνικο στρατο και τα κανουν '''με το ζορι ελληνικα'' όπως μαθαινουν στην αλβανια....ελληνικ από τα αρχαια χρονια εως και την τουρκοκρατια...αρα για τους δυο αυτους νομους ακυρο τελειως....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. καλα για την κερκυρα που την σθμπεριλαμβανουν στη ''μεγαλη αλβανια''τι να πεις...η ελληνοφωνια συνεχομενη χωρις μαλιστα αλλοφωνες νησιδες[ περα από τιποτα φραγκολατινους εξουσιαστες που πηρανε δρομο αργα η γρηγορα οι περισσοτεροι αν όχι ολοι]...αυτή αυτοακυρωνετε από μονη της...για την τσαμουρια=θεσπρωτια τα ειπαμε...αλβανικη φυλη τους θεωρει ο περαιβος...μικτης μεν καταγωγης μαλλον...αλλα αλβανικη...και πριν τον δεκατο πεμπτο αιωνα δεν μαρτυριετε αυτή η ονομασια [ τσαμουρια] αντίθετα η ονομασια ηπειρος είναι συνεχομενη από τα παναρχαια χρονια...το 15ο αιωνα [ η και λιγο πριν] εισηλθαν και εγκατασυταθηκανε μονιμα...και αργοτερα αλλαξοπιστήσανε και γινανε οι γνωστοι τουρκοτσαμηδες...περα από τον ''αλβανο'' σουλιωτη κουτσονικα που μαρυραει την ελληνικοτητα της ηπειρου , εχουμε το 1915 τη μαρτυρια του αριστου καμπανη ο οποιοσ περιδιαβηκε την δυο χρονια απελευθερωμενη ηπειρο που επιβεβαιωνει τα λεγομενα του κουτσονικα...''''στη πρεβεζα τα ιωαννινα και τη φιλιππιαδα αλλα και της υπαιθρου χωρας τα εννεα τουλάχιστον δεκατα είναι ελληνόγλωσσα...ακομα και οι μουσουλμάνοι των περιοχων εκεινων όπως και της κρητης εχουν μητρικη γλωσσα την ελληνικη...]...δεν κανει προπαγανδα [ γιατι δεν κανειι τσουβαλιάσματα] ο ανθρωποσ αλλα λεει αυτά που ειδε ...αν εκανε προπαγανδα θα ελεγε και τα ιδια για την τσαμουρια που ηταν μουσουλμάνοι και οι οποια ειχε καταληφθεί από τον ελληνικο στρατο..όμως δεν τα ειπε.. μιας και οι τσαμηδες μιλάγανε αλβανικα[ η ηταν και διγλωσσοι]..ενώ οι μουσουλμάνοι των ιωαννιων [ οι γνωστοι τουρκογιαννιωτες] μιλάγανε ελληνικα..γιατι;;.μα γιατι ηταν ντοπιοι [ ελληνικης καταγωγης] που εξισλαμιστηκανε...όπως και οι περισσοτεροι των τουρκοκρητικων...όπως και οι τουρκαλβανοι..κατοικοι της αλβανιας ,αλβανικα μιλάγανε,και αλλαξανε θρησκεια....να και κατι ακομα...ενός ξενου παρατηρητή..επι τουρκοκρατιας ακομα
  A Journey Through Albania and Other Provinces of Turkey in Europe and Asia ...,John Cam Hobhouse Broughton -1817
  Σελ.31-«Αλλά η εκδικητικότητα του Πασά φυλάχτηκε για τους Έλληνες κάτοικους της πόλης(Πρέβεζα), διακόσιοι από τους οποίους αποκεφαλίστηκαν την μέρα μετά τη μάχη, μπροστά στον Αλή τον ίδιο.»[ελληνικη η πρεβεζα υπο αλβανουσ κατακτητες]
  Σελ.70-«Οι χριστιανοί των Ιωαννίνων αν και ανήκουν διοικητικά στην Αλβανία(λόγω Αλή Πασά) [ δηλαδή διοικουντε από αλβανικα στρατεύματα,δικια μου σημειωση], και διοικούνται από Αλβανούς άρχοντες, αποκαλούν τον εαυτό τους Έλληνες, όπως και οι κάτοικοι της Άρτας, της Πρέβεζας και πολλών χωριών βορειότερα [ βορειος ηπειρος , δικια μου και αυτή η σημειωση] Ούτε φοράνε αλβανικά ρούχα, ούτε μιλούν τα αλβανικά και έχουν όλους εκείνους τους τρόπους και τα έθιμα των Ελλήνων της Ρούμελης, του Μοριά…»
  αρα αρτα πρεβεζα και γιαννενα [ νομοι] ποτε δεν ηταν αλβανικα μερη..η θεσπρωτια ηταν από τον δεκατο πεμπτο αιωνα και μετα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. ας ενεργοποιηθούμε....λαος που εχει στειλει καμποσους να πολεμησουν υπερ της τζιχαντ και αντι να αποστασιοποιητε η να ψάχνετε μας λενε με θρασος ότι θα γινει με το ζορι η μεγαλη αλβανια δεν είναι σοι....οι περισσοτεροι ευρωπαιοι τζιχαντιστες εχουν φυγει από αλβανικες περιοχες [ βορεια αλβανια,κοσσοβο, δυτικα σκοπια]...ξυπνηστε...σκοτωνουν κοσμο , κονομάνε από τα μουσουλμανικα αφεντικα τους,επιστρεφουν και μπαινουν στα σκοπια και καθαριζουν και 5 η 6 αστυνόμους...για τετοια φαρα μιλαμε....ας ην ειμαστε ρατσιστες αλλα ας μην ειμαστε και λαλακες...τα πραγματα θυμιζουν το 1939..τοτε που ιταλοι και γερμανοι ταιζαν τους αλβανους με μεγαλες αλβανιες και η οποια την φτιαξανε το 40-44...τα ιδια αφεντικα είναι ...οπλα για ξεπούλημα εχουν και θελουν να μην υπαρχει ειρηνη...ας μην κολωνουμε γιατι οσο μας βλεπουν κοτες τοσο ξεθαρευουν..ας ψαξει να βρει ο κοσμος το ρολο της αλβανιας ως κρατος αλλα και πολλων αλβανων κατά την ιταλικη εισβολή και κατά το 40-44....
  https://www.youtube.com/watch?v=8aK8Lf9Zrco
  μπειτε να δειτε και ξυπνηστε...μιλαει για την τετραχρονη τουρκοτσαμικη κατοχη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. ακομα να ξερουμε ότι τα δυο τριτα των αλβανοφωνων των βαλκανιων [αλβανων εντος και εκτος αλβανικου κρατους] είναι γκεκηδες αλβανοι [ ανηκουν δηλαδή στη '''βορεια'' φυλη ...και κατοικούνε βορεια του σκουμπι ποταμου ποταμου [ από το ελμπασανι και πανω εντος του αλβανικου κρατους ] και κατοικούνε και στα βορειοδυτικα σκοπια [ τετοβο] στο κοσοβο και στο νοτιο μαυροβουνιο [ σε ολη δηλαδή την ανυπαρκτη ''''μεγαλη''' αλβανια....ολοι αυτοι οι γκεκηδες αλβανοι που αποτελουν και την πλειοψηφια των αλβανων [ και σαν αριθμος και σαν εδαφικη εξαπλωση] δεν φορουν φουστανελα [ που λενε μερικοι ότι είναι αλβανικο ενδυμα]....από τους τοσκηδες αλβανους [ το ένα τριτο του συνολου των αλβανων] το φορανε αρκετοι τοσκηδες κυριως στην ανατολικοκεντρικη [ και ορεινη ] τοσκερια [ σκραπαρι οσταβιτσα μπερατι κορυτσα ζαγορια πρεμετη] ενώ στη δυτικο κεντρικη [ πεδιαδες μαλακαστρας,και μουζακιας αλλα και στο μεγαλυτερο μερος της λαμπεριας [ κατοικια των λιαπηδων] το μεγαλυτερο μερος δεν τη φορα]....δηλαδή και από τον τους τοσκηδες μεγαλο μερος αυτων δεν τη φοραει...επισης οι τσαμηδες [ που κατοικούσανε σε ηπειρωτικο εδαφος και περιβαλονταν από ελληνικους [ ηπειρωτικους πληθυσμούς ] φορούσανε τη φουστανελα...δηλαδή ειτε ως ποσοστο [ λιγοτερο του 25 τα εκατο των αλβανων ως πληθυσμος φορει τη φουστανελα ] ειτε ως εδαφικη εξαπλωση [ τα δυο τριτα της εδαφικης εξαπλωσης των αλβανικων πληθυσμων δεν φορουν φουστανελα ] η φουστανελα δεν μπορει να χαρακτηριστεί ως '''αλβανικη''....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. τη χειμαρα και τα χωρια της [ τα εφτα χωρια που αγωνιστηκανε το 1914 για την αυτονομια της βορειου ηπειρου εναντια στο αλβανικο κρατος] , απο την εποχη του Χοτζα Ως σημερα δεν την συμπεριλαμβανουν στην '''μειονοτικη ζωνη''' ...τους μαθαινουν τους αλβανους οτι οι χειμαριωτες ειναι κατα βαθος...αλβανοι[ιλλυριοι αρα] διγλωσσοι και [για καποιον περιεργο λογο φιλελληνες αν και γι αυτο δεν εχουν βρει καποιο ευπετπο παραμυθι περι '''φιλελληνων αλβανων τησ χειμαρας'''']...παμε να δουμε τη εγραφε ο ιουστινιανος [ πριν 1500 χρονια] για την περιοχη εκεινη...
  Ο Ιουστινιανός θα ανακαινίσει και θα ισχυροποιήσει το φρούριο της Χιμάρας που αναφέρει ο Πλίνιος (Ηist. Natur. 1,4) ήδη από τα ρωμαϊκά χρόνια: “Ιη Ερiri ora castellum in Acrocerauniis Chimera”..δηλαδη αναφερει χειμαρα , ηπειρος και ακροκεραυνεια [ τα βουνα της χειμαρας]...ουτε αλβανια ουτε ιλλιρια ουτε τιποτα....και λογικο ειναι...αφου η περιοχη βορεια της χειμαρας και νοτια του αυλωνα [ στο λιμανι του ωρικου πανω απο τα ακροκεραυνεια ορη] , ηταν για τους αρχαιους ελληνες ''η αρχη της ελλαδας'']...Το αρχαίο ρητό «Ωρκίην υπέρ αίαν ερείδεται Ελλάδος αρχή» θέλει την Ελλάδα να αρχίζει από τη γη του Ωρικου...και σε αυτο συμφωνουσανε ΚΑΙ οι αρχαιοι ρωμαιοι που κατελαβαν την ελλαδα...ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΙΧΑΝΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΕΙ-ΟΝΟΜΑΤΗΣΕΙ [ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝΕ ] ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΟΤΑΝ ΤΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΑΝ...ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΦΑΝΕΙ ΚΑΙ Η ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. ΟΝΟΜΑΣΑΝΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ , ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ , ΩΣ ΒΟΡΕΙΑ ΟΡΙΑ ΣΤΑ ΑΚΡΟΚΕΡΑΥΝΙΑ ΟΡΗ ΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΩΣ''''ΠΑΛΑΙA ΗΠΕΙΡΟΣ''' ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΝΑΝΕ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΠΕΙΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝΕ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΑ......
  ΒΟΡΕΙΩΣ ΤΩΝ ΑΚΡΟΚΕΡΑΥΝΙΩΝ ΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΔΥΡΡΑΧΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΟΥΓΙΑ [ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ] ΟΝΟΜΑΣΑΝΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ''''ΝΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ'''...ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΕΙΝΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝΕ ΔΥΟ ΦΥΛΕΣ ..... ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΛΥΠΛΗΘΕΣΤΕΡΑ ΙΛΛΥΡΙΚΑ ΦΥΛΑ [ΤΑΥΛΑΝΤΙΟΙ ΠΑΡΘΙΝΟΙ ΕΓΧΕΛΕΙΣ ΚΛΠΚΛΠ ] ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΛΛΗΝΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ [ΑΝΤΙΓΟΝΕΙΑ ΑΝΤΙΠΑΤΡΕΙΑ ΑΥΛΩΝΑ ΕΠΙΔΑΜΝΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΑΜΑΝΤΕΙΑ ΚΛΠ] ΕΙΤΕ ΩΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΦΥΛΑ [ ΠΑΡΑΥΟΙ ΑΝΤΙΤΑΝΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΣΚΟΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ''ΒΟΡΕΙΑΣ'' ΠΙΝΔΟΥ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΝΟΤΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ]........ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΔΥΡΑΧΙΟΥ-ΚΡΟΥΓΙΑΣ ΕΙΧΑΝΕ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ '''ΙΛΛΥΡΙΚΟ''' ΓΙΑΤΙ ΕΚΕΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝΕ ΑΜΙΓΩΣ ΙΛΛΥΡΙΟΙ ΩΣ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΡΟΑΤΙΑ [ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝΕ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ , ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΗΝΙΣΜΟ] ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝΕ ΑΜΙΓΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.......ΝΑ ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΑ ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΚΕΚΗΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΚΗΔΕΣ.....Η ΝΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΗΤΑΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ [ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΒΘΜΟ] ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΘΗΣΑ [ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΑΥΤΗΣ]ΑΦΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΕ ΜΕ ΤΗΝ ''ΠΑΛΑΙΑ ΗΠΕΙΡΟ''..ΑΛΛΩΣΤΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ [ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΣ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΑ] ΕΞΕΛΛΗΝΙΖΟΤΑΝΕ ΛΟΓΩ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΙΚΙΩΝ [ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ Η ΑΛΛΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ] ΕΤΣΙ ΣΥΝΕΒΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΙΛΛΥΡΙΑΣ [ ΝΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ] ....ΑΥΤΟ ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΖΑΝΕ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΙΛΛΥΡΙΟΥΣ[ ΤΟ ΓΡΑΦΩ ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΗΤΑΝ ''ΚΡΥΦΟΙΛΛΥΡΙΟΙ''..ΕΤΣΙ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ''ΙΣΤΟΡΙΚΑ'' ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΑΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΔΗΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΩΣ [ΠΑΤΡΟΓΟΝΙΚΟ ΑΥΤΟΧΘΟΝΙΚΟ ΙΛΛΥΡΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ] ..ΑΣ ΤΟΥΣ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΟΤΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΥΛΟ [ΔΩΡΙΕΙΣ] ΚΑΤΗΛΘΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΛΒΑΝΙΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΠΙΕΣΗ ΤΩΝ ΙΛΛΥΡΙΩΝ...ΑΡΑ ΑΣ ΑΦΗΣΟΥΝ ΤΑ ''''ΑΥΤΟΧΘΟΝΙΚΑ''''' ΠΑΡΑΜΥΘΑΚΙΑ.... ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΡΧΑΙΟΣ ΔΕΝ ΤΑΥΤΙΣΕ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΙΛΛΥΡΙΟΥΣ...ΑΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΕΣ ΥΠΗΡΞΑΝΕ ΑΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ..ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. τα λεγομενα των αλβανων για τους τσαμηδες τα παλια χρονια [τσαμ παμπες με θηκ νε μες] και του περαιβου [ δεν φυλατουσι τας υποσχέσεις] επιβεβαιωνει και ο αραβαντινος........Κατά τον Π. Αραβαντινό “Χρονογραφία της Ηπείρου¨, 1856 “Των Τσάμηδων εν γένει ο φανατισμός προς τον Ισλαμισμόν υπάρχει βαθύτατος και ο χαρακτήρ αυτών γλίσχρος και ψευδής [ παμπες και εδώ δηλαδή χωρις μπεσα]....και εδω γινετε ιδιαιτερη μνεια για τον φανατικο ισλαμισμο από τον οποιο διακατεχότανε πραγμα που αναφερει και ο περαιβος και το οποιο δεν αναφερει για τις υπολοιπες αλβανικες φυλες...αρα και ηταν χαρακτηριστικο αυτης της φυλης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. https://www.youtube.com/watch?v=8aK8Lf9Zrco
  αφιερωμενο στου απολογητες των τσαμηδων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. και η διγλωσσια αυτων παρατηρητε και σημερα ακομα στους ηλικιωμένους Τσαμηδες [ που γνωριζουν [αρκετα καλα ] ελληνικα παροτι μεγαλώσανε στην Αλβανια και που πολλοι εξ αυτων μιλανε τα Αλβανικα με μη αλβανικη προφορα ενώ ηδη από τα χρονια του περαιβου και του αραβαντινου παρατηρηται αυτή η διγλωσσια αρα δεν ηταν κατι που ισως προεκυψε από την ενταξη τους στο ελληνικο κρατος από το 1912 ως το 1944].....όπως πολλοι πληθυσμοι [ μικρασσιατες ] που γειτνιάζανε με τουρκους εποικους και αφου εξισλαμιστηκανε σταδιακα εκτουρκιστηκανε [ ειτε μερικως όπως οι ποντοι μουσουλμάνοι] ειτε ολικως όπως αρκετοι αλλοι μικρασσιατικοι πληθυσμοι]..ετσι και οι αλβανοτσαμηδες [ ειτε ντοπιοι ελληνες [αρβανιτες η ηπειρωτες] ειτε και αλβανοι ''εποικοι''] αφου εξισλαμιστηκανε και ερχόμενοι σταδιακα σε επαφη [ πολιτισμικη ειτε γλωσσικη ειτε συνειδησιακη] με τους ''γειτονες'' μουσουλμάνους η τους εξουσιαστες μουσουλμάνους ολου του Ηπειρωτικου χωρου [ και αυτοι οι μουσουλμάνοι ηταν αλβανοι ] απεκτησαν σιγα σιγα ''''γενιτσαρικη-μη ελληνικη'' και κυριως ''ισαλμικη'' συνειδηση ενώ στην πορεια και λογω της γλωσσικης συνάφειας - θρησκειας και κοινων συμφερόντων ταυτιστηκανε με τους υπολοιπους Αλβανούς...όμως η διαφορα τοσο στην εμφανιση οσο και [ σε ένα βαθμο] στην ντοπιολαλιά-διγλωσσια, οσο και στον χαρακτήρα, οσο και στο αισθημα της θρησκειας , μπεσας κλπ δειχνει και διαφορετικη [ σε καποιο βαθμο παντα] εθνοτικη προελευση.....ισως η φραση ''''εξισλαμισθεντες '''αλβανοελληνες'' γενιτσαροι'''' ταιριαζει γαντι σε αυτή τη φυλη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. το σημαντικο σε αυτά που λεει ο περαιβος [ και τα οποια είναι ιστορικα εξακριβωμένα] είναι όχι ότι απλα ''γνωριζουν'' τα [απλο]ελληνικα αλλα ότι ορθως εκφραζοντε [ όχι απλα γνωριζουν αλλα και ομιλουν και μαλιστα ορθως]..και το ακομα σημαντικοτερο είναι ότι ισχυει για τους ανδρες [ πραγμα λογικο μιας και γενικοτερα οι ανδρες παντα ξερανε παραπανω γλωσσες ] αλλα ότι αυτό ακριβως ιχυει και για τις γυναικες [ πραγμα δυσκολο να μαθανε α ελληνικα ειτε από την εκλησια που δεν υπηρχε ειτε από το ελληνικο σχολειο που δεν υπηρχε ειτε από τις κοινωνικες επαφες που τέτοιες δεν ειχανε εκεινα τα χρονια οι γυναικες για να μαθουν ''να εκφραζοντε ορθως στην απλοελληνικη''...αρα αυτή η ικανοτητα ναμιλανε στα ελληνικα εξισου όπως και στα αλβανικα ηταν από παππο προς παππο...και αυτό γιατι οι προγονοι των τσαμηδων ηταν κυριως ελληνες [ηπειρώτες , και αρβανιτες διγλωσσοι] και αλβανοι επιλυδες...αλλα και τουρκοι σε καποιο βαθμο πραγμα που δικαιολογει τα πολλα τουρκικα-ισλαμικα επωνυμα [ τουταχιρη , σαχεντιν κλπ ] [και πραγμα που δεν συμβαινει και τοσο με τους υπολοιπους αλβανους] και ισως αυτή η τουρκικη συνιστωσα συνετελεσε τοσο στον φανατικο ισλαμισμο οσο και στην παμπεσια [[ όπως ομολογούσανε ηπειρώτες και αλβανοι......αλβανοεληνες γενίτσαροι εξισλαμισθεντες [ εκτουρκισθεντες πλήρως θρησκευτικα , μερικως συνειδησιακα καθολου όμως γλωσσικα που κρατησανε τις πατροπαράδοτες δυο γλωσσες αλβανικη και ελληνικη]............
  ο '''εκτουρκισμος'' των τσαμηδων [ με την εγκατασταση τουρκων στην τσαμουρια, μετα τον εξισλαμισμο τους τον 17ο αιωνα ,πραγμα που κανανε παντα οι τουρκοι σε κάθε εξισλαμισθεισα περιοχη με σκοπο να την εκτουρκισουν γρηγοροτερα μεσω των επιμειξιών τουρκων και γηγενών αφου πλεον ηταν μουσουλμανικοι και οι δυο πλυθησμοι] δεν προχωρησε-ολοκληρωθηκε γιατι στη συνεχεια η οθωμανικη διοικηση-στρατος [ αλλα και οι γειτονικοι - βορειοι μουσουμανκοι πλυθησμοι ] αλλα και επιλυδες μουσουλμάνοι στον ηπειρωτικο χωρο αποτελούνταν πλεον από αλβανους μουσουλμάνους και όχι από τουρκους μουσουλμανους ....ετσι σταματησε η [σε μικρο βαθμο και για μικρο χρονικο διζστημα εκτουρκιση των τσαμηδων] και αρχισε ο σε μεγαλυτερο βαθμομκαι και λιγο ευκολότερος λογω των συνθηκων [ γνωση της αλβανικης παραλληλα με την ελληνικη , λογω γεωγραφιας , λογω αξιωματων μπεηιλικια και αγαηλικια κλπ ] εξαλβανισμος των αλβανοελληνων στην καταγωγή τσαμηδων όπως στο περιπου εχει περιγραφει παραπανω....για αυτό και ονομαζοντε και τουρκοτσαμηδες και αλβανοτσαμηδες...και οι δυο οροι περιεχουν μερος της αληθειας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. ΠΩΣ ΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΥΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΩΝ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΥΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ...ΤΟ 1944 ΕΑΜ Φιλιατών πιστο στην διεθνιστική ιδεολογία [ ΚΑΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΤΗΝ ΩΣ ΤΟΤΕ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΩΝ, ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ] επικεντρώθηκε να καταδείξει στους τουρκοτσαμηδες της περιοχής ότι υπήρξαν θύματα της φασιστικής προπαγάνδας και των αρχηγών τους και ότι ο δρόμος που έπρεπε στο εξής να ακολουθήσουν ήταν ο πόλεμος εναντίον του φασισμού κάθε μορφής, των Γερμανών και των συνεργατών τους. Ως αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής συγκροτήθηκε αρχικά μία Αντιφασιστική Επιτροπή Τσαμουριάς, αποτελούμενη από Τσάμηδες της περιοχής Φιλιατών .), η οποία και ήρθε σε συνεργασία με το ΕΑΜ Ηπείρου και το Απελευθερωτικό Μέτωπο της Αλβανίας... ΤΟ ΟΤΙ ΟΙ ΕΑΜΙΤΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ ΝΑ ΠΕΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΟΤΙ ΕΙΧΑΝΕ ΠΕΣΕΙ ΘΥΜΑΤΑ ''ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ'' ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΤΟΥΣ'ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ Ο ''ΑΠΛΟΣ'' ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΕ ΩΣ ΤΟΤΕ [ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ] ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΤΟΥ [ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ] ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΗΝ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΥΠΟΣΧΟΤΑΝΕ ''ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΒΑΝΙΕΣ'' ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ '''ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ'' ΠΟΛΕΜΑΓΑΝΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΙΤΑΛΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ...ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ''ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝΕ '' ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΜ ΕΛΑΣ [ ΛΙΓΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 1944 ΑΦΟΥ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΑΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΗΤΤΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ] ΗΤΑΝ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΑ ΠΟΤΑΜΟΥ [ ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑΣ ΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ [ΟΡΕΙΝΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ] ΕΛΕΓΧΕ Ο ΕΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΤΕΙΝΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΑ ΤΟ 1944 ,ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ,ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟ ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ ΜΕΡΗ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΤΣΑΜΟΧΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΕΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΑΜ [ ΘΕΛΟΝΑΣ Η ΜΗ] ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΚΟΜΑ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΕΣ,].. ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΕΙΧΑΝΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΚΑΤΑΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΕΑΜ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΑ 14 ΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΞΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΖΑΝΤΕΜΕΡΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΝΟΤΙΩΣ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΑ ΤΣΑΜΗΔΕΣ...ΟΙ ΕΝΤΑΞΗ ''ΑΡΚΕΤΩΝ '' ΤΣΑΜΗΔΩΝ ΣΤΟ ΕΑΜ ΣΥΝΕΒΗ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΕΡΑΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ,ΟΤΑΝ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΟΤΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΘΑ ΕΦΕΥΓΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΜΕΝΑΝ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΕΛΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΔΕΣ..ΕΤΣΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΣΩΖΕ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ...ΕΤΣΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΛΑΣ ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΩΗΡΙΑΣ.....
  Αργότερα, στις αρχές Ιουλίου το 1944 [ 2 ΜΟΛΙΣ ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ] , υπογράφτηκε στη Φοινίκη [ χωριο ελληνικο της Θεσπρωτιας] των Φιλιατών συμφωνία μεταξύ του ΕΑΜ και εκπροσώπων των μουσουλμάνων Αλβανών της περιοχής, η οποία προέβλεπε, μεταξύ άλλων...
  -την αμνήστευση των μουσουλμάνων για όλα τα αδικήματα που διαπράχθηκαν σε βάρος των Ελλήνων μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας, -
  την υποχρέωση τους να παραδώσουν στον ΕΛΑΣ τους Φιλιάτες χωρίς συγκρούσεις, να ενισχύσουν τις τάξεις του ΕΛΑΣ σε περίπτωση σύγκρουσης του ΕΛΑΣ με τον ΕΔΕΣ-ΕΟΕΑ και ΚΛΠ.
  Τότε εντάχθηκαν στον ΕΛΑΣ και 40 επιπλέον μουσουλμάνοι Αλβανοί, ενισχύοντας το μικτό τάγμα που δρούσε ήδη στην περιοχή. Το μικτό τάγμα για την περιφέρεια της Τσαμουριάς είχε ήδη συγκροτηθεί από τις 10 Ιανουαρίου του 1944, με πρωτοβουλία του 15ου συντάγματος του ΕΛΑΣ και με τη σύμφωνη γνώμη του αλβανικού FNC130. Συνδιοικητές του είχαν οριστεί αρχικά οι Μουχαρέμ Ντέμι και Σπύρος Σκεύης, αργότερα όμως, έγινε ο Ιωάννης Σαράφης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ, [ΜΟΛΙΣ 2 ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ] , ΥΠΗΡΧΕ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΤΑΓΜΑ ΜΕ ΤΣΑΜΗΔΕΣ [ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΙΧΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΜΟΛΙΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 1944] ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΑΜΙΓΕΣ , ΑΛΛΑ ΜΕΙΚΤΟ [ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ] ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΗΤΑΝ 14 ΑΜΙΓΟΙ ΤΑ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΙΚΑ ΕΝΟΠΛΑ ΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ..ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΕΝΟΠΛΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ, ΕΞ ΑΡΧΗΣ , ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗ [ ΑΦΟΥ ΕΙΧΕ ΚΙΝΗΤΡΑ-ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ-ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΥΟΘΕΤΗΕΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ ΤΟΥΣ] ΕΝΩ Η ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΔΙΑΦΑΙΝΟΤΑΝΕ Η ΗΤΤΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ , ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑΣ-ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΑΖΙΚΗ [ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ]..ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ [ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΑΜΕΣΑ ΥΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΑΜ]...ΕΠΙΣΗΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΙ ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ...Ο ΟΡΟΣ ΠΕΡΙ '''ΑΜΝΗΣΤΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΩΣ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ '' [ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΘΕΣΑΝ ΟΙ ΕΛΑΣΙΤΕΣ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΤΣΑΜΗΔΩΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΙΛΙΚΡΙΝΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΦΕΡΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥΣ] ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΜΩΣ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΝΕΒΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΥΤΕΣ..... ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΟΥΣ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΑΤΙ [ ΠΟΥ ΑΝΗΚΑΝ ΣΤΗΝ '''ΕΛΑΣΙΤΙΚΗ'' ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗ '''ΕΔΕΣΙΤΙΚΗ'' ΟΠΩΣ ΟΙ ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΑ ΤΣΑΜΗΔΕΣ [ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΛΥΘΗΣΜΙΑΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΞΑΝΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ] ......ΣΥΝΕΠΩΣ ΟΤΑΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΠΩΣ Ο ΕΑΜ Ο ΟΡΟΣ ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΟ ΑΥΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΑΛΒΑΝΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΔΕΙΧΝΕΙΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ''ΟΙ ΑΔΙΚΙΕΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ'' ΔΕΝ ΗΤΑΝ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ,Η ΚΑΤΙ ΣΠΑΝΙΟ-ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ....ΜΑΛΛΟΝ ΗΤΑΝ '''Ο ΚΑΝΟΝΑΣ''''.....ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΤΟ ''ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ''ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΤΣΑΜΗΔΕΣ [ ΔΗΛΑΔΗ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΝΗΣΤΕΥΣΗ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΕΙΧΑΝΕ ΔΙΑΠΡΑΞΕΙ ΑΡΑ ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΙ ΕΙΧΑΝ ΠΡΑΞΕΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΣΑΝΕ ΣΚΟΠΙΜΟ ΚΑ ΣΩΤΗΡΙΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ ΑΜΝΗΣΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΑΝΕ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΟΤΕ ΣΤΟ ΕΞΗΣ]...ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΔΙΚΙΕΣ-ΚΛΙΜΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝΕ ΣΥΜΒΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΕΚΕΙΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΚΑΙ Η ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΠΕΥΣΑΝ ΝΑ ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΑΜ ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ .... ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΟΡΘΑ ΕΠΡΑΞΕ ΤΟ ΕΑΜ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΕΣ[ ΕΣΤΩ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΣΑΜΗΔΩΝ ] ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΠΛΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΦΟΥ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΘΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΟΤΑΝΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ [ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΤΣΑΜΗΔΕΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΩΣ ΤΟΤΕ ΠΟΛΕΜΑΓΑΝ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥΣ] ΑΛΛΑ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΝΕ ΚΙΟΛΑΣ Ο ΕΛΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΝΕΟ ΕΜΨΥΧΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΔΗΛΑΔΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΜΨΥΧΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ..ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ [ΜΑΤΑΙΑ-ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ] ΕΛΠΙΔΑ ΟΤΙ ΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ [ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΤΟΥ ΧΟΤΖΑ ] ΘΑ ΕΦΕΡΝΑΝ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΙΝΟ -ΠΟΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΕΛΛΟΝ [ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ ΩΣ ΑΚΑΤΟΡΘΩΤΟ]...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Eπισης από μονο του αυτό το συμφωνο που υπογραφτηκε μεταξυ ΕΑΜ και Τσαμηδων ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 1944 τρεις μολις μηνες πριν την απελευθερωση δειχνει ότι οι τσαμηδες της περιοχης ηταν όχι απλα εχθρικοι ως πλυθησμος προς το ΕΑΜ αλλα ως και απολυτα γερμανοφιλοι-ενοπλοι συμμαχοι αυτων .....καθως όπως ξερουμε τέτοιες συμφωνιες το ΕΑΜ υπεγραφε [ κατά τις παραμονες της απελευθερωσης] όχι με τον αμαχο πλυθησμο καποιου ορεινου ανταρτοχωριου [ ου ούτως ηαλλως υποστηριζε τον αγωνα των ανταρτωβ ως τοτε] αλλα με πληθυσμούς και ενοπλα σωματα τα οποια ηταν εχθρικα ως τοτε προς το ανταρτικο του ΕΛΑΣ...όπως εγινε και με τμημα της Οχρανα των βουλγαρων αυτονομιστών σε περιοχες κοντα στα σύνορα ...και το εκανε ακριβως ώστε κατά την υποχωρηση των γερμανων να εχει να αντιμετωπισει μονο τα στρατεύματα τους και όχι να πολεμάει και εναντιον των κατά τοπους ενοπλων σωματων των συνεργατων-συμμαχων τους....ακομα και ο ορος για τη ''παραδωση του Φιλιατι'' χωρις να προβαλουν αντισταση οι τουρκοτσαμηδες του χωριου ''''' κατά την απελευθερωση δειχνει αυτό που αναφέραμε ποιο πανω....την απολυτα εχθρικη σταση ως τοτε των Τουρκοτσαμηδων απέναντι στον ελληνισμο ανεξαρτήτως παρατάξεως [ΕΑΜ Η ΕΔΕΣ] ...και μαλιστα ενοπλη αντιπαλοτητα..καθως όπως ξερουμε κατά την υποχωρηση των Γερμανων οι ΕΛΑΣΙΤΕΣ εισερχονταν σε κάθε πολη και κωμοπολη με τα οπλα και τις ελληνικες σημαιες ως ελευθερωτες .... όμως εβαλε αυτόν τον ορο στη συμφωνια γιατι ηξερε ότι οι ενοπλοι τουρκοτσαμηδες[ συμμμαχοι ως τοτε των ναζιστικων στρατευμάτων και με εντονη αντιανταρτικη δραση] θα αμυνονταν ενοπλα σε αυτή την εισοδο στη πολη τους [ εοσοδο όχι κομμουνιστικων-ελασιτικων τμηματων αλλα ελληνικων , αφου δεν διακατεχονταν από αντικομουνιστικο μενος αλλα κυριως από ανθελληνικο και για αυτό πολεμάγανε για να ενωθει η θεσπρωτια με τη Μεγαλη Αλβανια και εναντιον του ΕΔΕΣ αλλα και του ΕΛΑΣ....για τους Τουρκοτσαμηδες ηταν κατι παρομοιο...δηλαδή ελληνες ανταρτες...
  τελος ας μην ξεχναμε και ότι ο ΕΔΕΣ καταφερε κατά το τελος της κατοχης να παρει στο πλευρο του καποιους ενοπλους Τουρκοτσαμηδες από το χωριο Κοντρα και να πολεμησουν πλεον με τον ΕΔΕΣ ενατιον των αποχωρουντων Γερμανικων στρατευματων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Στην εθνικιστικη αλβανια μετα την προσπαθεια να πεισουν την κοινη γνωμη ότι οι τσαμηδες διωχτηκανε γιατι ηταν ''''ΕΑΜΙΤΕΣ''' η ''φιλοεαμιτες''' λενε [ για να ισχυροποιησουν τα επιχειρηματα τους] ότι συμμετείχανε ακομα και στο ΕΑΜ Αλβανιας..και παραθετουν και τα ονόματα των αρχηγων και την περιοχη [ κονιςπολη νοτιας αλβανιας]...μα αυτό ακριβωε είναι αληθεια....τα εννια -δεκα τσαμοχωρια [ που βρισκοντε μετα τα σύνορα] δεν ειχανε καμια σχεση με τους '''αποδω'' τσαμηδες δηλαδή της Θεσπρωτιας [ εννοω σε σχεση με τα γεγονοτα της κατοχη αφου ως φυλη ηταν ιδιοι φυσικα.....καθως το 1941 μετα την συνθηκολογηση και την επακολουθη Ιταλικη κατοχη της Ηπειρου και της νοτιου Αλβανιας οι μεν ειχανε ''αυτονομηθεί'' με δικια τους διοικηση ,ιδρυση τοπικου φασιστικου κομματος,δικια τους αστυνομια [τζαντεμερια] και εξοπλισμένα ταγματα ,προσπαθώντας να εξαλβανισουν την περιοχη και με απωτερο σκοπο την οριστικη ενταξη της στην ''ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ'' [ Βρε πως επαναλαμβάνεται η ιστορια ;;] , ενώ οι δε δεν ενεταχθηκανε σε αυτό το συστημα αλλα συνεχιζαν να ανηκουν στο κατεχομενο αλβανικο κρατος ...και για αυτό και όπως οι περισσοτεροι κατοικοι της βορειου ηπειρου [ ελληνες και αλβανοι ] συμμετείχανε οσο περναγε ο καιρος [ θελοντας η μη ] στο αριστερο ανταρτικο του Χοτζα το οποιο σε κεινες τις περιοχες εμφανιστηκε ,δραστηριοποιηθηκε και εξαπλωθηκε....απλα πραγματα...αυτά επιβεβαιονοντε και από τα παρακατω....άλλη η μια περιπτωση άλλη η άλλη...
  Tα αδερφια Ντινο...Ο Νουρή Ντίνο Μπέης γεννήθηκε στην Παραμυθιά και όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος κατά της Ελλάδος οργάνωσε ένοπλα τμήματα βοήθειας προς τους Ιταλούς και αργότερα προς τους Γερμανούς
  ενώ με διάταγμα της ιταλικής κυβέρνησης,διορίστηκε ύπατος αρμοστής Θεσπρωτίας και ο αδελφός του Ναζάρ Ντίνο συνταγματάρχης της Μαλίτσια, δηλαδή της Πολιτοφυλακής..
  Παμε να δουμε τι ουσιαστικα ομολογει ο ηγέτης των τσαμηδων σε επιστολή που εστειλε το 1943 στον Μουσολινι .....''''Η αφοσίωσή μου και οι από πλέον των 40 ετών παρασχεθείσες υπηρεσίες στην Ιταλία με υποχρεώνουν να σας αναφέρω όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στην Τσαμουριά, Ελλάδα και Νότια Αλβανία''''...Εδώ ομολογει τι πραγματικα ισχυε....το 1941-44 , άλλο η Ελλαδα άλλο η νοτια Αλβανια και άλλο η ''Αυτονομη''-ημιαυτονομη Τσαμουρια η οποια και ειχε περασει υπο τον απολυτο ελεγχο των τουρκοτσαμηδων...επισης ομολογει κατι ακομα.... ότι 40 χρονια τωρα τα αδερφια Ντινο δουλεύανε για την Ιταλια [ και αρα και για την μετα το 1923 Φασιστικη Ιταλια και τις βλεψεις της επι των παραλιων της Ηπειρου και γενοκοτερα της ανασύστασης της ρωμαικης αυτοκρατοριας όπως προπαγανδιζε το φασιστικο καθεστως] για αυτό και τους ανταμείψανε με αυτά τα αξιωματα όταν κατελαβαν την Ελλαδα........οι ηγετες [στρατιωτικοι και πολιτικοι] των τσαμηδων της θεσπρωτιας που είναι ''πρακτορες του αξονα '' και μαλιστα πολλα χρονια τωρα , εχει αποδειχθεί ότι οι απλοι τσαμηδες επηρεαζονταν αμεσα από αυτους - τους ακολουθούσανε στα βιαια-αυτομιστικα-ανθελληνικα κελευσματα τους [ και λογω της κοινωνικης δομης της τουρκοτσαμικης κοινοτητας-της νοοτροπίας τους -την ταση υπακοής στον ισχυροτερο της περιοχης κλπ]..την φιλοαξονικη [και ανθελληνικη] συμπεροφορα τους απεδειξε τοσο το συμφωνο των φιλιατων οσο και το γεγονος οτι εντος της τουρκοτσαμικης κοινοτητας κατά τα ταραγμενα χρονια της κατοχης δεν παρατηρηθηκε καμια [σοβαρη] αντιδραση [ ενοπλη η αοπλη] εναντοον οσων συνεβαιναν ,αλλα στη καλυτερη περιπτωση παρατηρηθηκε μια απλη προσαρμογή στη νεα ταξη πραγματων το 1940-44, η στη χειροτερη περιπτωση , τυφλη υπακοή στους ηγετες τους και συνακολουθα ενοπλη δραση εναντιον των ελληνων ηπειρωτων]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. αλλα η αντιανταρτικη δραση των τουρκοτσαμηδων δεν περιοριστηκε μονο εντος Θεσπρωτιας -Ελλαδας αλλα ακομα και εντος νοτιου Αλβανιας.....και για αυτό ακριβως το ανταρτικο της νοτιου αλβανιας [ εναντιον αυτου δηλαδή ] μιλαει ο ηγέτης των τουρκοτσαμηδων της ημιαυτόνομης Θεσπρωτιας..ιδου..
  ''''Στη Νότια Αλβανία η κατάσταση έχει καταντήσει ανησυχητική. Η έλλειψη συνετών οδηγιών και η αδυναμία των αρχών επέτρεψε την διείσδυση της εχθρικής προπαγάνδας με την δημιουργία ανταρτικών ομάδων''','''είναι αναρχικά όργανα παρακινούμενα από πράκτορες και οδηγίες, που έχουν διεισδύσει από την Ελλάδα'''....
  Δηλαδη ακομα και για την νοτια αλβανια και το εκει αλβανικο ανταρτικο ο Ντινο κανει λογο για '''ελληνες πρακτορες'''..αυτό δειχνει και τη νοοτροπια των ηγετων τους ,και μεγαλου μερους του λαου που τους ακολουθησε...δηλαδή ανθελληνικη νοοτροπια.....Δηλαδη δεν κανειλογο ουτε καν για '''κομμουνιστες πρακτορες'''[ πραγμα που και αληθες ισως ηταν , και που θα ερεθιζε τα αυτια των Ιταλων φασιστων-αντικομουνιστων ] και όμως μιλαει για '''ελληνικη'' προπαγανδα..που;;;..μεσα στην ιδια την αλβανια.....πραγμα που δειχνει ότι ο βασικοτερος εχθρος στα ματια των ηγετων των τσαμηδων ηταν οι ελληνες [ανεξαρτήτως ιδεολογικων πιστευω όπως εχει αποδειχθεί παραπανω ]..δηλαδή φυλετικη [ και θρησκευτικη βεβαίως] η εχθρα [ από τα πολύ παλια χρονια]...αυτό δειχνει και το ότι οι τσαμηδες κυνηγησαν ανταρτες ανεξαρτήτως πολιτικης τοποθέτησης [ ΕΛΑΣ η ΕΔΕΣ] .. το ιδιο ισχυε και για τους απλους ηπειρώτες χωρικους.....αυτό δηλαδή δειχνει η ολη δραση των ενοπλων τσαμηδων το 1940-44.....
  ''''Όλοι οι καλοί Αλβανοί πατριώτες είναι σύμφωνοι στο συμπέρασμα, ότι αυτοί οι αναρχικοί είναι προδότες της πατρίδας τους, και η ενδεχόμενη αδιαφορία της Ιταλίας θα άφηνε την Αλβανία έρμαιο των Ελληνικών και Σλαβικών βαρβαροτήτων, που θα κατέστρεφαν την Αλβανία και θα κατέσφαζαν τους Αλβανούς επειδή ασπάσθηκαν την Ιταλική υπόθεση.''''
  δηλαδή οι ''καλοι πατριωτες'' στους οποιους αναφέρεται ηταν τα 14 τουρκοτσαμικα ταγματα που ηλεγχε ο ιδιος και ο αδερφος του και που συμμετείχανε σε κοινες , με ττους Ιταλους, αντιανταρτικες επιχειρήσεις εναντιον των Ελλήνων ανταρτων ....'''αναρχικοι και προδοτες''' είναι οι ανταρτες της νοτιου αλβανιας [ ΕΑΜ Αλβανιας]....και ομολογει ότι οι τουρκοτσαμηδες '''ασπασθηκαν την ιταλικη υποθεση''.... αυτό δειχνει ποιανου το μερος πηραν οι Θεσπρωτοι Τσαμηδες της ιδιαίτερης πατριδας του , τους οποιους και διοικουσε τα χρονια εκεινα...βλέπουμε μεχρι τωρα την πληρη ανατροπη της αλβανικης ανθελληνικης προπαγάνδας για τα γεγονοτα εκεινα [ τα οποια τα διδασκουν ακομα και στι σχολικες αιθουσες την ιδια στιγμη που κανενας Ελληνας δεν γνωριζει την ΕΟΚΑ για παράδειγμα η τι συνεβη το 1974]..μεχρι τωρα οι ιδιες οι ομολογιες των τσαμηδων διαψευδουν την μεγαλοαλβανικη προπαγανδα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Και συνεχιζει ι Ντινο.......''''Σήμερα θα χρειαζόταν να διαλέξουμε κατάλληλα άτομα που μπορούν να αναλάβουν την αποστολή και την ευθύνη της απόλυτης καταστολής αυτών των σκοτεινών κινημάτων'''
  ''''Αυτά τα άτομα πρέπει να είναι πιστοί και δοκιμασμένοι φίλοι της Ιταλίας, από πατριωτισμό και όχι από χρηματισμό,με σκοπό να διεξαγάγουν ένα ανηλεές κυνηγητό στους αντάρτες και τους φίλους των να καταστρέψουν και τα χωριά που τους βοηθούν αρχίζοντας από το Curvelesi'''''
  δηλαδη ο ηγέτης των τουρκοτσαμηδων αναφέρεται σε΄'''ανηλεες κυνηγητο'' και σε καταστροφες ακομα και των χωριων που στηριζουν τους ανταρτες όχι απλα στην Ελλαδα αλλα ακομα και στη νοτια Αλβανια [ δηλαδή τους συμπατριώτες του] ...και αυτές οι περιοχες τις οποιες υποδυκνυει είναι το κοροβελεσι της Λιαμπουριας οπου το κατοικουν αλβανοι μουσουλμάνοι....δηλαδή μπορούμε να φανταστούμε τι ειχανε περασει τα ελληνικα χωρια που συνορευαν αμεσα με την Τσαμουρια , ειτε τα χωρια της μουργκανας ειτε της παραμυθιας ειτε του καμπου του φαναριου [ καταστροφή ,μερικη η ολικη, 24 χωριων ] από τους τουρκοτσαμηδες όταν αναφερουν ''με ελαφρα τη καρδια'' την αναγκη για καταστροφη ακομα και αλβανικων χωριων εντος της Αλβανιας......
  ''''Εάν δεν θεωρηθεί σκόπιμο να γίνει αυτό από μέρους των Ιταλικών δυνάμεων, δεν θα είναι δύσκολο να πετύχουμε τον σκοπό με τον σχηματισμό των 6.000 εθελοντών Τσαμουριωτών και Κοσοβάρων που είναι πραγματικοί φίλοι της Ιταλίας επειδή γνωρίζουν τι τους περιμένει εάν αυτή τους εγκαταλείψει'''
  Δηλαδη ξεκάθαρα λεει ότι αυτό το ρολο των εκαθαριστικων επιχειρήσεων εις βαρος '''φιλοανταρτικων χωριων [ ακομα και αλβανικων χωριων εντος της Αλβανιας ] θα τον αναλαβουν ακομα και οι ιδιοι [ τσαμηδες και κοσσοβαροι και μαλιστα με σχηματισμο σωματος 6000 ανδρων ''ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ''.... αριθμος που δειχνει ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ για τον ρολο της πλειψηφιας των τουρκοτσαμηδων το 1940-44 ]...επισης το'''' γνωριζουν τι τους περιμενει αν τους εγκαταλειψει η ιταλια''' δειχνει ότι υπηρχε διαχυτος ''φοβος΄'' για το τι θα ακολουθουσε.... φοβος που οφειλότανε σε βεβαιη αντεκδίκηση-αντιποινα [από μεριας ελληνων ανταρτων] που θα ακολουθούσανε εξαιτιας οσων ειχανε προηγηθεί την προηγουμενη τριετια....ειδαλως δε θα επρεπε να φοβόντουσαν τιποτα τετοιο όπως για παραδειγμα δεν φοβόντουσαν [ και δεν επαθαν κατι ] κατι οι μουσουλμάνοι της θρακης ειτε τουρκοι μουσουλμάνοι [ αλλοεθνεις και αλλόθρησκοι και αυτοι ] ειτε Πομακοι [ αλλόθρησκοι και αυτοι]..και αυτοι δεν φοβόντουσαν ακριβως γιατι δεν ειχανε πειραξει καποιον στην κατοχη ..αρα ο φοβος τους [ των μουσουλμάνων αλβανων της θεσπρωτιας] ηταν φοβος αντιποινων-εκδικησεως εναντιων τους όταν θα τους εγκατελειπαν οι ιταλοι προστατες τους [ και αργοτερα οι γερμανοι] ..πραγμα που σωστα προεβλεψε στο γραμμα του και που συνεβη το 1944 μετα [η και κατά] την αποχωρηση των γερμανικων στρατευματων από τη θεσπρωτια...και που δεν συνεβη με τους τουρκους μουσουλμάνους της θρακης για παράδειγμα....αυτό δειχνει πολλα και θα επρεπε να βαζει σε σκεψη τους αλβανους που πιστευουν αυτά που τους μαθαινουν στο σχολεια της Αλβανιας και τους φυτευουν εθνικιστικο μισος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Και συνεχιζει.......'''''Οι Τσαμουριώτες εν τω μεταξύ μου έχουν συχνά απευθύνει την ερώτηση: «Η Ιταλία πολέμησε την Ελλάδα για την Τσαμουριά, γιατί τώρα δεν υπολογίζει την πίστη μας και μας αφήνει στο έλεος των κοινών μας εχθρών''...αυτό που λεγανε οι απλοι τουρκοτσαμηδες στους ηγετες τους ,ότι '''' η ιταλια πολεμησε για την τσαμουρια'''' ,δηλαδή ένα φασιστικο κρατος όπως το ιταλικο '''θυμηθηκε'' να πολεμησει ένα γειτονικο κρατος λογω της καταπιεσης μιας [ μη ιταλικης μαλιστα] μειονότητας [ δηλαδή οι φασιστες που κυνηγάγανε τις μειονότητες της δικιας τους πατριδας επεμβαίνανε στα αλλα κρατη για να υπερσπιστουν τις εκει μειονότητες πραγμα τελειως αστειο] θυμιζει τους πολεμους αμερικης και νατο που επεμβαινουν σε κρατη στην αλλη μερια της υφηλιου για να υπερασπιστουν καποια πραγματικη η '''φανταστικη'' ,καταπιεζομενη η μη, μειονοτητα.....τελικα η ιστορια επαναλαμβάνετε....ιδια αφεντικα,ιδια ''συνθηματα'' [πχ μεγαλη αλβανια] ιδιοι σκοποι [ εντελως ασχετοι με αυτους που λενε-λεγανε δημοσια πχ απελευθερωση καταπιεσμένων τσαμηδων ]
  Επισης αυτό '''κοινο μας εχθρο''[δηλαδή ιταλων και τουρκοτσαμηδων] που απευθυναν οι τσαμηδες προς τους ηγετες τους δειχνει προς ποια ομαδα ανθρωπων αισθανονταν-ηταν συμμαχοι οι τουρκοτσαμηδες [ ιταλικα στρατεύματα κατοχης] και ποια αισθανονταν-αντιμετωπιζαν ως εχθρο οι τουρκοτσαμηδες [ ομαδα εθνοτικα ελληνικη ,θρησκευτικα ορθοδοξη ασχετως πολιτικης ιδεολογιας αλλα ακομα και ταξικης θεσης μιας και όπως ξερουμε αρκετοι από τους εκτελεσθεντες-δολοφονηθεντες ηπειρώτες ηταν μετριας η και κακης οικονομικης κατάστασης μεροκαματιάρηδες και βοσκοι ακομα και παιδια] ..προς αυτή την ομαδα [ελληνες ηπειρώτες] στραφήκανε με κάθε μεσο το 1940-44......'''''''Αυτός ο κόσμος οπλισμένος δυνατός και γενναιόδωρος θα μπορούσε να υπερασπιστεί τη γη του, και να πεθάνει για την αφοσίωσή του στην Ιταλία'''''..εδω φαινεται ότι αυτοι οι ανθρωποι [ ενοπλοι τουρκοτσαμηδες υπερ των κατοχικων στρατευμάτων] τους οποιους περιγραφει ηταν ένα [πολύ] μεγαλο μερος του πληθυσμου για αυτό και το γενικευσε ο Ντινο [ για ολους τους τσαμηδες]...όπως δηλαδή ξανααποδειχθηκε η συντριπτικη πλειοψηφεια ειχε ταχθει ενοπλα υπερ των γερμανιταλων.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Μετα από όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι η φυγη των τουρκοτσαμηδων από τη θεσπρωτια ηταν κατι που απο καιρο ειχαν κατα νου οι ιδιοι [ τουλάχιστον οι ηγετες τους αλλα και ο απλος λαος που ανησυχουσε για την τυχον αποχωρηση των Ιταλογερμανων από την περιοχη , βλέποντας την τροπη του πολεμου] και η αποχωρηση αυτή ηταν κατι που τελικα το επιδιωξανε οι ιδιοι [ το λεω γιατι στη αλβανια μαθαινουν ότι διωχτηκανε με το ζορι πραγμα που είναι βεβαια [παλι] η μιση αληθεια ..
  αυτό συνεβη ειδικα από το σημειο και μετα που καταλαβανε ότι η Γερμανια χανει τον πολεμο και τα γερμανικα στρατεύματα σχεδιαζουν να αποχωρησουν από την ηπειρο....αλλα φαινεται ηδη από την ιταλικη ακομα κατοχη [ 1943] όπως αναφερει ο ντινο στο τελος του γραμματος στο μουσολινι...
  ''''Όλοι φοβούνται ότι η Ιταλία θα αποσυρθεί ,και παρακαλούν οι οικογένειές τους να επιτραπεί να μπουν στην Αλβανία, και στους άνδρες να επιστραφούν τα όπλα που παρέδωσαν στις στρατιωτικές αρχές.''' δηλαδή ειχε υποψιν του τι θα ακολουθουσε και πιστεύοντας ότι θα φυγει η Ιταλια και θα μεινουν μονοι [απέναντι στους ελληνες ανταρτες ] ζηταει την σταδιακη μεταφορα των οικογενειων εντος του αλβανικου εδαφου [ αυτό αποδυκνυει και ότι μεταξυ ημιαυτόνομης τσαμουριας και αλβανιας υπηρχαν ''συνορα'' για αυτό και ζηταει την αδεια των Ιταλων που ελέγχανε και τις δυο μεριες των συνορων όπως ειπαμε παραπανω ] ..πραγμα βεβαια που αναβληθηκε αφου μετα την παραδωση των ιταλων η τσαμουρια περασε υπο γερμανικη κατοχη και αρχισε νεος κυκλος αιματος με εκκαθαριστικες ''ανιανταρτικες''' επιχείρησης γερμανων και τσαμηδων που πλεον τα επαιζαν όλα για ολα....τελικα αυτά που ζηταγε στο γραμμα του ο ντινο συνέβησαν το 1944 με την αποχωρηση και των γερμανων από την ηπειρο οπου σχεδιαστηκε και η προαναφερθεισα σταδιακη φυγη των τσαμηδων από τους ιδιους τους ηγετες τους....ιδου το σχεδιο....
  1944.....''''ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑΣ
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
  Εν συνεχεία των προηγουμένων δοθεισών διαταγών, τονίζομεν υμίν διά την πληρεστέραν εκτέλεσίν των, τα κάτωθι σημεία:
  Ι. Το μέτωπον της Τσαμουριάς, απέναντι των δυνάμεων του Ζέρβα, διαιρείται εις τεσσάρας τομείς: α) Άρπιτσα-Μαργαρίτι, β) μαργαρίτι-Κορτέσι, γ) Κορτέσι-Νικολίτσι, δ) Νικολίτσι-Παναγιά.
  II. Εις τα μετόπισθεν, τα δεύτερα κέντρα, κανονίζονται κατά τον εξής τρόπον:
  Άρπιτσα, Βύλε, Βραχωνά και Γρόκα του Κούτσι, με κέντρον εις την Αρβενίτσαν, Τσούρι, Λιουκράτι, Μαργαρίτι, Βράστοβα, Σμοκοβίνα, Μούρτος, Μορέκ με κέντρον εις το Μασρέκ,..... [ κλπκλπ]
  III.Εις έκαστον κέντρον των μετόπισθεν θα λειτουργά μία διοίκησις, ήτις θα φροντίζη:
  α) Διά την συνεχή αποστολήν τω στρατιωτών εις το μέτωπον.
  β) Διά την εκπλήρωσιν των αναγκών των εις το μέτωπον στρατιωτών, και
  γ) Διά τας αναγκαίουσας βοηθείας των μεταφερθεισών (μεταναστευσασών) οικογενειώνκλπ κλπ '''......
  και τελειωνε με ημερομηνια ΙΟΥΛΙΟΣ 1944 δηλαδή ειχαν αρχισει να μεταφεροντε οικογενειες προς την Αλβανια ηδη πριν την τελικη αποχωρηση των γερμανικων στρατευματων και αρα πριν την καταλυψη των περιοχων εκεινων από τον ΕΔΕΣ... προληπτικα και για τον δικαιολογημενο φοβο του τι θα ακολουθουσε αν μενανε μονοι τους , οι τουρκοτσαμηδες ενοπλοι εναντιον εδεσιτων ενοπλων....και μαλιστα οι οπλοφοροι τουρκοτσαμηδες θα καλυπταν αυτή την υποχωρηση όπως λεει ....αρα είναι [ μιση] αληθεια ότι οι τσαμηδες εκδιωχθηκαν [ όπως λενε οι αλβανοι] αλλα και επισης είναι αληθεια αυτο που λενε και αρκετοι ελληνες [ και μαλιστα της θεσπρωτιας] ότι οι ιδιοι αποχωρησανε επειδή γνωρίζανε τι ειχανε διαπραξει και αρα τι θα επακολουθουσε [ αφου ηδη αποχωρούσανε από τη τσαμουρια , πριν καταληφθουν οι περιοχες της από τον εδες , δηλαδή ακομα επι γερμανικη κατοχης της περιοχης ]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. επισης δεν είναι τυχαιο ότι ουτε ακομα και ο ΕΛΑΣ [ παρ ότι ειχε τη δυναμη ] δεν καταφερε-θελησε να προστατεψει [ οσο θα μπορουσε ισως] τους τουρκοταμηδες κατά το διωγμο του 1944....μα είναι λογικο μιας και
  α]οι ιδιοι , ιδιως οι νοτιως του καλαμα τσαμηδες [ πλειοψηφεια του πλυθησμου των τουρκοτσαμηδων] αποχωρούσανε από μονοι τους[με θεληση των ιδιων πριν καταλαβουν τα εδάφη τους οι ΕΔΕΣιτες ] και μαλιστα αλληλοκαλυπτομενοι [ σε μεγαλο βαθμο] με τα γερμανικα στρατεύματα....Μεγάλος αριθμός μάλιστα Τσάμηδων μεταφέρθηκε στην Αλβανία με Γερμανικά μεταφορικά μέσα, σύμφωνα με αναφορά Αμερικανού αξιωματικού της συμμαχικης αποστολης .... συνεπως η οποια καλυψη-προστασια από μερους του ΕΛΑΣ που παρηχθει σε τσαμηδες αφορουσε κυριως καποια χωρια των φιλιατων [ από τα οποια προερχονταν και οι λιγοστοι τσαμηδες του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ] και διοτι εκεινη την περιοχη ελεχγε [ η μπορουσε-προσπαθουσε να θεσει υπο τον ελεγχο του] ο ΕΛΑΣ....αντίθετα , νοτια του καλαμα [περιξ του τουρκοτσαμικου θυλακα , νοτια και ανατολικα] ελεγχοντανε η περιοχη από ανταρτες του ΕΔΕΣ......
  β]επισης δεν ευοδωθηκε [οσο θα μπορουσε η και οσο ευοδωθηκε σε άλλες περιοχες της Έλλαδος που περασανε υπο ελασιτικο ελεγχο παραμονες της κατοχης ] η ενταξη των τσαμηδων στον ΕΛΑΣ και η εναντιον των γερμανων συμπραξη τους , καθοτι ακομη και τοτε η μεγαλη πλειοψηφεια δυσκολα εμπιστευοταν την οποια ελληνικη πλευρα[ κομμουνιστικη η μη] μιας και από χρονια οι ηγετες τους τους ειχανε ριξει στην προπαγανδα της μεγαλης Αλβανιας που μπορει να επιτευχθει μονο σε συνεργασια [ακομα και ενοπλη όπως και εγινε ] με τους [ οποιους] εχθρούς της Ελλαδος[γερμανους και ιταλους]...ηταν πολύ δυσκολο μια φυλη όπως οι τσαμηδες [ και με αυτό το παρελθον και με αυτή τη νοοτροπια και με αυτές τις ενοπλες μεχρι τοτε επιλογες ] να αλλαξει ετσι ευκολα στρατοπεδο [δηλαδή ευκολα πηγανε από το ιταλικο στο συμμαχικο γερμανικο το 1943 , όχι ομως και στο ελληνικο , κομμουνιστικο η μη] ...αυτό δειχνει ότι η δραση των τουρκοτσαμηδων ειχε κυριως εθνοτικοθρησκευτικη διασταση και επειτα ταξικη η και πολιτικη....και η οποια βαστουσε από τα πολύ παλια χρονια [ τουρκοκρατια]...αλλα και η ταξικη διασταση δεν αφορουσε καποια ''ισοτητα'' αλλα αντίθετα αφορουσε κυριως στην ανωτερη κοινωνικη θεση που ειχανε οι πατεράδες των τουρκοτσαμηδων αυτων από 300 χρονια πριν εως το 1912 [ δηλαδή μια μολις γενεα πριν από τα γεγονοτα της κατοχης ] και η μνημη της τοτε εποχης ηταν ακομη πολύ νοπη στα παιδια των μεχρι πριν 31 [ 1912-1943] χρονια αφεντικων της περιοχης ......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. από τις μαρτυριες των μεν και δε εχουμε.....
  α]οι ελληνικες μαρτυριες ομιλουν για ασχημα γεγονοτα-αθλιοτητες όπως κλοπες-λεηλασιες απαγωγες βιασμους και φονους [με τα βασανισμου πολλες φορες ] όχι μονο ανταρτων [ πραγμα που θα ειχε '''λογικη'''] αλλα και μεροκαματιαριδων ανεξαρτήτως οικονομικης κατάστασης πολλες φορες,ανθρωπων που ειχανε πχ κατεβει στην αγορα της πολης, η που ειχανε παει για μεροκαματο , ειτε ακομα και παιδιων που βοσκούσανε τα προβατα κλπ κλπ ..και τα οποια γεγονοτα αναφεροντε σε ολο το διαστημα 1940-44 αφου ακομα και κατά τον διωγμο του 1944 οι τσαμηδες δηλητιριασανε τα πηγαδια [ με σκοπο να πεθανουν αυτοι που θα πιουν] ειτε καψανε χωρια όπως παλια σαγιαδα και το μαυρουδι κλπ. συμφωνα με τις μαρτυριες ....επισης γινεται λογω για τετραετή πεινα [ 41-45] από την οποια και όπως ξερουμε βασσανιστηκανε ολοι οι ελληνες [ πλην των μελων των κατοχικων κυβερνήσεων, των μαυραγοριτών και των πολύ στενων [ ενοπλων] συνεργατών των γερμανων] [ μικρη μειοψηφεια στο συνολο των ελληνων οι παραπανω κατηγοριες]...επισης είχαμε και καψιμο χωριων από γερμανους κατα το 1940-44 από τα κατοχικα στρατευματα
  β]τα ασχημα γεγονοτα-αθλιοτητες που υποστηκανε οι τσαμηδες ,συμφωνα με τις δικες τους μαρτυριες γινανε εις βαρος τους στα τελη του 1944 [ δηλαδή κατά την αποχωρηση η και λιγο μετα , των γερμανικων στρατευματων.] Εκει αναφερουν πραξεις ομοιες με αυτές που ειχανε διαπραχθει από τσαμηδες σε βαρος ελληνων τα τέσσερα προηγουμενα χρονια όπως εχουμε από τις παραπανω ελληνικες μαρτυριες ...ενω απο την αλλη δεν γινετε λογος για πεινα κατοχικη αλλα αντιθετα γινετε λογος απο τους περισσοτερους [ κατά το διωγμο του 1944] για κλοπη της περιουσιας τους [ χρυσαφικα , 700 προβατα και αλλα τετοια ]......πραγματα τα οποια , κατα τις παραμονες ης απελευθερώσεως ειχαν ως γνωστον , μονο οι πολυ στενοι - και ενοπλοι συνεργατες των κατοχικων στρατευματων στον ελλαδικο χωρο...επισης δεν υπηρξε το 1940-44 καψιμο χωριου αλβανοτσαμηδων από κατοχικα στρατεύματα [ πραγμα εξισου '''υποπτο'' με τα προηγουμενα] ....όλα αυτά κατι δειχνουν ...το οποιο δε θελουν να δουν οι εθνικιστες αλβανοι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Συνταγματαρχης των ΣΣ στην Ηπειρο Ζοζεφ Ρεμον ''''στον αγωνα εναντιων των ανταρτων οι μονοι που μας υποστηριζουν είναι οι Αλβανοι ''...'' Το συνταγμα μου και οι Αλβανοι ειχαν διαρκως απωλιες κατά την διαρκεια των επιχειρησεων''''...αυτά είναι τα μετα το 1943 γεγονοτα κατά την γερμανικη κατοχη της Ηπειρου....
  οι ομολογιες αυτές των στρατευματων κατοχης [ ιταλων και γερμανων] μεσ από εγγραφα της εποχης ....
  οι μαρτυριες των ιδιων ηπειρωτών για τα χρονια εκεινα 1940-44...
  τα ιστορικα ντοκουμέντα για τις εκαθαριστικες επιχειρήσεις , μαχες ,λεηλασίες σε ηπειρο αλλα και σε ''αλβανικο'' εδαφος [ταγμα ντινο] προς ανταρτες αλλα και προς αμαχους.....
  η όχι και τοσο καλη αντιμετωπιση τους τοσο από το εαμ ελλαδος αλλα και αργοτερα το εαμ αλβανιας δειχνει τη γνωμη οου ειχανε σχηματισει μεχρι τοτε οι δυο αριστερες οργανώσεις για την πλειοψηφεια των τσαμηδων.....
  η συμπεριφορα της πλειοψηφειας των τσαμηδων σε αντιθεση με την συμπεριφορα των αλλων εθνικων η θρησκευτικών μειονοτήτων [ μουσουλαμνικες εθνοτητες της θρακης κλπ ] τοσο εναντι του κρατους [ η οποια συμπεριφορα θα ηταν ισως δικαιολογημενη] αλλα το σημαντικοτερο εναντι των απλων ελληνων συντοπιτών τους [ αυτό το τελευταιο πληρωσανε οι τσαμηδες ]
  αλλα ακομα και η εμεση ομολογια των ιδιων των τσαμηδων όταν υπεγραψαν στις αρχες του 1944 [ στους φιλιατες ] τη [κατά καποιο τροπο] στρατιωτικη συμμαχια τους με τον ελας με ανταλλαγμα την ''''αμνηστευση των ως τοτε αδικημάτων που ειχανε διαπραξει εις βαρος των ελληνωνν συντοπιτών τους'' από μεριας των ελασιτων ανταρτων...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. μια ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΗ μαρυρια ενός τσαμη [ στην εκπομπή μηχανη του χρονου ] που κατοικει σημερα στην αλβανια και εζησε τα τοτε γεγονοτα αναφερει ''σφαλμα είναι τουτο οτι ..του ναπολεων ζερβα , που πηρε οοολη τη σκουπα ..εμεις είχαμε τις σημαιες κάθε σπιτι ..θελω να σου πω ημασταν πατριωτες''....και αμεσως μετα αναφερει ο ιδιος..''''ο αδερφος ειχε παει στο εαμι [ΕΑΜ]
  Αυτές τις [ελάχιστες] μαρτυριες χρησιμοποιουν οι αλβανοι εθνικιστες και λενε επισημα ''''τους εδιωξε ο ζερβας γιατι πολεμάγανε υπερ των κομμουιστων''''..παραμυθια της χαλιμας αλλα ετσι οικοδομειτεο μεγαλοαλβανικος εθνικισμος .....
  ΠΡΩΤΟΝ .. αυτές οι ελάχιστες μαρτυριες όπως ξερουμε είναι μαρτυριες της '''πανω του καλαμα'' τσαμουριας δηλαδή μικρου μερος της Τσαμουριας το οποιο και ηλεγχε μερικως ο εαμ στη κατοχη [κυριως τις ορεινες-ελληνικες περιχες του , στη Μουργκανα] αλλα παραμονες της απελευθερωσης το 1944 περασε υπο τον ελεγχο του ακομα μεγαλυτερο μερος αυτης της μικρης περιοχης και τοτε από κεινα τα μερη ενεταχθησαν καποιοι αλβανοτσαμηδες στο εαμ [ αυτη η ''αθροα'' προελευση στον ΕΛΑΣ ,παραμονες της απελευθερωσης, συνεβη σε ολη την ελλαδα , σε καθε περιοχη οπου κυριαρχουσε πλήρως ο ΕΛΑΣ και πολλοι από τα μερη αυτά θελοντας η μη εντασονταν στις ταξεις του ΕΛΑΣ] αν και για να ειμαστε δικαιοι οσο γινετε υπήρχανε καποι λιγοι-ελαχιστοι που ειχανε ενταχθεί εξ αρχης στον ΕΛΑΣ [παλι από κεινα τα μερη] στο λεγομενο μεικτο ταγμα [ τουρκοταμηδεσ και ηπειρώτες] .....Όμως το να παρουσιάζοντε [ από τους Αλβανούς εθνικιστες] οι εξαιρέσεις [ δηλαδή τσαμηδες ελασιτες] , ως κανονας , όχι απλα παραποιηση της ιστοριας είναι αλλα είναι και κατι τελειως ανηθικο γιατι εξυπηρετουντε ενσυνείδητα αλλοι σκοποι [ιμπεριαλιστικοι ,ρεβανσιστικοι,εκδικιτικοι ,αναθεωριτικοι]....
  Δευτερον....αυτος ο ανθρωπος ηταν αθωος αλλα και πατριωτης [ και η οικογενεια του ]και στο χωριο του εισηλθαν κατά την απελευθερωση το 1944 τα ελασιτικα στρατεύματα [ στα οποια ειχε ενταχθεί ο αδερφος του ] και για αυτό ειχανε βαλει τις ελληνικες σημαιες [ όπως λεει ο ιδιος] της απελευθερωσης στο χωριο πραγμα που συνεβαινε σε ολες τις απελευθερωμένες από τον ΕΛΑΣ περιοχες ...ηταν μαλλον μουσουλμάνος αλλα με ελληνικη εθνικη συνειδηση για αυτό και μιλαει με τοση πικρα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. ΤΡΙΤΟΝ και σημαντικοτερο....Ο ,δυστυχως, διωγμενος τσαμης [ δυστυχως γιατι μαλλον δεν εφταιγε] δεν κατηγορει ουτε ''''μοναρχοφασιστες'' εδεσιτες η ''''εθνικιστες ελληνες '''' κλπ πραγμα που θα ηταν τελειως λογικο και σε ένα μικρο βαθμο και αληθες ] για έναν που εχει διωχθει από τον τοπο του και μαλιστα χωρις να εφταιξε σε κατι ......αντίθετα, με τα λεγομενα του συμπεραίνουμε κατι σημαντικοτατο ... ΤΗΝ ΕΝΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΣΑΜΗΔΩΝ......και μαλιστα συμπεραινουμε από αυτά που λεει ότι κατα τη γνωμη του το κακο-σφαλμα όπως λεει δεν ηταν ο διωγμος των τσαμηδων αυτος κάθ εαυτος .....αλλα ο διωγμος ΟΟΟΟΛΩΝ των τσαμηδων ['''το σφαλμα ηταν ότι πηρε σκουπα οοολους ''']..δηλαδη ο διωγμος του ιδιου που όπως ειπε ''ημασταν πατριωτες''' ...δηλαδή συμπεραινουμε από τα λεγομενα του ότι οι περισσοτεροι τσαμηδες '''ΗΤΑΝ ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΟ'''' που διωχτηκανε αλλα '''το σφαλμα ηταν ότι πηρε σκουπα οοοοολους'''...δηλαδή δεν ηταν το ''σφαλμα'' η '''σκουπα'' - διωγμος των ομοφυλων του [ κακο πραγμα φυσικα ηταν όπως και κάθε διωγμος ] ....αλλα ο διωγμος του ιδιου [ και αλλων λιγων όπως αυτος] που ουσιαστικα την πληρωσανε εξαιτιας των ''πολλων'' Τσαμηδων που ειχανε διαπραξει εγκληματα την προηγουμενη τριετια......ουσιαστικα ο ανθρωπος δεν φαινεται να βρισκει καθολου παραξενο αυτό που συνεβη [ Διωγμος] αλλα θεωρει ΣΦΑΛΜΑ τον ανευ διακριση διωγμο [ γιατι όπως σε κάθε πολεμο ετσι και σε αυτόν την πληρωσαν ΚΑΙ αθωοι, ]...ο ανθρωπος αυτος μιλαει για την οικογενεια του ως πατριωτες και στενοχωρεται που διωχτηκανε μαζι με τους ΑΛΛΟΥΣ [ που δεν ηταν πατριωτες όπως αυτος .....Από την Τσαμουρια ηταν και ηξερε πολύ καλα τι εκανε αυτος και η οικογενεια του και από την άλλη , τι ειχανε διαπραξει οι υπολοιποι τουρκοτσαμηδες..για αυτό και κολαει στο '''ΟΛΟΥΣ'' ...γιατι αυτος [ και καποιοι λιγοι ακομα ] ηταν αθωοι...αλλα την πληρωσανε γιατι δυστυχως ηταν μια πολύ μικρη μειοψηφια σε σχεση με τους υπολοιπους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. ας μην ξεχναμε ότι η ναζιστικη ιδεολογια , που μεσω των ηγετων τους [ πρακτόρων του Αξονα οπως εχει αποδειχθεί ] εισχωρουσε ολοένα στα χωρια των τουρκοτσαμηδων ηδη από τα χρονια του μεσοπολεμου .....ειδικα στο σημειο περι ανωτεροτητας ανθρωπινων ομαδων εναντι αλλων και της ασκησης βιας εναντι αυτων ως κατι επιτρεπτο-φυσιολογικο-αναγκαιο για την επιτευξη των σκοπων της φυλης , οσο παραξενο και να φαινεται εκ πρωτης οψεως σε ότι αφορα την συγκεκριμενη περιπτωση ] ηταν κατι που προσαρμόζεται ευκολα σε φυλες των οποιων η ''''από παππο προς παππο'''' νοοτροπια '''ανωτεροτητας''' ''''εναντι των ''αλλων'' [αλαζόνες χαρακτηριζοντε από πηγες του 1821 ] ηταν κατι χαρακτηριστικο , και των οποιων ο''' φανατισμος στον ισλαμισμο είναι βαθυς''' όπως μαρτυράνε οι ιδιες πηγες και οι οποιοι ειχανε μαθει μεχρι πριν μολις 30 χρονια [ 1912] να είναι οι μπεηδες και οι αγαδες του τοπου ....διοτι ως γνωστον [και με βαση το ιδιο το κορανι , αλλα και οσα μαρτυραει η ιστορικη πορεια του ισλαμισου ] ο φανατικος ισλαμισμος [ειδικοτερα εχοντας ζησει υπο οθωμανικο καθεστως] σημαινει ''αισθηση ανωτερότητας εναντι των χριστιανων [ως ακομα και εντονο αντιχριστιανικο αισθημα ] πραγμα ιστορικα επιβεβαιωμενο όχι μονο από τις πραξεις αλλα ακομα και από τα λογια των τουρκοτσαμηδων [ όταν για παράδειγμα οι προγονοι των τουρκοτσαμηδων αποκαλούσανε τους σουλιωτες ως '''καφιρηδες'' και ΄''γκιαουρηδες΄'' ,δηλαδή ''απιστοι'',ρυπαροι-βρωμικοι λογω της [μη] πιστης τους στο κορανι κλπ].....δηλαδή ο ναζισμος [ μια ''φυση'' αντιχριστιανικη ιδεολογια ] προσαρμοζε-προωθουσε-ενισχυε αυτή την αισθηση ανωτερότητας [ που αισθανονταν από παλια αρκετοι ως πολλοι εκ των τουρκοτσαμηδων ] εναντι των υπολοιιπων [ειτε αυτοι ηταν εβραιοι , ειτε αριστεροι γενικοτερα σε ότι αφορα τον ναζισμο αλλα ειτε χριστιανοι-ραγυαδες στην περιπτωση αυτή των τουρκοτσαμηδων ]...συνεπως η ναζιστικη
  ''' αισθηση ανωτερότητας ''' βρηκε προσφορο εδαφος στην νοοτροπια μεγαλου μερους του τουρκοτσαμικου πληθυσμου....περα δηλαδή από συγκληση των συμφερόντων είχαμε [σε καποιο βαθμο βεβαια , αλλου μικρο αλλου μεγαλο ] και καποια σταδιακα αυξανομενη ιδεολογικη συμπορευση....αυτή είναι άλλη μια παραμετρος που εξηγει την μεχρι τελους [ενοπλη] ταυτιση των τουρκοτσαμηδων της θεσπρωτιας με τα κατοχικα στρατεύματα τοσο εντος ελλαδος αλλα ακομα και εντος αλβανιας , και την από κοινου αποχωρηση με τα κατοχικα στρατεύματα [ ιδιως των νοτιως του καλαμα τσαμηδων που ηταν και η μεγαλη πλειοψηφεια του τουρκοτσαμικου πλυθησμου ] ....ας μην ξεχνουμε και τις φωτογραφιες υποδοχης των γερρμανικων στρατευμάτων στα τσαμοχωρια οπου κρατανε σημαιες με τη ζβαστιγκα [ για να εχουν προμηθευτεί τα χωρια με τέτοιες σημαιες κατι σημαινει αυτό περι της εξαπλωσης της ναζιστικης ιδεολογιας στα χωρια των τουρκοτσαμηδων αλλα ας μην ξεχναμε και το πανο που ανεγραφε
  '''''ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ-ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΡΩΜΗ'''' το οποιο υψωσανε οι τουρκοτσαμηδες του Μαργαριτιου κατά τον ελληνοιταλικο πολεμο του 1940 περιμενωντας τα ιταλικα στρατεύματα να μπουνε και στο χωριο τους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Θεωρώ ότι ήταν ιστορικά αναμενόμενη και αναπόφευκτη η δημιουργία αλβανικής συνείδησης και η συσπύρωση των Αλβανών σε έθνος. Σίγουρα η θρησκεία δρά ως αντίρροπη δύναμη στην συγκόληση αυτή. Ποια δύναμη θα υπερισχύσει θα εξαρτηθεί απο τις συνθήκες και την βαρύτητα που θα παίζει κάθε φορά η θρησκεία, πολιτισμικά και γεωπολιτικά.
  Το ελληνικό εθνικό μοντέλο δεν κατόρθωσε να αποσπάσει κανένα αλβανικό κομμάτι εκτός απο τους Αρβανίτες οι οποίοι ήταν μεσα στην περιχαρακωμένη ελληνική εθνική περιοχή και δεν είχαν την νομιμοποίηση του αυτόχθωνα εξαιτίας αυτού. 'Ισως μάλιστα να είναι και Έλληνες αναμιγμένοι. Σίγουρα το αλβανικό εθνικό μοντέλο στηρίζεται και στο γεωγραφικό συμπαγές του (της γλώσσας στην ουσία) που δεν διασπάται και είναι ένα κομμάτι απο βορά μέχρι νότο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΛΕΣ.....ΑΛΛΑ ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΣΩΣ '''ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΑΜΕΜΥΓΜΕΝΟΙ'''....ΟΧΙ ΙΣΩΣ....ΑΛΛΑ ΣΙΓΟΥΡΑ.....ΤΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ ΑΠΟΔΥΚΝΥΕΙ ΟΛΗ ΤΟΥΣ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΡΧΗΣ ΚΑΘΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ [ ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΝΟΤΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ] ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΜΕΜΙΓΜΕΝΟΙ [ ΣΕ ΜΙΚΡΟ Η ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ] ΦΑΙΝΕΤΑΙ-ΑΠΟΔΥΚΝΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ....ΙΣΩΣ ΗΤΑΝ [ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΙΝΑΙ ] ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΤΙΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΗΤΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΑΙ ΑΡΑ ΘΑ ΓΙΝΑΝΕ ΣΙΓΟΥΡΑ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΣΜΟΣ ΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΙΞΙΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΩΝ ....ΑΥΤΩΝ ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ....ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ...ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΠΗΡΑΝΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΕΝΑΝ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΠΝΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΣΗ [ ΟΜΕΡ ΒΡΥΩΝΗ,ΜΟΥΣΤΑΗ ΠΑΣΑ ΤΗΣ ΣΚΟΔΡΑΣ ΚΛΠ ΚΛΠ ] ΑΛΛΑ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΣ....ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 1770 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ [ ΜΠΕΗΔΕΣ ΑΓΑΔΕΣ ΠΑΣΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ] , ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΤΑΝΕ ΩΣ ΣΚΙΠΕΤΑΡ , ΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΧΡΙΣΤΙΝΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΧ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΥΟΘΕΤΗΣΑΝ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ....ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟΙ-ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΧΟΥΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ''ΑΝΤΙΠΑΘΕΙΑΣ' ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ... ΑΥΤΟ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΡΝΒΑΝΙΤΕΣ ΗΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΙΓΟΥΣ..ΑΡΑ ΔΕΝ ΤΟΥΣ '''ΑΠΕΣΠΑΣΕ'' Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΒΑΝΙΣΜΟ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. ΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ πανε να βγαλουν τους σουλιωτες ως '''αλβανους χριστιανους'''και αυτό πανε να το στηριξουν σε καπιοα υποτιθεμενη ''μονογλωσσια΄'' αυτων.....ομως οι σουλιωτες ως γνωστον ηταν [ τουλάχιστον] διγλωσσοι..και μαλιστα πολύ πριν το 1821....και είναι λογικο μιας και διγλωσσοι ηταν οι από το 1690 εξισλαμισθεντες τουρκοτσαμηδες ποσο μαλλον οι χριστιανοι και ελληνες σουλιωτες ....όμως στην αλβανια για να στηριξουν τις παραμυθες τους μαθαινουν ότι το ελληνοαλβανικο λεξικο που εγραψε ο μποτσαρης στην κερκυρα το εγραψε '''και καλα''' για να συννενοουτνε οι ''''αλβανοι''' σουλιωτες με τους ελληνες Κερκυραιους [ και καλα] ..... πρωτον ας μας απαντησουν γιατι ενώ μεσω του εθνικιστικου αυτου παραμυθιου , παραδεχοντε την ελληνικοτητα της κερκυρας από την άλλη την διεκδικουν και αυτή ως αυτόχθων αλβανικο εδαφος.....δευτερον το παραμυθι αυτό το διδασκοντε για να αποδειξουν ότι αφου τα ελληνικα τα '''μαθανε από του κερκυραιους αρα πριν ηταν μονογλωσσοι [δηλαδή ηταν διγλωσσοι οι μουσουλμάνοι τσαμηδες αλλα οι χριστιανοι σουλιωτες ηταν και καλα μονογλωσσοι το ακούσαμε και αυτό ] και αρα αφου ηταν μονογλωσσοι ηταν ..βεροι σκιπεταροι.....Το μονο που τους '''συνδεει''' του σουλιωτες με τους αλβανους σκιπεταρους είναι η χρηση τησ αλβανικης παραλληλα με την ελληνικη....για να δουμε όμως τι ''''αλβανικα'''' και τι '''ελληνικα'''' μιλάγανε οι σουλιωτες.... Ο ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕ ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΠΟΥΚΕΒΙΛ ΕΓΡΑΨΕ ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ [ ΠΡΙΝ ΤΟ 1821 ΟΛΑ ΑΥΤΑ] ....ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΕΜΕ....ΤΙ ΠΑΡΑΤΕΙΡΗΣΑΝΕ ΟΣΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣΑΝΕ ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ..
  ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΦΤΕΙ ΕΝΑ ΛΕΞΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΣΥΝΤΑΣΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΗ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΓΛΩΣΣΕΣ [ αν όχι και τις δυο εξισου καλα ] ....ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ '''ΗΞΕΡΕ''' ΚΑΛΑ Ο ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ....
  Θεωρείται άξιο προσοχής το ότι συχνά ο Μπότσαρης και οι συνεργάτες του αποδίδουν τις ελληνικές φράσεις στα αλβανικά σκεπτόμενοι "ελληνικά", μεταφέροντας δηλαδή την ελληνική σύνταξη στην αλβανική. Το ίδιο συμβαίνει και με σύνθετες ελληνικές λέξεις ενώ παρατηρείται και λανθασμένη μεταφορά των γενών ουσιαστικών και επιθέτων από την ελληνική στην αλβανική. Επίσης δύο ελληνικές λέξεις δεν μεταφράστηκαν στην αλβανική είτε από άγνοια είτε εκ παραδρομής, ενώ υπάρχουν και άλλα είδη λαθών στην αλβανική.
  Παρατηρούμεν δηλαδή ότι συντακτικά λάθη δεν εσημειώθησαν εις το ελληνικόν τμήμα του Λεξικού, ούτε επιδράσεις της Αλβανικής εις την ελληνικήν σύνταξιν αλλα συνεβη το αντιθετο .
  Η παρουσία αυτών των φαινομένων ερμηνεύεται με δύο τρόπους......
  Η μητρική γλώσσα του Μπότσαρη και των συνεργατών του ήταν η ελληνική.
  δευτερον..... ότι στην ''αλβανικη''-τοσκικη διαλεκτο που ομιλειτο στο σουλι [ παραλληλα με την ελληνικη πολλα χρονια πριν μεταβουν στην Κερκυρα όπως εχει αποδειχθεί] ,η επίδραση της ελληνικής ήταν παρα πολύ μεγάλη στην αλβανική σε ολους τους γλωσσολογικούς τομεις.....αρα η αλβανικη ηταν μαλλον δυτερη γλωσσα και η ελληνικη ηταν η κυρια........Το αλβανικό ιδίωμα του λεξικού ανήκει στην τοσκική διάλεκτο της Ν. Αλβανίας και περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό δανείων από την ελληνική.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. επισης και ότι πληθος ''αλβανικων''' λεξεων του ελληνοαλβανικου λεξικου είναι ουσιαστικα '''ελληνικης ριζας''' η τελειως ελληνικες....για παράδειγμα την ελληνικη λεξη αετος δεν την μεταφραζει στα ''αλβανικα'' ωσ ''σκιπεταρ''η κατι τετοιο αλλα ως στραβαετο-σταυραετος και κσιφτερ -ξεφτερι δηλαδή [ εκ του αρχαιου οξυπτεριον-οξυπτερι-ξεπτερι-ξεφτερι οπως λεμε ως σημερα ,δηλαδη γρηγορο πουλι-που κινει γρηγορα τα φτερα του].....και φυσικα αυτό το λεξικο δεν γραφτηκε για να....συννενουντε οι '''''σουλιωτες '''' με τους '''''ελληνες'''''...αυτά είναι αλβανικα εθνικιστικα παραμυθια .... και αυτό γιατι πρωτίστως γραφτηκε ως γνωστον με προτροπή τοπυ γαλλου πουκεβιλ ο οποιος και εγραψε ένα γαλλοαλβανικο λεξικο το οποιο σωζεται ως σημερα...συνεπως η συγγραφη του λεξικου ειχε να κανει με το ενδιαφερον ενός γαλλου της εποχης για την αλβανικη γλωσσα και όχι φυσικα καποια αναγκη συννενοησεως '''σουλιωτων και ελληνων'''
  ΠΡΩΤΟΝ γιατι οι σουλιωτεσ ηταν ελληνες ούτως η αλλως και όχι αλβανοι και δευτερον γιατι ως ελληνες που ηταν ξερανε ελληνικα και δεν χρειαζοτανε κανενα λεξικο για να τα μαθουνε...αλλωστε από τους ιδιους συντακτηκε το λεξικο και όχι από καποιον τριτο........και πουθενα δεν αναφερει το λεξικο την λεξη σκιπεταρ η σκιπερια ενώ ολοι οι αλβανοι της εποχης τσαμηδες και λιαπηδεσ και τοσκηδες και γκεκηδες χρησιμοποιούσανε αυτες τις λεξεις για να αυτοπροσδιοριστουν ηδη πολλα χρονια πριν .....αρα οι σουλιωτες δεν ηταν σκιπεταροι ουτα αλβανοι ουτε τιποτα τετοιο......εκτος και αν δε γνωριζανε τη καταγωγη τους και την ξερετε σημερα εσεις καλυτερα απο αυτους
  αξιοσημειωτο είναι και ότι τη λεξη ρωμιος τη μεταφραζει στα αλβανικα ως καουρ δηλαδή γκιαουρ δηλαδή απιστος ... μια φραση τουρκικη που χρησιμοποιούσανε οι τουρκοι αλλα και οι αλβανοι μουσουλμάνοι τα χρονια εκεινα για τους ελληνες χριστιανους...
  συνεπως αν [ λεω αν ] υποθεσουμε ότι το λεξικο φτιαχτηκε για να συννενοηθουνε καποιοι με καποιους οπως διατεινοντε στην εθνικιστικη Αλβανια τοτε αυτοι οι αλλοι καποιοι είναι οι ελληνες σουλιωτες και οι αλβανοι μουσουλμανοι του αλη πασα οι οποιοι και αποκαλούσανε τους ρωμιους ως '''καουρ'' δηλαδή απιστους....εκτος και αν οι χριστιανοι ορθοδοξοι σουλιωτες οταν μιλαγανε '''αλβανικα''' αποκαλούσανε τους υπολοιπους ορθοδοξους ελληνες δηλαδή τους ρωμιους ως ......''''καουρ''''[ δηλαδή απιστους-μη μουσουλμανους] ...... θα το ακούσουμε κι αυτό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. οι σουλιωτες ηταν διγλωσσοι [ τουλάχιστον ] πολύ πριν μεταβουν στην κερκυρα...αυτό αποδυκνυεται και από αλλα περιστατικα.........στην κερκυρα τα ιδια εκεινα χρονια περα από το ελληνοαλβανικο λεξικο του Μποτσαρη , εγραψε και ο σουλιωτης Τζαβελας το ημερολογιο του το οποιο και σωζεται ως σημερα ....το οποιο όχι απλα είναι γραμμενο με ελληνκους χαρακτήρες [ και όχι με λατινικους που χρησιμοποιουντε σημερα στην αλβανια ] αλλα δεν είναι καν γραμμενο στα αλβανικα με ελληνικους χαρακτήρες όπως θα εκανε ο κάθε λογικος ''''αλβανος''' της εποχης που μολις μαθαινει τα ελληνικα γραμματα [ όπως λενε οι αλβανοι για τους σουλιωτες ] ...αντίθετα είναι γραμμενο στα ελληνικα...χρησιμοποιει δηλαδή ελληνικες λεξεις....γιατι;;;;...μα αφου ελληνικα σκεφτότανε ,ετσι , και ελληνικα εγραφε στο προσωπικο του ημερολογιο..γιατι απλα ελληνικα μιλαγε εξισου όπως και οι υπολοιποι ελληνες....και όλα αυτά πολύ πριν το 1821...αλλα κατά το 1792... αν ηταν αλβανος όπως λενε την εθνικιστικη αλβανια δεν θα σκεφτότανε στα αλβανικα;;;....αρα δεν θα ηταν λογικο να γραφει [ εστω με ελληνικους χαρακτήρες] αλλα αλβανικες κυριως λεξεις το ημερολογιο του ;;; .... ακυρο λοιπον το παραμυθακι με την κερκυρα στην οποια οι σουλιωτες ''''''μαθανε τα ελληνικα''''...διγλωσσοι ηταν πολύ πριν εκδιωχθουν στην κερκυρα από τα αλβανικα στρατευματα του Αλη Πασα....μετα λενε και ένα ακομα παραμυθι...ότι ηταν ρωμιοι όχι εθνικα αλλα με την εννοια ότι ανηκανε στην ελληνορθοδοξη εκκλησια[για αυτό και καλα τους ελεγαν ετσι οι αλβανοι της τσαμεριας και της λιαμπουριας]...ακυρο και αυτό...πρωτον γιατι ηδη από πολλα χρονια ρουμ ηταν μονο οι ελληνες την καταγωγή χριστιανοι ορθοδοξοι...δευτερον γιατι οι τσαμηδες ως γνωστον περα από ρουμ τους ελεγαν και γκιαουρ [ απιστους ] καφιρηδες [βρωμικους λογω της '''απιστιας τους] αλλα και γκραικους και γκρεκι [ και αυτά από καταγεγραμενες μαρτυριες ως και το 1940-1944 επι κατοχης ] ...όπως δηλαδή αποκαλουνε σημερα οι αλβανοι ολους τους βορειοηπειρωτες- νοτιοηπειρωτες αλλα και γενικοτερα του ελληνες [ αφου την ελλαδα την αποκαλουν γκρεκια ως σημερα ].....είμαι σιγουρος ότι θα βρουνε να λενε στην ΑΛΒΑΝΙΑ το παραμυθι ότι ο τζαβελας το εγραψε στα ελληνικα αφου τοτε στα ελληνικα επικοινωνούσανε στις αλληλογραφιες του ολοι οι τουρκαλβανοι μεσω παντα των καλαμαράδων που τους συντασανε τις επιστολες τους στα ελληνικα....ακυρο και αυτό ...άλλο επιστολες μεταξυ αρχηγων των στρατευμάτων [ που συντασοταν στα ελληνικα και τις οποιες συνετασαν οι μορφωμένοι ελληνες γραμματεις των αρχηγων του κάθε στρατεύματος ειτε ελληνων ειτε τουρκων ειτε αλβανων ] και άλλο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ που κάθε ενας χρησιμοποιει τη γλωσσα στην οποια σκεφεται και αρα γνωριζει πολύ καλα και τη γνωριζει γιατι ακριβως την ομιλει με μεγαλη ευχερεια από μικρο παιδι ...πραγμα λογικο αφου ηταν ελληνες...και ειπαμε ...... εδώ ηταν διγλωσσοι την εποχη εκεινη οι εδω και δυο αιωνες εξισλαμισθεντες ι τσαμηδες σιγα μην περιμενανε τη Κερκυρα για να μαθουν ελληνικα οι γκραικοι [κατά του τσαμηδες ] σουλιωτες... τερμα τα μεγαλοαλβανικα παραμυθια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. αυτά όλα καταριπτουν και την προπαγανδα των αλβανων ότι οι σουλιωτες δεν μιλούσανε ελληνικα αλλα μονο αλβανικα [ αρα με αυτό το σκεπτικο ηταν '''αλβανοι''' , γιατι ως γνωστον η διγλωσσια από μονη της δεν κανει κανενα ειτε αλβανο ειτε ελληνα όπως για παράδειγμα και ενας δίγλωσσος αλβανος σημερα δεν είναι-αισθανεται ισως καν ελληνας ειτε ενας δίγλωσσος βορειοηπειρωτης που κατοικει στην αλβανιας δεν αισθάνεται- είναι Αλβανος ]....δεν γινετε , εθνικιστες της αλβανιας ,να εκφραζονταν ορθως και με την απλοελληνικη οπως εχει αποδειξει η ιστορια οι από το 1700 τουλάχιστον εξισλαμισθεντες αλβανοτσαμηδες [ αρα και αποκομενοι από κάθε φορεα ελληνικης γλωσσας όπως εκκλησια ,σχολειο η και διοικηση μιας και αυτή ηταν τουρκικη και μετα τον εξισλαμισμο των αλβανων παραχωρηθηκε στους αλβανους πχ Αλη Πασας των Ιωαννινων] και να μην ηταν , ''''''το λιγοτερο''''' διγλωσσοι-να μην ξερανε εξισου ελληνικα οι σουλιωτες....που όχι απλα μιλούσανε τα ελληνικα αλλα τα γράφανε κιολας ...
  Να δουμε την τελευταια επιστολη του Μαρκου Μποτσαρη προς τον Λορδο Βυρων που γραφτηκε στις 8 Αυγούστου (την επομενη σκοτωθηκε από τους Αλβανούς στο Κεφαλοβρυσο]
  «…Τό γράμμα σας, …με ενέπλησε χαράς. . Κανέν εμπόδιον άς μή σταματήση τόν ερχομόν σας εις τό μέρος τούτο τής Ελλάδος.
  Πολυάριθμος στρατός μάς απειλεί, αλλά μέ τήν βοήθειαν τού θεού και τής εξοχότητός σας θά εύρη εδώ τήν πρέπουσαν αντίστασιν.»
  «Απόψε σκοπεύω κάτι νά επιχειρήσω εναντίον ενός σώματος Αλβανών εξ έξη έως επτά χιλιάδων, στρατοπεδευμένων σιμά εις αυτό τό μέρος…
  Μεθαύριο θά αναχωρήσω μαζί μέ μερικούς εκλεκτούς άνδρας μου διά νά έλθω πρός απάντησιν τής Εξοχότητός σας.»»Βλεπουμε σε ποια γλωσσα εγραφε και τι ακριβως συνειδηση-εθνικότητας ηταν και ενιωθε..και επειδή μπορει να πει καποιος ότι δεν τα εγραψε αυτος αλλα τα υπαγορεψε σε αλλον ας δουμε και παρακατω άλλη μια περιπτωση σουλιωτη που τα εγραψε σιγουρα μονος του .....Διαχωριζει τον εαυτο του από τους αλβανους τους οποιους και πολεμάει...αξιζει να σημειωθεί ότι οι. περισσοτεροι εξ αυταων των Αλβανων ηταν όχι μουσουλμάνοι αλλα καθολικοι από τη βορεια Αλβανια....το λεω γιατι στην αλβανια μαθαινουν πολεμούσανε μεταξυ τους επειδή οι μεν ηταν μουσουλμάνοι [ κοινως τουρκαλβανοι] και οι δε χριστιανοι....δηλαδή ειχανε θρησκευτικη και όχι φυλετικη διαφορα....ακυρο και αυτό το παραμυθι...και θρησκευτικη και φυλετικη η διαφορα τους .....το από δυκνυουν τα παρακατω λεγομενα των ιδιων των Αλβανων και των Ελλήνων.....
  Ο Μελί πασάς, γιος του Αλή πασά, έστειλε επιστολές στον πατέρα του το 1803, στις οποίες αποκαλεί τους Σουλιώτες Ρωμιούς αλλά και Ρωμέγους [ όπως δηλαδη ακριβως αυτοαποκαλούνταν οι Ελληνες αλλα και αποκαλούσανε οι Αλβανοι εκεινη την εποχη τους Ελληνες ] ....
  ΚΑΤΑ ΛΕΞΗ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΨΑΛΛΙΔΑΣ [ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΑ ] που κανει μια περιγραφή των κατοικων της ηπειρου βορειου και νοτιου , αλβανων και ελληνων.....
  "Εις την Τζαμουριαν, ειναι και το περιφημο Σουλι ή Κακοσουλι, αυτη η περιοχη των χωριων τουτων εκατοικειτο απο Γραικους πολεμικους, οιτινες εβασταξαν τον πολεμο χρονους 18 εναντιον ολης της Αλβανιας"
  Όταν λεει της Αλβανιας [ δεν υπηρχε την εποχη εκεινη αλβανικο κρατος] εννοει την αλβανικη διοιηκηση-στρατευματα -πασαλίκια της Ηπειρου τα οποια [ με την προτροπή των Τουρκων] μετα το 1700 περιπου ειχανε περασει στα χερια των εξισλαμισθεντων πλεον αλβανων που διοικούσανε πλεον ολοένα και μεγαλύτερες εκτασεις του ελλαδικου χωρου].....
  Οι οπλαρχηγοί Μάρκος Μπότσαρης και Κίτσος Τζαβέλας, γράφουν στις 28/6/1821 στους Πάργιους: «Ο όφις επατάχθη από τον Σταυρόν (...) Η ιερά σημαία του Σταυρού κυματίζει απανταχού της Ηπειρωτικής ακτής (...). Ελευθερία! Θρησκεία! Πατρίς! Ιδού το έμβλημα ήμών. Η ειρήνη έστω μεθ' υμών αδελφοί. Ημείς λέγομεν την αλήθειαν, άλλοι δ' εισίν εκείνοι οίτινες θέλουσι να εξαπατήσωσιν υμάς».......Και εδώ για Ηπειρο κανουν λογω......ουτε Αλβανια ουτε Σκιπερια......
  Γραικοι Ρωμιοι και Ελληνες-ηπειρώτες..ετσι γεννηθήκανε για αυτά πολεμήσανε , ως τέτοιοι πεθανανε.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. το γραμμα των Σουλιωτων προς τους Παργινους αποδυκνυει και αλλα πραγματα που διαψευδουν τα μεγαλοαλβανικα παραμυθια....
  Καταρχην αποκαλουν οι σουλιωτες την περιοχη εκεινη ως Ηπειρο [ παναρχαιο ονομα της περιοχης εκεινης αρα εδώ φαινεται και η τρεις χιλιετή συνεχεια....ουτε Ιλλυρια ουτε Αλβανια ουτε Σκιπερια.....δευτερον.....αφου το γραμμα απευθύνεται στους Παργινους σημαινει ότι οι Παργινοι όχι απλα μιλάγανε αλλα και διαβαζανε-γραφανε στα ελληνικα....συνεπως ακομα και η Παργα [ που ανηκει γεωγραφικα στην '''ιστορικα'' λεγομενη '''Τσαμουρια'''' [ Θεσπρωτια και μικρο μερος της βορειας Πρεβεζας] ηταν και αυτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ... και οι οποιοιδηποτε τουρκαλβανοι που ισως την κατοικούσανε ηταν επιλυδες [ αλλωστε τέτοιοι υπήρχανε και σε ένα σωρο αλλα μερη της Ελλαδας].....αποικοι με την αδεια των τουρκων..το μακρυ χερι της οθωμανικης εξουσιας....ακομα και στη νοτια ελλαδα είχαμε τέτοιους .. όπως οι βαρδουνοχωριτες τουρκαλβανοι που εγκατασταθήκανε από τους τουρκους στην πανω πλευρα του Ταΰγετου ως αντιροπο των μανιατων...αυτοι σκοτωσανε και στα ορλωφικα τον πατερα του ''''''αλβανου'''' κατά τους αλβανους εθνικιστες Κολοκοτρωνη...αυτους το 1821 τους πηρε και τους σηκωσε ο θωδωρακης κολοκοτρωνης με τους μωραιτες σε μαχες περιξ της Τριπολιτσας.....βεβαια αν το μαθουν οι εθνικιστες της αλβανιας μπορει να μιλανε και για '''αυτοχθονα ιλλυριπελασγικο Ταυγετο'''''.....δεν θελουν και πολυ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Ας θυμηθούμε και τους ακριτες Χειμαριωτες [Σπυρομιλιος , πυρος Δημας ] στη βορειο ηπειρο οπου μαζι με τους υπολοιπους βορειοηπειροτες ανακυρηξανε την '''Αυτονομη Πολιτεια της Βορειου Ηπειρου'' το 1914.....οπου κατά τον δεκτο πεμπτο αιωνα και μετα την καταληψη ολης της Αλβανιας και της Ηπειρου από τους Τουρκους εστελνανε γραμματα στον παππα και τους δυτικούς ζητωντας τους στρατιωτικη βοηθεια....και αναφέρανε σε καποιο σημειο της επιστολης ''''να ελευθερωσουμε τη Γραικια'''...ουτε Αλβανια ουτε Ιλυυρια ουτε Σκιπερια...αλλα Γρακια..δηλαδή Ελλαδα....η συνεχεια του ελληνισμού στην περιοχη φαινεται και από παλαιοτερα περιστατικα [ 1500 ετη πριν γεγονοτα].......
  Ο Ιουστινιανός θα ανακαινίσει και θα ισχυροποιήσει το φρούριο της Χιμάρας που αναφέρει ο Πλίνιος (Ηist. Natur. 1,4) ήδη από τα ρωμαϊκά χρόνια: “Ιη Ερiri ora castellum in Acrocerauniis Chimera”
  Δηλαδη αναφερει τις τρεις ελληνικότατες λεξεις Χιμαρα .[ και μαλιστα Χιμερα όπως λεγοτανε από τα προ Χριστου χρονια] τη λεξη Ακροκεραυνεια [ τα βουνα της Χιμάρας] και τη λεξη Ηπειρος...και μαλιστα σε μια εποχη που η λεξη ιλλυρια και Ιλλυρικο [ θεμα Ιλλυρικο κλπ ] ηταν σε ευρεια χρηση από τους Ρωμαιους....και όμως την Χιμαρα την τοποθετούσανε εντος της [ενιαιας τοτε] Ηπειρου..και όχι μονο τοτε αλλα και 200 χρονια πριν επι ρωμαικης ακομα αυτοκρατοριας ειχανε χωρισει τα δυτικα βαλκανια σε τρεις περιφερειες [ με βαση την πληθυσμιακη συνθεση]....η πρωτη αρχιζε από τον αμβρακικο κολπο και τη σημερινη αρτα [ στα νοτια] και με βορεια ορια ως τα ακροεραυνεια ορη της Χιμάρας και τα βουνα της σημερινης Κορυτσας [ δηλαδή βορεια και νοτια Ηπειρο] ....την περιοχη αυτή ονομάσανε παλια Ηπειρο , γιατι εκει κατοικούσανε αμιγεις Ελληνες-Ηπειρωτες ...πανω από τα μερη αυτά ως το σημερινο Δυρραχιο και τη σημερινη Κρουγια ονομάσανε την περιοχη ως Νεα Ηπειρο...και αυτό το κανανε γιατι εκει παροτι υπερτερούσανε τα Ιλλυρικα φυλα [ ταυλαντιοι εγχελεις δασαριτες παρθινοι] ειχανε ηδη από τα αρχαια αλλα κυριως από τα '''αλεξανδρινα'' χρονια δημιουργηθεί πολλες ελληνικες αποικιες [ Αυλωνα,Επιδαμνος,Απολλωνια, Αντιγονεια,Αντιπατρια] ενώ υπήρχανε και εναπομειναντα ηπειρωτικα-ελληνικα φυλα [ Παραυοι,Αντιτανες ] και επισης και ελληνικη διοικηση....όλα αυτά συνετελεσαν στον σταδιακο [ σε μικρο η μεγαλο βαθμο] εξελληνισμο [ πολιτισμικο κυριως και ισως ,σε πολύ μικροτερο βαθμο, γλωσσικο ] των Ιλλυριων της ενδοχώρας [ στο νοτιοανατολικα τμημα της περιοχης εκεινης φοριετε από τους σημερινους Σκιπεταρους η φουστανελα, δηλαδή από μειοψηφεια των Αλβανων και μαλιστα μονο των Σκιπεταρων στα νοτια-νοτιοανατολικα της περιοχης ]...ετσι αυτή η περιοχη ονομαστηκε ΝΕΑ ΗΠΕΙΡΟ...γιατι θυμιζε [ σε καποιο βαθμο] την ΠΑΛΑΙΑ ΗΠΕΙΡΟ...εκει κατοικουν σημερα οι τοσκηδες αλβανοι οι οποιοι και μοιαζουν αρκετα στους ελληνες και εχουν μεγαλες διαφορες με τους βορειους -γκεκηδες [ τα δυο τριτα του συνολου των Αλβανων... ενώ από το Δυρραχιο και πανω οι Ρωμαιοι διατηρήσανε την ονομασια ''''Ιλλυρια'''...γιατι εκει κατοικούσανε αμιγεις και μονο Ιλλυριοι [ στα βορεια ως και τη σημερινη Κροατια] που δεν ειχανε - αποκτήσανε καμια σχεση με τον ελληνιστικο πολιτισμο και διατηρήσανε τον πρωτογονισμο τους και την ιλλυρικη ταυτοτητα τους......αυτά αποδυκνυουν την ελληνικοτητα της ενιαιας Ηπειρου από την ιστορια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. αρα και οι Χειμαριωτες και μιλάγανε και γράφανε στα ελληνικα και ειχανε ελληνικη συνειδηση πολύ πριν το 1821

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. η διοικητικη διαερεση που εκαναν οι ρωμαιοι στα δυτικα Βαλκανια [ σε ΠΑΛΑΙΑ ΗΠΕΙΡΟ σε ΝΕΑ ΗΠΕΙΡΟ και σε ΙΛΛΥΡΙΑ ] με βαση την πληθησμιακη-πολιτιστικη συνθεση της περιοχης φαινεται '''σωστη''' ως σημερα....αφου σχεδον σε αυτό που καλουσανε ως ΝΕΑ ΗΠΕΙΡΟ κατοικούσανε βεβαια κυριως Ιλλυριοι αλλα με την παροδο των ετων και πολλοι Ελληνες [ σε πολεις-αποικιες η και ντοπιες αυτοχθονεςφυλες στα νοτια της περιοχης αυτης ] και ολοι αυτοι [αλλα και αλλοι λαοι που εγκατασταθήκανε στη τοσκερια αργοτερα όπως σλαβοι σε καποιο μικρο βαθμο ] αποτελουν τους προγονους των σημερινων τοσκηδων....ας μην ξεχναμε και ότι στη σημερινη τοσκερια κατοικουν πολλοι βλαχοι [ τοσο στα νοτιοανατολικα στην κορυτσα και πρεμετη και οι οποιοι είναι ελληνικης καταγωγης , οσο και στη πεδιαδα της μουζακιας στα βορειοδυτικα]...ενώ δεν υπαρχουν βλαχοι στη βορεια στη Γκεκαρια....ας μην ξεχναμε ότι στη σημερινη Γκεκαρια εχει καταγραφει καποιου είδους '''''ερημωση''''' [ ισως εδώ υπερβαλουν οι πηγες αλλα σιγουρα αληθες ως γεγονος ] από επιδρομες αβαρων και γοτθων κατά τα βυζαντινα χρονια..και οι οποιοι δεν εγκαταλείψανε απαραίτητα την περιοχη ...για αυτό ισως και οι βορειοι αλβανοι-γκεκηδες μοιαζουν αρκετα με βορειους Ευρωπαιους.......για αυτό και οι αλβανοι τοσκηδες όπως πολύ σωστα γραφτηκε πολύ παραπανων είναι αλβανοι βεβαια [ η γλωσσα και η συνειδηση τους σημερα είναι αλβανικη και καθοριστικο παραγοντα επειξε η αλλαγη θρησκεύματος πριν 4 αιωνες]...όμως εμφανισιακά μοιαζουν περισσοτερο με τους υπολοιπους Ελληνες παρα με τους Γκεκηδες Αλβανούς [ οι οποιοι και αποτελουν τα δυο τριτα του συνολου των Αλβανων]....επισης η μουσικη τους, οι χοροι τους , οσο και η ενδυμασια τους , οσο και τα ηθη και εθιμα - ο τροπος οργανωσης της κοινωνιας τους αλλα ακομα και εμφανισιακά μοιαζουν περισσοτερο με τους υπολοιπους Ελληνες παρα με τους υπολοιπους Αλβανούς[ τους Γκεκηδες Αλβανους]....ακομα και αλλα πολιτιστικα στοιχεια το αποδυκνυουν αυτο.....διολου τυχαιο που ανηκανε μεχρι πριν 4 αιωνες και στο ορθοδοξο δογμα [ενώ οι Γκεκηδες ηταν καθολικοι] μεχρι τον ερχομο του Τουρκων κατακτητών και που χρησιμοπιουσανε το ελληνικο αλφβητο και όχι το λατινικο όπως οι Γκεκηδες Αλβανοι....θα μπορουσε καποιος να πει ότι η διαφορα οφειλετε λογω γεωγραφικης - κλιματολογικης διαφορας [ όπως για παραδειγμα'''διαφερουν'' οι κυπριοι με τους Θεσσαλούς πχ].....όμως αυτό δεν εχει μεγαλες βασεις...καθως άλλη η μια περιοχη άλλη η άλλη σε αυτή τη περιπτωση....αντίθετα τους Γκεκηδες και τους Τοσκηδες αλβανους τους χωριζει ουσιαστικα ένα ποταμι .....αρα οι λογοι της διαφορετικότητας δεν είναι απλα και μονο γεωγραφικοι-κλιματολογικοι όπως στον ελλαδικο χωρο μιας και το ιδιο περιπου ορεινες και κρυες είναι οι περιοχες της Γκεκαριας και της Τοσκεριας, αλλα είναι και ''''φυλετικοι''''-πολιτιστικοι....με διαφορετικους λαους ηρθαν σε πολιτιστικη [ η και φυλετικη καποιες φορες] '''''επιμειξια''' οι Γκεκηδες και με διαφορετικούς οι Τοσκηδες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. Η Σανιγιέ Μπολλάτι από την Παραμυθιά (Ajdonat) κάηκε ζωντανή ρίχνοντας της οινόπνευμα, αφού πρώτα της έκοψαν τους μαστούς και της έβγαλαν τα μάτια. Ο Ομέρ Μουράτι δολοφονήθηκε, έκοψαν το σώμα του σε κομμάτια και τα περιέφεραν στην Παραμυθιά.

  Στο σπίτι του Σούλο Τάρι είχαν συγκεντρωθεί περισσότερες από σαράντα γυναίκες. Ο Τσίλι Πόποβα απ’ το χωριό Πόποβο (Αγία Κυριακή) μαζί με μία ομάδα στρατιωτών, μπήκαν στο σπίτι και ξεκίνησαν να βιάζουν τις γυναίκες και τα κορίτσια σε ένα από τα δωμάτια. Οι κραυγές των γυναικών ακούγονταν όλη τη νύχτα. Ο Σέρι Φέιζο, ο Φικρέτ Σούλο Τάρι και άλλοι, δολοφονήθηκαν.

  Ο Χιλμί Μπεκίρι από τους Φιλιάτες (Filati) χτυπήθηκε μπροστά στα μάτια της οικογένειας του και αφέθηκε στο έδαφος να σφαδάζει. Η οικογένεια του θέλοντας να τον προστατέψουν, τον μετέφεραν στο σπίτι του γιατρού Μαυρουδίου. Έμεινε εκεί για μερικές ώρες αλλά ύστερα ο γιατρός ζήτησε να τον πάρουν. Τον πήγαν στο σπίτι του Στάβρο Μουχατζίρι, και στη συνέχεια στο σπίτι του Σουάιμπ Μέτια, όπου είχαν συγκεντρωθεί και άλλες οικογένειες. Το πληροφορήθηκαν οι Έλληνες παρακρατικοί και πήγαν στο σπίτι και τον σκότωσαν, αφού πρώτα του έβγαλαν τα χρυσά του δόντια με πένσες. Ο Μάλο Μούχο, ένας ογδοντάχρονος που για τέσσερα χρόνια είχε μείνει παράλυτος, δολοφονήθηκε. Τον έσφαξαν με ένα μικρό σπαθί μπροστά στη σύζυγο του. Του άνοιξαν το κεφάλι και τα μυαλά του πετάχτηκαν πάνω στη σύζυγο του. Στη συνέχεια διέφυγαν ανενόχλητοι.

  Ο Αμπντούλ Νούρτσε απήχθη στο Τρικόρυφο (Spatar) και οδηγήθηκε στους Φιλιάτες με τα πόδια και χωρίς παπούτσια, όπου τον έσειραν στους δρόμους της πόλης, και τελικά τον σκότωσαν μπροστά στο σπίτι του Νιδ Ταφότσι. 16 μέλη της οικογένειας του Λίλε Ρουστέμι από τον Άγιο Βλάσιο/Σούβλιασι (Sullashi), κυρίως παιδιά, κατακρεουργήθηκαν χωρίς να επιζήσει κανένας. Ο Τζελάλ Μινίτι από την Παραμυθιά αποκεφαλίστηκε πάνω στο πτώμα του μουφτή Χασάν Αμπντουλλάχου.

  Ο Σαλί Μουχεντίνι, ο Αμπεντίν Μπάκος, ο Μουχάμμεντ Πρόνια και ο Μάλο Σεϊντίου βασανίστηκαν, τους έκοψαν τα δάχτυλα, τη μήτη, τη γλώσσα και τα δάχτυλα των ποδιών, και ενόσο αυτοί σφάδαζαν από τους πόνους, οι αντάρτες του Ζέρβα χόρευαν και εξυμνούσαν τον αρχηγό τους. Στο τέλος τους σκότωσαν χτυπόντας τους με μαχαίρια και κοφτερά αντικείμενα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. Ακολουθεί η περιγραφή του Εσρέφ Χιλμί, κατοίκου της Παραμυθιάς, ο οποίος περιέγραψε τη σφαγή που έγινε στην περιοχή:
  «Την Τρίτη, 27 Ιουνίου 1944, στις 7 το πρωί, οι Έλληνες αντάρτες (του Ζέρβα), υπό τον συνταγματάρχη Κρανιά, τους Χρήστο Σταυρόπουλο, Λευτέρη Στρουγκάρη, και Νικόλαο Τσένο, μπήκαν στην πόλη και η διαταγή δόθηκε: κανένας δεν έπρεπε να ζήσει… Το ίδιο απόγευμα, συνέλλαβαν τους άντρες, τις γυναίκες και τα παιδιά, λες και ήταν κλέφτες. Το επόμενο πρωί όλοι οι άντρες δολοφονήθηκαν.

  Αφού με κράτησαν φυλακισμένο για τέσσερις ημέρες, με άφησαν να φύγω για να πάω να θάψω τους νεκρούς. Στην περιοχή ‘η εκκλησία του Άη Γιώργη’, αναγνώρισα 5 πτώματα. Οι υπόλοιποι ήταν αδύνατον να αναγνωριστούν, εξαιτίας των βασανιστηρίων που είχαν υποστεί. Τα 5 θύματα που αναγνώρισα ήταν: ο Μετ Τσέρε, ο Σαμί Ασίμι, ο Μαχμούτ Κούπι, ο Άντεμ Μπεκίρι και ο Χακί Μίλε. Δύο ημέρες αργότερα, με έστειλαν στα Βώλια, κοντά στο σπίτι του Δημήτρη Νικολάου, όπου είχαν σκοτώσει 8 ανθρώπους. Δεν μπόρεσα να τους αναγνωρίσω επειδή τους είχαν κόψει κομματάκια. Παντού τριγύρω υπήρχαν πτώματα. Μία γυναίκα με το ονοματεπόνυμο Σανιγιέ Μπολλάτι υπέσθη φοβερά βασανιστήρια και την έκαψαν ζωντανή με οινόπνευμα. Αυτή η τραγωδία έγινε την Τετάρτη, ενώ την Παρασκευή το πρωί μεταφέρθηκε από τη μητέρα της και δύο συγχωριανούς κατά διαταγή των παρακρατικών και αφού την κάλυψαν με μία κουβέρτα, την έκρυψαν σε μία αποθήκη ώστε να μην τη δει κανείς. Η καημένη γυναίκα πέθανε 5 ημέρες αργότερα. Το πτώμα της είχε γεμίσει σκουλήκια.

  Όλα αυτά που αναφέρω εδώ, τα έχω δει με τα μάτια μου. Στην αρχή, κρύφτηκα για 5 μέρες σε μία σοφίτα, αλλά με έπιασαν οι μοναρχο-φασίστες και με οδήγησαν μπροστά στον Κρανιά ο οποίος αφού με ρώτησε διάφορα, διέταξε να με φυλακίσουν. Στη φυλακή βρήκα άλλα 380 άτομα, ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά. 120 από αυτούς πέθαναν από την πείνα. Τέσσερα άτομα μαζί με ‘μένα ήμασταν στη φυλακή για 15 ημέρες, μετά απ’ τις οποίες μας μετέφεραν στην Πρέβεζα (Prevezë) και από εκεί στα Γιάννενα (Janinë), όπου μείναμε για 40 ημέρες. Εκεί μας υπέβαλαν απερίγραπτα βασανιστήρια. Απελευθερωθήκαμε ύστερα από την άφιξη στην πόλη των δυνάμεων του ΕΑΜ.»

  Ο Ντερβίς Σούλο από το χωριό Τρικόρυφο (Spatar) στην περιοχή των Φιλιατών (Filati), περιγράφει τη σφαγή στο Τρικόρυφο ως εξής:
  «Το πρωί του Σαββάτου τον Σεπτέμβριο του 1944, συγκέντρωσαν τους κατοίκους μπροστά από το τζαμί του χωριού. Οι στρατιώτες άρχισαν να βιάζουν τις γυναίκες και τα κορίτσια, ακόμα και μεγάλες γυναίκες. Η Πέτσε Τσουλάνι, 50 χρόνων, βιάστηκε, της έκοψαν τα μαλλιά και τα ατιά της, και στο τέλος τη σκότωσαν στο περιβόλι της, στην περιοχή Μούτσο. Είχαν φέρει στο σπίτι μας την οικογένεια του Σάκο Μπανούσι από την Σκορπιόνα (Skropjona), που αριθμούσαν 8 γυναίκες, άντρες και παιδιά. Αφού βίασαν τις γυναίκες και τις έκοψαν τους μαστούς με μαχαίρια, τους σκότωσαν όλους….

  Στο σπίτι του Νταμίν Μουχαμέτι, δολοφονήθηκαν 5 γυναίκες και 3 παιδιά… Στο σπίτι του Φετίν Μουχαμέτι, βίασαν και βασάνισαν τη Χάνε Ισούφι και μία άλλη γυναίκα… Στο σπίτι του Ντούλε Σερίφι, έκοψαν τα κεφάλια του ογδοντάχρονου Σουλεϊμάν Διμίτσα και της συζύγου του. Στο σπίτι του Μέτο Μπράχο, 20 άτομα, άντρες, γυναίκες και παιδιά, κάηκαν ζωντανοί… Η Κίγιε Νούρτσια, 70 ετών, μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου… Στο αμπέλι του Ζούλε και στον κήπο του Αμπντούλ Νούρτσε, είδα 20 σφαγμένους ανθρώπους. Στο σπίτι του Χατζή Λατίφι, βίασαν την κόρη του Χατζή Γκουλάνι, ενώ στο σπίτι του Μέιντι Μέτο βίασαν την Χάβα Αϊσια και την Νάνο Αράπι την οποία στη συνέχεια σκότωσαν».

  κ.α.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Οι Χιμαριότες είναι δίγλωσσοι, και όχι αποκλειστικά ελληνόφωνοι, και η περιοχή τους δεν συμπεριλαμβάνεται στην λεγόμενη μειονοτική ζώνη. Οι Αλβανοί της Χιμάρας την ελληνική γλώσσα την έμαθαν κυρίως χάρη της εντατικής επικοινωνίας και θρησκευτικής/στρατιωτικής συμμαχίας με την Ελλάδα και ξεχωριστά με το νησί της Κέρκυρας. Εκεί τα παιδιά τους εκπαιδεύονταν στα σχολεία και οι οικογένειες τους προστατεύονταν και η περιουσία τους έβγαινε από το εμπόριο.
  Κοιτάξτε τη γράφει ο πατέρας Giuseppe Schirò - στα αλβανικά Zef Skiroi - το έτος 1720: «Η περιοχή της Χιμάρας έπαθε δύο καταστροφές από την πανούκλα και από την ισχυρή επίθεση του Τούρκων, γιατί οι Αλβανοί της χιμαριότικης ακτής είχαν βοηθήσει στην προστασία της Κέρκυρας πολεμώντας πλάι στους Κερκυραίους».

  «Εξαιτίας της γεωγραφικής τους απομόνωσης, της δυσκολίας στο εμπόριο με την αλβανική ενδοχώρα και την πίεση που δέχτηκαν από την οθωμανική διοίκηση, συνήθισαν να θεωρούν την Ελλάδα ως φυσικό προστάτη τους. Ειδικά η Κέρκυρα επειδή ήταν αρκετά προσβάσιμη, λόγω της γεωγραφικής γειτνίασης, ήταν αρκετά ελκυστική σε αυτούς, καθώς όλο και περισσότερες Χιμαριότικες οικογένειες έστελναν τα παιδιά τους να σπουδάσουν σε σχολεία σ’ αυτό το νησί και εμπόρους να κάνουν εμπόριο με τον τοπικό πληθυσμό. Η ελληνική διάλεκτος που αυτή τη στιγμή ομιλούν στη Χιμάρα και σε μερικά παρακείμενα χωριά, φαίνεται ότι έχει άμεση σχέση με την ελληνική διάλεκτο που μιλούσαν στην Κέρκυρα και πολλοί εθνολόγοι έχουν κάνει λόγο για το πώς οι Χιμαριότες κάνουν χρήση της αλβανικής για ιδιαίτερους τελετουργικούς σκοπούς. Γλωσσολόγοι που έχουν ερευνήσει την αλβανική διάλεκτο που ομιλείται στη Χιμάρα, έχουν βρει σε αυτή στοιχεία φωνητικού νασαλισμού, τα οποία μαζί με τη χρήση αρχαϊκών επιθέτων όπως ‘Γκιολέκα, Γκιπάλι, Γκιντέντε’ (από τα ‘Gjon Leka’, ‘Gjin Pali’, ‘Gjin Deda’) αποτελούν απόδειξη για μία πολύ παλιά αλβανική παρουσία στην περιοχή.» (Ardian Vehbiu, Shqipja totalitare, Çabej 2008 (a:4))

  «Ο εξελληνισμός της Χιμάρας δεν έχει μία ξεκάθαρη χρονική αρχή…τα λαογραφικά στοιχεία εξ’ ίσου μας δείχνουν αρκετά σαφέστατα τις εθνικές αλβανικές ρίζες στην περιοχή: τα παραδοσιακά τραγούδια και οι τραγουδιστές τελετουργίες (στους γάμους, στους θανάτους και στις τελετές ταφής) είναι τυπικά και καθαρά αλβανικά…Μουσικά, η Χιμάρα είναι ίδια με την υπόλοιπη Labëria (Λιαπουριά) και είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι Έλληνες ‘αυτόχθονες’ ήρθαν στην περιοχή για να ξεχάσουν τα ίδια τους τα τραγούδια και τις παραδόσεις, να εγκαταλείψουν τα μουσικά τους όργανα και να υιοθετήσουν μια κουλτούρα που την θεωρούσαν κατώτερη.» (Ardian Vehbiu, Shqipja totalitare, Çabej 2008 (b:2-3))

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. Ο Petro Marko (1913-1991), συγγραφέας από το χωριό Δρυμάδες (Dhërmi), μερικά χιλιόμετρα από τη Χιμάρα, έγραψε για τη διγλωσσία που υπάρχει στα χωριά της περιοχής: «Έτσι λοιπόν τι είμαστε; Αλβανοί! Αλλά γιατί χάσαμε τη γλώσσα μας; Θα πω ό,τι ξέρω: Γιατί οι μητέρες μας και οι γιαγιάδες μας ξέρουν καλύτερα αλβανικά π’ ότι ελληνικά; Γιατί τραγουδάμε και θρυνούμε στα αλβανικά; Γιατί οι παροιμίες μας είναι στα αλβανικά; Φαίνεται ότι από το 1820, ο εξελληνισμός έγινε πολιτικός στόχος από την ίδια την Ελλάδα…» (Petro Marko, Intervistë me vetveten: Retë dhe gurët, Shtëpia botuese: OMSCA, Tiranë 2000)

  Αναφερόμενος στην προσπάθεια να ανοίξουν αλβανικά σχολεία στη Χιμάρα και στα γύρω χωριά, και στην αντίσταση που επέδειξε η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία και το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο είχε ως απώτερο στόχο του τον έλεγχο του πληθυσμού της περιοχής και τον σταδιακό εξελληνισμό του, ο Petro Marko είχε πει: «Οι πρόγονοι μας πολέμησαν με τα όπλα στο χέρι προστατεύοντας την ελευθερία και την τιμή τους, αλλά ήταν σε πόλεμο και για τα αλβανικά σχολεία. Ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης, με τον Επίσκοπο των Ιωαννίνων καταριόταν και αφόριζε όλους εκείνους που μάθαιναν στα αλβανικά σχολεία. Είναι αυτονόητη η αγριότητα των πρακτόρων του Φαναρίου, που δεν άφησαν τίποτα χωρίς να κάνουν για να απεθνικοποιήσουν την ηρωική επαρχία της Αλβανίας, τη Χιμάρα της Λαμπερίας.» (Petro Marko, Intervistë me vetveten: Retë dhe gurët, Shtëpia botuese: OMSCA, Tiranë 2000)

  Ο Dhimitër Kamarda (1821-1882), Arbëreshë από την Ιταλία, υποστήριζε ότι οι Σουλιότες και οι Χιμαριότες ήταν Αλβανοί που είχαν εξελληνισθεί. Η άποψη του κατά την προσωπική μου γνώμη έχει σημασία, καθώς ο Καμάρντα είτε η άποψη του ήταν σωστή είτε λάθος, είτε το συνολικό του έργο ήταν σωστό είτε λάθος, πέθανε 30 χρόνια πριν την ίδρυση του αλβανικού κράτους. Έτσι, η θέση του για την αλβανική καταγωγή των Σουλιοτών και των Χιμαριοτών, δεν μπορούμε να πούμε ότι προέρχεται από την ενβερχοτζική προπαγάνδα. Η Nathalie Clayer καταγράφει τη θέση του Καμάρντα: «Η ιδέα ήταν ότι οι Αλβανοί - οι Χιμαριότες, οι Σουλιότες και άλλοι - συνεργάστηκαν μαζί με τους Έλληνες για την ελευθερία.» (Nathalie Clayer, Aux origines du nationalisme albanais: la naissance d'une nation majoritairement musulmane en Europe, KARTHALA Editions, 2007, ISBN 2845868162, p.207)

  «Μερικές ημέρες ύστερα από την άφιξή μας στο χωριό αυτό, παρουσιάσθηκε στον Μαυροκορδάτο ο Σπυρομίλιος, με ένα σώμα από 200 Χιμαριότες, πού είχαν την πιό πολεμοχαρή εμφάνιση μέσα σε όλον τον στρατό. ΔΕΝ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ, γιατί το ντυσιμό τους και η γλώσσα τους είναι εντελώς αλβανικά, αλλά παρ’ όλο πού η θρησκεία τους είναι ελληνική (χριστιανική), δεν καταλαβαίνουν ούτε λέξη ελληνική.» έγραψε ο προσωπικός γιατρός του λόρδου Βύρωνα, που γνώρισε από πρώτο χέρι τα γεγονότα που περιγράφει. (Julius Millingen, Memoirs of the affairs of Greece, London 1831, p. 208-209)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. Οι κάτοικοι της Χιμάρας είναι εξελληνισμένοι Αλβανοί και όχι γνήσιοι Έλληνες. Οι Χιμαριότες είναι δίγλωσσοι, και όχι αποκλειστικά ελληνόφωνοι, και η περιοχή τους δεν συμπεριλαμβάνεται στην λεγόμενη μειονοτική ζώνη. Οι Αλβανοί της Χιμάρας την ελληνική γλώσσα την έμαθαν χάρη της εντατικής επικοινωνίας και θρησκευτικής-στρατιωτικής συμμαχίας με την Ελλάδα και ξεχωριστά με το νησί της Κέρκυρας. Εκεί τα παιδιά τους εκπαιδεύονταν στα σχολεία και οι οικογένειες τους προστατεύονταν και η περιουσία τους έβγαινε από το εμπόριο.

  Κοιτάξτε τη γράφει ο πατέρας Giuseppe Schirò - στα αλβανικά Zef Skiroi - το έτος 1720: «Η περιοχή της Χιμάρας έπαθε δύο καταστροφές από την πανούκλα και από την ισχυρή επίθεση του Τούρκων, γιατί οι Αλβανοί της χιμαριότικης ακτής είχαν βοηθήσει στην προστασία της Κέρκυρας πολεμώντας πλάι στους Κερκυραίους.»

  «Εξαιτίας της γεωγραφικής τους απομόνωσης, της δυσκολίας στο εμπόριο με την αλβανική ενδοχώρα και την πίεση που δέχτηκαν από την οθωμανική διοίκηση, συνήθισαν να θεωρούν την Ελλάδα ως φυσικό προστάτη τους. Ειδικά η Κέρκυρα επειδή ήταν αρκετά προσβάσιμη, λόγω της γεωγραφικής γειτνίασης, ήταν αρκετά ελκυστική σε αυτούς, καθώς όλο και περισσότερες Χιμαριότικες οικογένειες έστελναν τα παιδιά τους να σπουδάσουν σε σχολεία σ’ αυτό το νησί και εμπόρους να κάνουν εμπόριο με τον τοπικό πληθυσμό. Η ελληνική διάλεκτος που αυτή τη στιγμή ομιλούν στη Χιμάρα και σε μερικά παρακείμενα χωριά, φαίνεται ότι έχει άμεση σχέση με την ελληνική διάλεκτο που μιλούσαν στην Κέρκυρα και πολλοί εθνολόγοι έχουν κάνει λόγο για το πώς οι Χιμαριότες κάνουν χρήση της αλβανικής για ιδιαίτερους τελετουργικούς σκοπούς. Γλωσσολόγοι που έχουν ερευνήσει την αλβανική διάλεκτο που ομιλείται στη Χιμάρα, έχουν βρει σε αυτή στοιχεία φωνητικού νασαλισμού, τα οποία μαζί με τη χρήση αρχαϊκών επιθέτων όπως ‘Γκιολέκα, Γκιπάλι, Γκιντέντε’ (από τα ‘Gjon Leka’, ‘Gjin Pali’, ‘Gjin Deda’) αποτελούν απόδειξη για μία πολύ παλιά αλβανική παρουσία στην περιοχή.» (Ardian Vehbiu, Shqipja totalitare, Çabej 2008 (a:4))

  «Ο εξελληνισμός της Χιμάρας δεν έχει μία ξεκάθαρη χρονική αρχή…τα λαογραφικά στοιχεία εξ’ ίσου μας δείχνουν αρκετά σαφέστατα τις εθνικές αλβανικές ρίζες στην περιοχή: τα παραδοσιακά τραγούδια και οι τραγουδιστές τελετουργίες (στους γάμους, στους θανάτους και στις τελετές ταφής) είναι τυπικά και καθαρά αλβανικά…Μουσικά, η Χιμάρα είναι ίδια με την υπόλοιπη Labëria (Λιαπουριά) και είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι Έλληνες ‘αυτόχθονες’ ήρθαν στην περιοχή για να ξεχάσουν τα ίδια τους τα τραγούδια και τις παραδόσεις, να εγκαταλείψουν τα μουσικά τους όργανα και να υιοθετήσουν μια κουλτούρα που την θεωρούσαν κατώτερη.» (Ardian Vehbiu, Shqipja totalitare, Çabej 2008 (b:2-3))

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. Ο Petro Marko (1913-1991), συγγραφέας από το χωριό Δρυμάδες (Dhërmi), μερικά χιλιόμετρα από τη Χιμάρα, έγραψε για τη διγλωσσία που υπάρχει στα χωριά της περιοχής: «Έτσι λοιπόν τι είμαστε; Αλβανοί! Αλλά γιατί χάσαμε τη γλώσσα μας; Θα πω ό,τι ξέρω: Γιατί οι μητέρες μας και οι γιαγιάδες μας ξέρουν καλύτερα αλβανικά π’ ότι ελληνικά; Γιατί τραγουδάμε και θρυνούμε στα αλβανικά; Γιατί οι παροιμίες μας είναι στα αλβανικά; Φαίνεται ότι από το 1820, ο εξελληνισμός έγινε πολιτικός στόχος από την ίδια την Ελλάδα…» (Petro Marko, Intervistë me vetveten: Retë dhe gurët, Shtëpia botuese: OMSCA, Tiranë 2000)

  Αναφερόμενος στην προσπάθεια να ανοίξουν αλβανικά σχολεία στη Χιμάρα και στα γύρω χωριά, και στην αντίσταση που επέδειξε η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία και το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο είχε ως απώτερο στόχο του τον έλεγχο του πληθυσμού της περιοχής και τον σταδιακό εξελληνισμό του, ο Petro Marko είχε πει: «Οι πρόγονοι μας πολέμησαν με τα όπλα στο χέρι προστατεύοντας την ελευθερία και την τιμή τους, αλλά ήταν σε πόλεμο και για τα αλβανικά σχολεία. Ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης, με τον Επίσκοπο των Ιωαννίνων καταριόταν και αφόριζε όλους εκείνους που μάθαιναν στα αλβανικά σχολεία. Είναι αυτονόητη η αγριότητα των πρακτόρων του Φαναρίου, που δεν άφησαν τίποτα χωρίς να κάνουν για να απεθνικοποιήσουν την ηρωική επαρχία της Αλβανίας, τη Χιμάρα της Λαμπερίας.» (Petro Marko, Intervistë me vetveten: Retë dhe gurët, Shtëpia botuese: OMSCA, Tiranë 2000)

  Ο Dhimitër Kamarda (1821-1882), Arbëreshë από την Ιταλία, υποστήριζε ότι οι Σουλιότες και οι Χιμαριότες ήταν Αλβανοί που είχαν εξελληνισθεί. Η άποψη του κατά την προσωπική μου γνώμη έχει σημασία, καθώς ο Καμάρντα είτε η άποψη του ήταν σωστή είτε λάθος, είτε το συνολικό του έργο ήταν σωστό είτε λάθος, πέθανε 30 χρόνια πριν την ίδρυση του αλβανικού κράτους. Έτσι, η θέση του για την αλβανική καταγωγή των Σουλιοτών και των Χιμαριοτών, δεν μπορούμε να πούμε ότι προέρχεται από την ενβερχοτζική προπαγάνδα. Η Nathalie Clayer καταγράφει τη θέση του Καμάρντα: «Η ιδέα ήταν ότι οι Αλβανοί - οι Χιμαριότες, οι Σουλιότες και άλλοι - συνεργάστηκαν μαζί με τους Έλληνες για την ελευθερία.» (Nathalie Clayer, Aux origines du nationalisme albanais: la naissance d'une nation majoritairement musulmane en Europe, KARTHALA Editions, 2007, ISBN 2845868162, p.207)

  «Μερικές ημέρες ύστερα από την άφιξή μας στο χωριό αυτό, παρουσιάσθηκε στον Μαυροκορδάτο ο Σπυρομίλιος, με ένα σώμα από 200 Χιμαριότες, πού είχαν την πιό πολεμοχαρή εμφάνιση μέσα σε όλον τον στρατό. ΔΕΝ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ, γιατί το ντυσιμό τους και η γλώσσα τους είναι εντελώς αλβανικά, αλλά παρ’ όλο πού η θρησκεία τους είναι ελληνική (χριστιανική), δεν καταλαβαίνουν ούτε λέξη ελληνική.» έγραψε ο προσωπικός γιατρός του Λόρδου Βύρωνα, που έζησε τα γεγονότα από πρώτο χέρι (Julius Millingen, Memoirs of the affairs of Greece, London 1831, p. 208-209)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. «Σουλιότες, η πιο αξιοσημείωτη φυλή Αλβανών Ορθοδόξων» είχε πει ο George Finlay το 1861 (George Finlay, A History of Greece, vol. 6, Cambridge University Press, 2014)

  Η Μιράντα Βίκερς γράφει: «Οι Σουλιώτες, που τότε αριθμούσαν 12.000 άτομα, ήταν Αλβανοί χριστιανοί.» (Miranda Vickers, ‘Albania: a Modern History’, London 1994)

  Το επίθετο «Suljoti» (Σουλιότι) είναι αρκετά διαδεδομένο στην Αλβανία. Οι Σουλιότες ήταν χριστιανοί Αλβανοί Τσάμηδες, που προέρχονταν - σύμφωνα με ορισμένους - από το γειτονικό Γαρδίκι και που για να αποφύγουν τις καταπιέσεις των εξισλαμισμένων Τσάμηδων κατέφυγαν στο ορεινό Σούλι.

  Ο Edmund Spencer αν και θεωρεί τους Αλβανούς ως προερχόμενους από τον Καύκασο και όχι ως απογόνους των Ιλλυριών, γράφει: «Έχουμε δει τους Τσάμηδες, τους δυστυχισμένους Χριστιανούς του Σουλίου και της Πάργας - μια χούφτα ανθρώπων - να υπερασπίζονται επιτυχώς για χρόνια την ελευθερία τους και τους ορινούς τόπους τους ενάντια στις πολυπληθέστερες δυνάμεις των μουσουλμάνων Αλβανών υπό του Αλή πασά των Ιωαννίνων…» (Edmund Spencer, A journey from Ohrid to Janina, 1850)

  «Οι εντυπώσεις του Finlay από τα τέλη του 19ου αιώνα μας δίνουν κάποιες εικόνες της κοινωνικής διαστρωμάτωσης σε αυτή την περιοχή. Όσο για τους Σουλιώτες (δοξάστηκαν από τον Byron και στην ελληνική εθνική ιστορία για τον ρόλο τους στην απελευθέρωση της Ελλάδας) ήταν {κλάδος των Τσάμηδων, μία από τις τρεις μεγάλες υποδιαιρέσεις των Τόσκηδων} (Finlay 1939:42), με άλλες λέξεις κυρίως μιλούσαν αλβανικά… ερώτηση εδώ περί της εθνικής (τους) ταυτότητας, δύσκολα θα μπορούσε να τεθεί.» (Laurie Kain Hart, “Culture, Civilization, and Demarcation at the Northwest Borders of Greece”, American Ethnologist, Vol. 26, No. 1 (Feb., 1999), pp. 196-220. Blackwell Publishing on behalf of the American Anthropological Association)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. «Οι Σουλιώτες ήταν ένα σύνολο χριστιανών Αλβανών, οι οποίοι ανέπτυσαν περίπου 1500 πολεμηστές στην καλύτερη των περιστάσεων και ήταν ανεξάρτητοι από την Πύλη [την Οθωμανική Αυτοκρατορία], όπως είναι οι Μιρδίτες σήμερα. Ανήκαν στη φυλή των Τσάμηδων και σε αναλογία με τη δύναμη τους και το ιδιαίτερο φυλετικό αίσθημα του ανήκειν, υπαρκτό στους Αλβανους, είχαν τους σκληρότερους αντιπάλους τους σε μία άλλη τοσκική φυλή, τους Λιάπηδες, κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων τους με τον Αλή [τον Αλή Πασά των Ιωαννίνων]. Κατά τη διάρκεια της τουρκικής κυριαρχίας είχαν υποταχτεί, όπως και οι άλλες φυλές γύρω τους και για πολλούς αιώνες συνέχιζαν να πληρώνουν το χαράτσι [φόρο υποτέλειας]. Δεν ήταν παρά τον 18ο αιώνα που βρήκαν τους εαυτούς τους σε θέση να διεκδικήσουν την ανεξαρτησία τους και το δικαίωμα τους να φέρουν όπλα…» (“Researches in the highlands of Turkey: Visits to mount Ida, Athos, Olympus and Pelion, to the Mirdite Albanians and other remote tribes”, by the Henry Fanshawe Tozer. Vol. 2, p. 210, London 1869)

  «Το γένος των Αλβανών ή Αρβανιτών, Αρναούτων και όπως λέγονται στη γλώσσα τους Σκιπετάρων, όσοι κατοικούν ιδιαίτερα στην επαρχία της Αλβανίας, στην πρώην μακεδονική Ιλλυρία και στην Ήπειρο και διασκορπισμένοι σε διάφορες άλλες ευρωπαϊκές επαρχίες του Οθωμανικού βασίλειου. Έχουν αρχαία ιλλυρική καταγωγή, είναι πολύ ρωμαλέοι, μάχιμοι, τραχείς στα ήθη και λιτότατοι κατά τη διατροφή. Εύθυμοι και εραστές του χορού και της μουσικής, διάγουν βίο κυρίως ένοπλο και αθλητικό…το μεγαλύτερο μέρος τους πρεσβεύει το Κορανικό δόγμα. Διαχωρίζονται μεταξύ τους σε φυλές με επικρατέστερους τους Γέγες ή Γκέγκιδες και τους Μιρδίτες, που κατοικούν μεταξύ των συνόρων της Σερβίας και του Δρίνου ποταμού, τους Τόσκηδες (ή Τόσκους ή Τόξιδες) που ζουν πιο νότια από τους προηγούμενους, έχοντας ως κέντρο τους το Μπεράτι, σλαβικής καταγωγής σύμφωνα με ορισμένους [θεωρείται ότι η ονομασία Μπεράτι προέρχεται από το σλαβικό Βέλεγκραντ], τους Ιάπυγες ή Λιάπηδες ή Λάπηδες που κατικούς στην κάτω Αλβανία και στα Κεραύνια όρη, που διασώζουν τον αρχαίο σκληρό τους χαρακτήρα και τη ληστρική ζωή, και πρεσβεύουν οι περισσότεροι το δόγμα της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και τους Τσάμηδες ή Τσιάμηδες που κατοικούς γύρω από τον ποταμό Αχέροντα και από τους οποίους προέρχονται οι Σουλιώτες και οι Παργηνοί, ευφυέστεροι και ημερότεροι των άλλων.» («Νεώτατη Διδακτική Γεωγραφία, προς εύχερη γνώσιν όλων των μερών και κατοίκων της γης» -συγκεντρώνει στοιχεία από τις νεώτερες γεωγραφίες και στατιστικά συγγράματα των Σομμέρ, Α.Βάλβη, Ρεττέρου, Κανναβίχου, Φρ.Σχιουβέρτου και άλλων- του Νικόλαο Λωρέντη, Β τόμος, σελ. 373-374, εκδ. Γκαρπολά και Ρεφερενδάρη, Βιέννη 1838)

  Κάποιοι ωστόσο υποστηρίζουν ότι οι Σουλιότες δεν είναι Τσάμηδες αλλά Γκέγκηδες Αλβανοί, προερχόμενοι από την Δίβρη (Dibër) της κεντρικής Αλβανίας. Οι Σουλιότες ξύριζαν τους κροτάφους τους, που είναι συνήθεια γκέγκικη και φορούσαν τη γνωστή μας φουστανέλλα που είναι το συνηθισμένο φόρεμα στην κεντρική Αλβανία. Όλοι οι ήρωες του 1821, που ήταν Αρβανίτες, ήταν «όπισθεν κομμώοντες». Ο Σκωτσέζος περιηγητής John Galt, που ταξίδεψε στην ανατολή από το 1809 ως το 1811 και επισκέφτηκε την Ύδρα, μάς βεβαιώνει πως «οι Υδραίοι ξύριζαν το μεγαλύτερο μέρος τού κεφαλιού τους πάνω από το μέτωπο αφήνοντας τα μαλλιά τους να πέφτουν πίσω» (‘Voyages and travels in the years 1809, 1810, 1811’, London 1812)

  Ακόμα και ο Κολοκοτρώνης σύμφωνα με σχέδιο που δημοσιεύθηκε το 1827 στο Παρίσι από τον A. Friedel και θεωρείται από τις πιο πιστές απεικονίσεις του και με σχέδιο τού Γάλλου συνταγματάρχη Voutier, απεικονίζεται με την αρβανίτικη γκέγκικη κόμμωση των ξυρισμένων κροτάφων και τού εμπρός μέρους τού κεφαλιού, με μακρυά μαλλιά πίσω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. Ας δούμε και το βιβλίο της Β. Ψιμούλη με τίτλο «Σούλι και Σουλιώτες». Η Ψιμούλη αποδεικνύει ότι οι Σουλιότες ήταν Αλβανοί και καταρρίπτει τον μύθο ότι οι Αλβανοί ήρθαν για πρώτη φορά στην Ήπειρο ως μισθοφόροι του Στέφανου Δουσάν (κατοικούσαν και πιο πριν στην Ήπειρο). Να σημειώσουμε ότι το βιβλίο της Ψιμούλη πρωτοεκδόθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Μήπως το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών κάνει και αυτό αλβανική προπαγάνδα;;

  Κατά τον Παπαρρηγόπουλο «…οι Σουλιότες ήσαν κράμα Ελλήνων και εξελληνισθέντων Αλβανών». Ο Μ. Μπενέκος στο Βιβλίο του «Οι αληθινοί Σουλιώτες» (σελ. 2-4) αναφέρει ότι οι Σουλιότες ήταν καθαροί Αρβανίτες, οι οποίοι ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι. Ο Πέτρος Φουρίκης γράφει επίσης ότι «…ακολουθούντες την γραπτήν παράδοσιν και μαρτυρίας ξένων τινών περιηγητών, πιστεύουμε ότι οι πρώτοι καταφυγόντες εις τας κορυφάς των βουνων του Σουλίου ησαν Αλβανοί, Χριστιανοί Ορθόδοξοι, κατά πάσαν πιθανότητα Τσάμηδες. Εις την αντίληψιν ταύτην συνεπικουρεί και το γεγονός ότι όλα συλλήβδην τα παλαιά τοπονύμια της περιοχής, μηδ’ αυτού του Σουλίου εξαιρουμένου είναι αλβανικά. Συντρέχει επίσης εις την άποψιν ταύτην και το γεγονός ότι οι Σουλιώται εγνώριζον και μεταχειρίζοντο την αλβανικήν γλώσσαν.»

  Τέλος ο Ι. Λαμπρίδης θεωρεί τον σουλιώτικο πληθυσμό κράμα μιας αρχικής ποιμενικής αλβανικής πατριάς, ήδη εγκατεστημένης στην περιοχή, στην οποία είχε δώσει και το όνομά της, και περιοίκων, αλβανοφώνων και ελληνοφώνων χριστιανών, που κατέφυγαν στο Σούλι στις αρχές του 17ου αιώνα προκειμένου να αποφύγουν οθωμανικές αυθαιρεσίες και συγγενικές αντεκδικήσεις. (Ιωάννης Λαμπρίδης, 1971, τ.10, σελ.20)

  Θα ξέραμε πιο πολλά για το Σούλι αλλά παρακρατικοί με τον Μαμούρη και τον Παπακώστα έκαψαν το αρχείο της Σουλιότικης φάρας των Μποτσάρι, που μέχρι το 1932 διατηρούσε ο Νώτης Μπότσαρης στην Άμφισσα (Λεόντιος Λεοντίου, Το Αλβανικόν Ζήτημα, σελ. 135, 1897)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. Για την προέλευση του ονόματος «Σούλι» υπάρχουν πολλές και αντικρουόμενες απόψεις. Σύμφωνα με τον Χριστόφορο Περραιβό, το όνομα οφείλεται σε κάποιον Τούρκαλβανό Σούλη ή Σούλιο, ο οποίος σκοτώθηκε στην τοποθεσία που βρίσκεται το Σούλι και από αυτόν πήρε το όνομα. Άλλοι θέλησαν να ταυτίσουν το Σούλι με τους Σελλούς της Δωδώνης που αναφέρει ο Όμηρος στην Ιλιάδα. Άλλοι θεωρούν ότι η λέξη προέρχεται από τους Συλίονες που αναφέρει ο Στέφανος Βυζάντιος και άλλοι από την πόλη Σόλλιον την οποία αναφέρει ο Θουκιδίδης. Η πόλη όμως ‘Σόλλιον’ κατά πάσα πιθανότητα βρισκόταν σε παραθαλάσια περιοχή στον Κορινθιακό Κόλπο και όχι εκεί όπου βρίσκεται το Σούλι. Ο Πέτρος Φουρίκης θεωρεί την ονομασία αλβανική, εκ του Σούλ, που σημαίνει σκοπιά, βίγλα, την οποία έδωσαν στον τόπο οι πρώτοι αλβανόφωνοι κάτοικοί του, που είναι μάλλον και η πιο σωστή εκδοχή επειδή το Σούλι ήταν απομονωμένο ψηλά στο βουνό σε δύσβατη περιοχή.

  Ο Ι. Λαμπρίδης θεωρεί το τοπωνύμιο σαν προσωπωνύμιο που αντιστοιχεί σε όνομα αρχηγού εποικιστικού γένους, «…ηγέτου επηλύδων ομωνύμου. Στρατιώτης και φυλάρχης πατριάς εκ της φυλής των Τσιάμιδων ήν ο Σούλης, ός σκηνώσας εν τη νυν ομωνύμω περιοχή δέδωκε κατά το σύνηθες και το όνομα αυτού εις ταύτην.» (Ιωάννης Λαμπρίδης, 1971, τ.10, σελ.20)

  Τέλος η Ψιμούλη γράφει στο βιβλίο της «Σούλι και Σουλιώτες» : «Θεωρώντας, συνεπώς, δομικό στοιχείο της λειτουργίας του γένους την ονομασία του ίδιου και της περιοχής εγκατάστασής του από το όνομα του ιδρυτή του, καταλήγουμε στην άποψη η οποία αποδέχεται ότι το όνομα Σούλι προέρχεται από πρόσωπο, αρχηγό γένους. Με την επικράτηση του ονόματος του αρχηγού και του γένους του στην περιοχή, οριοθετείται ο χώρος υπέρ αυτών, εξασφαλίζοντας έτσι τις σχέσεις κατοχής και νομής της περιοχής.»

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 61. Οι Σουλιότες, ήταν γνωστοί για τις πολεμικές τους αρετές. Στην Κέρκυρα εξορισμένοι από τον Αλή Πασά οι Σουλιότες «τραγουδούσαν αλβανιστί τούς ηρωισμούς τους». Ο δεσπότης Ευλόγιος Κουρίλας στο «Κράτος τής Αληθείας» λέει σαν γνήσιος Σουλιότης, ότι αυτός είναι σε θέση καλύτερα από τον καθένα να γνωρίζει, πως «Αλβανοί είναι οι Σουλιώτες και Αλβανικά μιλάνε». Οι Σουλιότες αρχικά δεν μιλούσαν όλοι ελληνικά. Όταν έπρεπε να συνεννοηθούν με την ελληνο-ορθόδοξη εκκλησιαστική ιεραρχία, έπρεπε να χρησιμοποιήσουν διερμηνείς που είχαν γι’ αυτόν τον λόγο.

  Ο Μάρκος Μπότσαρης (Marko Boçari) έμαθε τα ελληνικά στην Κέρκυρα και σύμφωνα με τον νομικό, συγγραφέα και μελετητή της ελληνικής ιστορίας, Γιάννη Κορδάτο, σε ηλικία μόλις 19 ετών ετοίμασε, κατά παραγγελία του Γάλλου πρέσβη Pouqueville, το ελληνο-αλβανικό του λεξικό (‘λεξικόν της Ρομαϊκοίς και Αρβανητηκοίς Απλής’ όπως το ονόμασε ο ίδιος) για να βοηθήσει τους συντοπίτες του να μάθουν ελληνικά. Το λεξικό αυτό είναι από τα πρώτα ελληνο-αλβανικά λέξικά, τα αλβανικά του οποίου ανήκουν στην τοσκική διάλεκτο της αλβανικής. Το χειρόγραφο αφιερώθηκε από τον Πουκεβίλ στην Εθνική Βιβλιοθήκη των Παρισίων και φέρει την ιδιόγραφη σημείωση "Ce lexique est ecrit de la main de Marc Botzari a Corfou 1809 devant moi. Pouqueville".

  Το ίδιο χειρόγραφο περιλαμβάνει και ένα είδος ελληνο-αλβανικής μεθόδου άνευ διδασκάλου και ελληνο-αλβανικούς διαλόγους. Είναι γραμμένο με ελληνικά γράμματα, μερικά των οποίων είναι ιδιόμορφα και φαίνεται τα είχε επινοήσει ο ίδιος ο Μπότσαρης, και οι λέξεις δεν είναι σε αλφαβητική σειρά. Ο ίδιος γνώριζε λίγα γράμματα που πιθανώς είχε διδαχθεί από τον καλόγηρο Σαμουήλ ή, κατά μία πληροφορία, στη Μονή του Προφήτη Ηλία. Σύμφωνα πάντως με σημείωση του Pouqueville, ο Μ. Μπότσαρης έγραψε το λεξικό καθ' υπαγόρευση του πατέρα του Κίτσου, του θείου του Νότη και του πεθερού του Χρηστάκη Καλογήρου.

  Η πρώτη σύζυγος του Μάρκου Μπότσαρη, αποκαλεί την οικογένεια του Μπότσαρη ‘Αλβανίτες’ στην απολογία της στην εκδίκαση του διαζυγίου της με τον Μάρκο, στα Επτάνησα το 1810:
  «Αν ούτως είχεν το πράγμα, διατό ο πενθερός μου και η πενθερά μου δεν έβαινον να πιάσουν και να φονεύσουν τόσο τον Κώστα του Στάθη, όσο και εμέ, την κατ' αυτούς μοιχεύουσαν, απο τούτο είναι χρέος και νόμος κοντά εις τους Αλβανίτας δια να πλυθούν απο την εντροπήν.» (Αρχείο Κέρκυρας, Μητροπολίται, φ.7, πράξη 189, Σπ.Κατσαρός, τ.β, σελ.131.)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. Ορισμένοι, όπως ο βιογράφος του Αλή Πασά, Αχμέτ Μουφίτ, αποκαλεί τους Σουλιότες ως ‘Ρωμαίγους’. Άλλοι τους αποκαλούν Γραικούς. Όμως, όπως γνωρίζουμε, οι Σουλιότες ήταν πολύ υπερήφανοι άνθρωποι και ταυτισμένοι με την ελευθερία. Ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι, οι οποίοι μέσω της ορθόδοξης εκκλησίας, αλλά και μέσω του εμπορίου με τους κατοίκους της Κέρκυρας, αφομοιώθηκαν από τους Έλληνες. Κατά καιρούς ωστόσο, αρκετοί κατέφυγαν στο Σούλι για προστασία - επειδή οι Σουλιότες ζούσαν πάνω στα βουνά - και δεν αποκλείεται ανάμεσα τους να υπήρξαν και Έλληνες και ίσως και κάποιοι Βλάχοι. Οι Σουλιότες δηλαδή ήταν Ρωμιοί, όχι με την έννοια της φυλετικής καταγωγής αλλά με την έννοια του ότι ήταν μέλη της Ελληνο-ορθόδοξης Εκκλησίας, και σταδιακά απέκτησαν ελληνική εθνική συνείδηση.

  Ο Λόρδος Byron περιγράφει τους Σουλιότες ως «κακότροπους Ρωμαίους που μιλούν λίγα Ιλλυρικά» (Byron to Hobhouse, letter from 8, St James’s Street, London, November 2nd 1811)

  «…οι Ορθόδοξοι Σουλιότες, ένα θαυμαστό μείγμα από Έλληνες και εξελληνισμένους Αλβανούς, που κέρδισαν τον θαυμασμό του Byron.» (William Miller, The Ottoman Empire and Its Successors, 1801-1927, Routledge 1966, ISBN 0714619744, chapter 1, p.23)

  Ο Dhimitër Kamarda (1821-1882), Arbëreshë από την Ιταλία, υποστήριζε ότι οι Σουλιότες και οι Χιμαριότες ήταν Αλβανοί που είχαν εξελληνισθεί. Η άποψη του κατά την προσωπική μου γνώμη έχει σημασία, καθώς ο Καμάρντα είτε η άποψη του ήταν σωστή είτε λάθος, είτε το συνολικό του έργο ήταν σωστό είτε λάθος, πέθανε 30 χρόνια πριν την ίδρυση του αλβανικού κράτους. Έτσι, η θέση του για την αλβανική καταγωγή των Σουλιοτών και των Χιμαριοτών, δεν μπορούμε να πούμε ότι προέρχεται από την ενβερχοτζική προπαγάνδα. Η Nathalie Clayer καταγράφει τη θέση του Καμάρντα: «Η ιδέα ήταν ότι οι Αλβανοί - οι Χιμαριότες, οι Σουλιότες και άλλοι - συνεργάστηκαν μαζί με τους Έλληνες για την ελευθερία.» (Nathalie Clayer, Aux origines du nationalisme albanais: la naissance d'une nation majoritairement musulmane en Europe, KARTHALA Editions, 2007, ISBN 2845868162, p.207)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. Την τσάμικη (αλβανική) καταγωγή των Σουλιοτών διαβεβαιώνουν ο Pouqueville και ο Άγγλος συνταγματάρχης Leake. Ο τελευταίος στο έργο του «Researches in Greece», (London, 1814, vol. B΄, p. 226-227), σαφώς διαχωρίζει τους Σουλιότες από τους Έλληνες γράφοντας, πως «στην ακμή τους οι Σουλιότες είχαν στην κατοχή τους ολόκληρο τον κάμπο του Γλυκύ, με ριζότοπους και αραποσιτοχώραφα. Για την καλλιέργεια των κτημάτων χρησιμοποιούσαν τους Έλληνες της περιοχής.»

  Το Σούλι καταγράφεται στα οθωμανικά τεφτέρια στο τέλος του 16ου αιώνα. Αν προσέξουμε ό,τι έγραψε ο Leak, η σουλιότικη παράδοση σχετικά με την ύπαρξη τους στην περιοχή, μας οδηγεί νωρίτερα από τα μέσα του 17ου αιώνα. Οι Σουλιότες ήταν Τσάμηδες, όπως κατέγραψε ο Finlay. Το ίδιο κατέγραψε ο φιλέλληνας Mendelson-Bartoldi στην Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, που έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Omni Publishing και από ειδική έκδοση για την εφημερίδα Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. (Carl Wolfgang Paul Mendelssohn Bartholdy, Η ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως, Omni Publishing, 2011-2013)

  «Οι εντυπώσεις στα τέλη του 19ου του Finlay μας δίνουν ορισμένα στοιχεία της κοινωνικής πολυπλοκότητας σ’ αυτή την περιοχή. Αρχίζοντας, οι Σουλιότες (δοξασμένοι από τον Byron και την ελληνική εθνική ιστορία για τον υποτιθέμενο ρόλο τους στην απελευθέρωση της Ελλάδας) ήταν "κλάδος των Τσάμηδων, μίας από τις τρεις μεγάλες υποδιαιρέσεις των Τόσκηδων" (Finlay 1939:42) –με άλλα λόγια στην αρχή μιλούσαν αλβανικά… το ζήτημα μίας εθνικής ταυτότητας δύσκολα μπορεί να τεθεί εδώ.» (Laurie Kain Hart, Culture, Civilization, and Demarcation at the Northwest Borders of Greece, American Ethnologist, Vol. 26, No. 1 (Feb., 1999), p. 196-220. Published by: Blackwell Publishing on behalf of the American Anthropological Association)

  «Ο Σπύρος Κατσαρός θεωρεί (1984) ότι οι Σουλιότες ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση στην Κέρκυρα, τέλος πάντων. Για τους Κερκυραίους, όπως λέει, την περίοδο 1804-1814, οι Σουλιότες ήταν απλώς οπλισμένοι Αλβανοί πρόσφυγες, που είχαν εκτοπιστεί από τις περιουσίες τους…ξένοι που άρον-άρον απαίτησαν να στεγαστούν, έτοιμη να καταλάβουν ένα μέρος όποτε ήταν αναγκαίο, που χρειάζονταν να διδαχτούν ελληνικά…» (Jim Potts, The Ionian Islands and Epirus: A Cultural History, Landscapes of the Imagination, Oxford University Press, USA. (October 12, 2010), p. 186.)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 64. Στα αλβανικά υπάρχει ένας γνωστός χορός/τραγούδι που αναφέρεται στο γεγονός αυτής της μαζικής αυτοκτονίας, το ‘Vaji i Zallogut’ (Χορός του Ζαλλόγγου):

  Moskua në këmbë, foshnjën përdhe ka lënë,
  Qëllon a s’qëllon kjo grua, deli grua,
  Pushka top gjithçka zhurit.
  "Vështrojuni një çikë more, si jeni bërë meit!"

  Edhe muret u bënë hi, po Dhespua përherë në këmbë,
  Nuseve ç’u thërret, me zë e me gjëmë.
  "Skllave të turkut bija, a mund të bëhemi ne?
  Pas meje, mori nuse, vendin e kemi atje!"

  Στα ελληνικά σημαίνει: «Η Μόσχω άμεσα άφησε το μωρό της στο έδαφος, χτυπάει πολύ δυνατά αυτή η γυναίκα, αυτή η γενναία γυναίκα, το όπλο της σαν κανόνι φοβίζει τον καθένα. ‘κοιτάξτε λιγάκι βρε, πώς γίνατε χλωμοί!’ Και οι τοίχοι έγιναν στάχτη, πάντα στέκεται στα πόδια της, Φωνάζει στις νύφες, με φωνή και με ουρλιαχτά ‘Κορίτσια, μπορούμε να γίνουμε σκλάβες των Τούρκων εμείς; Πίσω από μένα ω βρε νύφες (κορίτσια), το μέρος μας είναι εκεί κάτω (στον γκρεμό)!’»

  Ένα παραδοσιακό τραγούδι για το γεγονός αυτό, υπάρχει και στα ελληνικά, το ‘Έχε γεια καημένε κόσμε’ (Lamtumirë botë e varfër). Στην Ελλάδα διδάσκουν στα σχολεία αυτό το τραγούδι στους μαθητές, χωρίς ποτέ να κάνουν όμως την οποιαδήποτε αναφορά στην καταγωγή των Σουλιοτών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. «Στην προεπαναστατική περίοδο, ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων στη βορειοδυτική Ελλάδα επιτέθηκε στα χωριά του Σουλίου (1792-1804). Οι κάτοικοι τους, ορθόδοξοι Αλβανοί, αντιστάθηκαν δυναμικά, και οι γυναίκες έπαιξαν έναν σημαντικό ρόλο.» (Bernard A. Cook, Women and war: a historical encyclopedia from antiquity to the present, (2006), vol. 1, p. 255)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 66. Οι Σουλιότες ήταν ατίθασοι και ανυπότακτοι και το Σούλι έγινε συνώνυμο με την ελευθερία. Στην Ελλάδα ο ηρωισμός των Σουλιοτών διδάσκεται στα σχολία, χωρίς όμως ποτέ να γίνει λόγος για την καταγωγή τους. Ορισμένοι προσπαθούν να τους συσχετίσουν με την αρχαία φυλή των Σελλών που ζούσαν σε κοντινή περιοχή. Ο Έλληνας ποιητής Aνδρέας Kάλβος, πιστεύει ότι οι Σουλιότες είναι απόγονοι των Σελλών και ονομάζει την περιοχή «Σελλαΐδα». Η πιο σωστή όμως άποψη είναι ότι το όνομα ‘Σούλι’ προέρχεται από το Σούλ, που σημαίνει σκοπιά, βίγλα, την οποία έδωσαν στον τόπο οι πρώτοι αλβανόφωνοι κάτοικοί του, επειδή το Σούλι ήταν απομονωμένο ψηλά στο βουνό σε δύσβατη περιοχή. Άλλωστε το Σούλι είναι ένα φυσικό, γιγάντιο φρούριο. (Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα, τόμος 54, λήμμα Σούλι, σελ. 414-415)

  Ο Έλληνας συγγραφέας Μαρκόπουλος, ο οποίος έγραψε κυρίως λαογραφικά θέματα, χρονογραφήματα και διηγήματα, στο βιβλίο του ‘Λαογραφικά Λάκκας Σουλίου’, λέει: «Τα χωριά του Σουλίου είχαν ονόματα αλβανικά, όπως: Βετετίμα, Γκρόπα (ο λάκκος), Κάλι (το άλογο), Μπάρδι (ο άσπρος), Murrizi (βάτος), Μπουρίμα (πηγή), Παλοβρέστι (από το αμπελώνας), Αρβανίτα και πάει λέγοντας.» (Σπύρος Μαρκόπουλος, Λαογραφικά Λάκκας Σουλίου, Ηπειρωτική Εστία, Ιωάννινα 1982, p. 348-349)

  Αναμφίβολα, μέσω της ελληνορθόδοξης εκκλησίας αλλά και των κοινών αγώνων που έδωσαν οι χριστιανοί ορθόδοξοι Σουλιότες μαζί με τους Έλληνες εναντίον των Οθωμανών, απέκτησαν ελληνική εθνική συνείδηση, η καταγωγή τους όμως ήταν αλβανική. Οι Σουλιότες ήταν Αλβανοί Τσάμηδες, χριστιανοί ορθόδοξοι, που αφομοιώθηκαν σιγά-σιγά από τους Έλληνες. «Η ιστορία των ορθόδοξων Αλβανών του ορεινού φρούριου του Σουλίου, μας δίνει ένα παράδειγμα μιας τέτοιας αλληλοεπικάλυψης.» (Katherine Elizabeth Fleming, The Muslim Bonaparte: Diplomacy and Orientalism in Ali Pasha's Greece, Princeton University Press, 1999)

  «Ο Σουλιότικος χορός του θανάτου είναι μια αναπόσπαστη εικόνα της ελληνικής επανάστασης και έχει περάσει για τα καλά στη συνείδηση των Ελλήνων μαθητών για γενιές. Πολλοί νέοι αποτίουν φόρο τιμής στη μνήμη αυτών των ορθόδοξων Αλβανών, κάθε χρόνο, αναπαριστόντας το γεγονός στις σχολικές εκδηλώσεις των δημοτικών τους σχολείων.» (André Gerolymatos, The Balkan wars: conquest, revolution, and retribution from the Ottoman era to the twentieth century and beyond, Basic Books, 2002, p. 141)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. Ο Pouqueville αποκαλεί τους Σουλιότες ως Έλληνες, επειδή ήταν Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Το καταλαβαίνουμε αυτό επειδή τους μουσουλμάνους του Αλή Πασά που επιτέθηκαν στους Σουλιότες, τους αποκαλεί Αλβανούς. (François Charles Hugues Laurent Pouqueville, Travels in Greece and Turkey: Comprehending a Particular Account of the Morea, Albania, &c., 2nd edition (London: Henry Colburn and co., 1820), p.390-394)

  Οι Σουλιότες ήταν Αλβανοί στην καταγωγή και χριστιανοί ορθόδοξοι στο θρήσκευμα. Ήταν Αλβανοί που σιγά-σιγά εξελληνήστικαν. Συνεργάζονταν με όλους αρκεί να είχαν συμφέρον, και με τις επιθέσεις τους στα γειτονικά χωριά προκαλούσαν τρόμο, όπως παραδέχεται και ο ίδιος ο Pouqueville. Συνεργάστηκαν με τον Αλή Πασά, ο οποίος τους χρηματοδότησε αδρά. Όταν πλέον η συνεργασία τους μαζί του δεν ήταν προς το συμφέρον τους, εξεγέρθηκαν εναντίον του. Αργότερα, τα ξαναβρήκαν μαζί του αλλά τελικά ο Αλή Πασάς σκοτώθηκε. Αυτά όμως δεν τα διδάσκουν στα ελληνικά σχολεία. Σημερινοί Έλληνες ιστορικοί αποκρύπτουν και δεν αναφέρουν καν τα της καταγωγής των Σουλιοτών. Οι παλαιότεροι ιστορικοί και χρονικογράφοι όμως παραδέχονταν την αλήθεια.

  Ας δούμε τι έγραψε ο Παπαρρηγόπουλος, ο θεμελιωτής της ιδέας του Ελληνο-χριστιανισμού: «Ήταν οι Σουλιότες κράμα Ελλήνων και εξελληνισθέντων Αλβανών και από τους επιφανέστερους γόνους του συνοικεσίου των δύο φυλών…» (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ.Ε' ,Παπαρρηγόπουλος Κωνσταντίνος, 583)

  Ας δούμε τι είπε και ο Φώτιος Χρυσανθόπουλος ή Φωτάκος, συγγραφέας, αγωνιστής της Επανάστασης του 1821 και υπασπιστής του Κολοκοτρώνη: «…Αυτά έλεγαν στους ξένους, οι οποίοι ευκόλως πείθονταν, και ένας ένας ερχόντουσαν και προσκολλούνταν στον ένα και στον άλλο εξ’ αυτών, ο μεν δηλαδή στον Μαυροκορδάτο, ο δε στον Νέγρη, και ο άλλος σε άλλον, στον Δημήτριο Υψηλάντη, όμως δεν πλησίαζαν, διότι αυτός ήταν ενωμένος με το στοιχείο του τόπου, και γι’ αυτό δεν τον εμπιστεύονταν ούτε ο Νέγρης, ούτε ο Καρατσάς, ούτε ο Μαυροκορδάτος. Κατά δυστυχία όμως με τούς τελευταίους αυτούς συμφώνησαν όλη η φυλή των Αλβανών-Ελλήνων-Σουλιωτών…» (Απομνημονεύματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, Αθήνα 1858: Τύποις και βιβλιοπολείω Π. Δ. Σακελλαρίου)

  Οι Σουλιότες δηλαδή ήταν Αλβανοί, που μέσω της Ορθοδοξίας και της συμμετοχής τους στην ελληνική επανάσταση, εξελληνίσθηκαν. Ο Σαράντος Καργάκος λέει: «Ίσως τίποτα άλλο δεν αποκαλύπτει τόσο έντονα και εύγλωττα την μετάβαση από μια αφανή σε μια εμφανή εθνικότητα, όσο η περίπτωση των Σουλιωτών…Έλαβαν μέρος στην Επανάσταση πάνω από 2.000 Σουλιώτες. Όταν τελείωσε η Επανάσταση είχαν μείνει μόνο 200! ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ. ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥΣ.» (Σαράντος Καργάκος, Αλβανοί, Αρβανίτες, Έλληνες, σελ. 234-235.)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 68. «Οι Σουλιότες ήταν Αλβανοί στην καταγωγή και Ορθόδοξοι στην θρησκεία.» (Balázs Trencsényi & Michal Kopecek, Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe (1770-1945): The Formation of National Movements, Published by Central European University Press, 2006, p. 173)

  Ο Hobsbawm, θεωρεί και αυτός τους Σουλιότες αλβανικής καταγωγής (Eric Hobsbawm, Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality, Edition: 2, Published by Cambridge University Press, 1992, p. 65)

  «Οι Σουλιότες, που ήταν αλβανικής καταγωγής αλλά συνήθως κατηγοριοποιούνται ξεχωριστά, είχαν επίσης προγόνους που λειτούργησαν ως πρότυπο για την κοινότητα του Σουλίου.» (Katherine Elizabeth Fleming, The Muslim Bonaparte: diplomacy and orientalism in Ali Pasha's Greece, Princeton University Press (2014), p. 62)

  Το ίδιο κατέγραψε ο ζωγράφος και περιηγητής Edward Lear (Journals of a Landscape Painter in Albania, London 1851 (επανεκδόθηκε από τους Robert Elsie και Bejtullah Destani με τίτλο “Journals of a Landscape Painter in the Balkans: Edward Lear in Albania”))

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 69. «Μία μικρή κατηφόρα μετά από το Καρπενήσσι τελειώνει σε μία καλά ποτισμένη κοιλάδα από καλαμποχώραφα, και περιβόλια με μηλιές και κερασιές. Εδώ το Κεγαλόβρυσσο είναι το μέρος μιας αξιοσημείωτης συνάντησης κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Ανεξαρτησίας. Μια τουρκική στρατιωτική δύναμη τεσσάρων χιλιάδων αντρών αιφνιδιάστηκε μια καλοκαιρινή νύχτα του 1823 από τον Μάρκο Μπότσαρη, έναν από τους πιο ικανούς προασπιστές της ελληνικής ανεξαρτησίας, και από τριακόσιους και πενήντα Σουλιότες, μια πολεμική φυλή αλβανικής καταγωγής. Οι Τούρκοι πιάστηκαν εξ’ απήνης και οι Σουλιότες υπερίσχησαν…» (Brian De Jongh, John Gandon, Geoffrey Graham-Bell, The Companion Guide to Mainland Greece,Companion Guides, 2000, ISBN 1900639351, p.122)

  Ας δούμε τι λέει για το παραπάνω γεγονός και ένας άλλος συγγραφέας, Βρετανός συνταγματάρχης, ιστορικός και φιλέλληνας, από το Aberdeenshire της Σκωτίας, ο οποίος έφερε όπλα και πυρομαχικά στους επαναστατημένους Έλληνες το 1821, έγινε δεκτός από τον Δημήτριο Υψηλάντη έξω από την Τρίπολη και πολέμησε σε διάφορες μάχες, ενώ μετά την εγκαθίδρυση της μοναρχίας στην Ελλάδα, επέστρεψε στην Ελλάδα το 1833 και εντάχθηκε στον ελληνικό στρατό:

  «Μία μελέτη της επανάστασης την οποία περιγράφουμε, μπορεί να μας κάνει επιφυλακτικούς στο να πιστεύουμε ανεπιφύλακτα τις αφηγήσεις των Περσικών Πολέμων που μεταδόθηκαν από τους αρχαίους, οι οποίοι, σαν τους σημερινούς Έλληνες, δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσουν σωστά τα σχετικά θέματα με τη δόξα της χώρας τους. Η ήττα των Σουλιοτών στο Καρπενήσι μειώνεται ποσοτικά με την καταγραφή στις λαϊκές αναφορές 6 ανδρών να έχουν πεθάνει, ενώ οι νεκροί των Οθωμανών ανεβαίνουν στους 1200. Ο Monsieur Pouqueville τολμηρά δηλώνει ότι οι τελευταίοι άφησαν 1500 νεκρούς στο πεδίο της μάης, και ο Σούτσος, τους ανεβάζει ακόμα περισσότερο, στους 7000. Εκείνο που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι σ’ αυτή την πολύ γνωστή μάχη εμπλέχτηκαν πολύ λίγοι πραγματικοί Τούρκοι ή Έλληνες, ενώ οι πολεμιστές και των δύο πλευρών ήταν Αλβανοί, μια φυλή που της αξίζει ο χαρακτηρισμός που ο Τίτος Λίβιος έδωσε στους Λιγουριανούς: Durum ad arma genus!» (Thomas Gordon, History of the Greek revolution: and of the wars and campaigns arising from the struggles of the greek patriots in emancipating their country from the turkish yoke, vol. 2, Edinburgh and London, 1844)

  Ας δούμε τι είπε και ο Richard Clogg, από τους παγκοσμιως πιο έγκριτους ειδικούς σε θέματα της νεώτερης Ελλάδας: «Οι Σουλιότες ήταν μία πολεμοχαρής αλβανική χριστιανική κοινότητα which που αντιστάθηκε στον Πασά στην Ήπειρο στα χρόνια που άμεσα προηγήθηκαν του ξεσπάσματος του Πολέμου της Ανεξαρτησίας το 1821.» (Richard Clogg, Minorities in Greece: Aspects of a Plural Society, Hurst & Company Publishers, London 2002, p.178)

  «Η περιοχή του Σουλίου, του οποίου οι κάτοικοι αποκαλούνταν Σουλιότες, όλοι Χριστιανοί, όχι Έλληνες αλλά Αλβανοί στη γλώσσα, τα έθιμα και την καταγωγή.» (Ibrahim Manzour Efendi, Mémoires sur la Grèce et l’Albanie pendant le government d’Ali-Pacha, (Paris: Paul Ledoux, 1827) - Translated from the French by Robert Elsie)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 70. AΣ ΔΟΥΜΕ ΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΣΙΤΕΣ ΠΑΝΕ ΝΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΟΥΝ ΤΟ ΑΣΠΡΟ ΜΕ ΤΟ ΜΑΥΡΟ......
  καποιοι εθνομηδενιστες ειχανε γραψει ότι '''να λεμε και ευχαριστω στους αλβανους που δεν κανανε αντιποινα στους βορειοηπειρωτες λογω αυτων που συνέβησαν με τους αλβανοτσαμηδες το 1944...
  τελειως λαθος η συγκριση...και δυστυχως εκ του πονηρου ....
  εχουμε...
  πρωτον σε 1500 υπολογιζοντε οι ελληνες βορειοηπειρωτες που συμμετειχαν στο εαμ αλβανιας ενω απο την αλλη εντος ελλαδικης επικρατειας 1900 τσαμηδες καταδικαστηκαν ως δωσίλογοι οχι απλα δωσιλογοι από τα ελληνικα δικαστηρια για αυτά που πραξανε στο πλευρο των γερμανων εναντιων των ελληνων...
  επισης τους ιδιους τους αρχηγούς των τσαμηδων εκτελεσαν οι κομουνιστες αλβανοι οταν οι τουρκοτσαμηδες περασανε εντος αλβανιας...τους ξερανε οι αλβανοι κομουνιστες αφου ειχανε δημιουργησει και το τα ταγμα του νουρι ντινο στο αργυροκαστρο ,δηλαδη εντος αλβανικης επικρατειας , στο πλευρο των γερμανων το 1944 που δραστηριοποιουνταν εναντιων του ΕΑΜ αλβανιας...
  και να μας που οι ελληνοφωνοι εθνομηδενιστες...σε ποιους ακριβως να κανουν οι αλβανοι αντιποινα;;...αφου οι βορειοηπειρωτες αποτελούσανε σημαντικο μερος των ανταρτων στις περιοχες νοτιως αργυροκαστρου πρεμετης...δηλαδή να τα βαλει το ΕΑΜ Αλβανιας με τους ανταρτες του, η μηπως να δημιουργησει πρόβλημα με τους βορειοηπειρωτες [στους οποιους ετσι κι αλλιως υποσχότανε ισονομια μετα τον πολεμο με σκοπο να ενταχθουν στο ΕΑΜ ΑΛΒΑΝΙΑΣ....ηξερε [και ηξεραν οι κατοικοι του νοτου , αλβανοι και ελληνες ] πολύ καλα τον ρολο των τσαμηδων για αυτό και τους προωθησε το καθεστως του Χοτζα μακρυα απο τα συνορα , στον αυλωνα και στην μουζακια και τα τιρανα....καμια σχεση λοιπον οι τσαμηδες με τους βορειοηπειρωτες....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 71. απο τον απελευθερωτικο λογο του ενβερ χοτζα το 1944 στα τιρανα....
  ''Με τον γειτονικό ελληνικό λαό πολεμήσαμε μαζί και χύσαμε μαζί το αίμα μας, ο ένας περιποιήθηκε τις πληγές του άλλου σε αυτόν τον κοινό αντιφασιστικό αγώνα και είναι επιθυμία μας να διατηρήσουμε πάντα καλές σχέσεις με αυτόν τον ευγενή λαό. '''
  αναφέρεται στους ελληνες της Ηπειρου και σε κοινες επιχειτησεις [ του ΕΛΑΣ με παρτιζανους από το λεσκοβικι βορειου ηπειρου ] εναντιον γερμανων η ιταλων αφου το εαμ ελεγχε την ορεινη μουργκανα [ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΑ ορεινη περιοχη ] αρα με το ΕΑΜ ΕΛΑΣ με αυτους ειχε αμεση σχεση-συνεργασια το ΚΚΑ στον αγωνα εναντια στουσ γερμανους .....
  επισης λεει παρακατω για τιυς ελληνες της νοτιου αλβανιας-βορειοηπειρωτες.....
  '''' Η δημοκρατική κυβέρνηση της Αλβανίας θα εγγυηθεί στην ελληνική μειονότητα την ελευθερία και τα δημοκρατικά και εθνικά δικαιώματα , για τα οποία τα παιδιά αυτής της μειονότητας πολέμησαν ηρωικά στις ταξιαρχίες του Στρατού της Εθνικής Απελευθέρωσης'''
  αυτά και για την ελληνικη μειονοτητα από τον κομουνιστη ηγετη της αλβανιας....τα γραφω αυτά για τον ανθρωπο που ειπε να λεμε και ευχαριστω που δεν κανανε ''αντιποινα''' οι αλβανοι στους βορειοηπειρωτες...τι αντιποινα βρε παμε καλα;;;;
  ποιοι είναι αυτοι οι '''ιστορικοι'' που εξισωνουν δυο περιπτώσεις[τσαμηδες και βορειοηπειρωτες];;;..περα από το ότι ηταν μειονότητες τι άλλο τους συνδεει για να ειχανε και '''παρομοια αντιμετωπιση'''' ;;; απολυτως τιποτα....
  οι μεν εχανε 1900 ατομα ενοπλα στο πλευρο των γερμανων και οι δε 1500 στο πλευρο των κομουνιστων της αλβανιας εναντιων των Γερμανων..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 72. τελειως διαφορετικη ηταν η ιστορικη πορεια των δυο μειονοτήτων τουρκοτσαμηδων και βορειοηπειρωτων] ...οι τουρκοτσαμηδες φτιαξανε δικο τους συστημα αυτοδιοίκησης με σκοπο την ενωση με την αλβανια [πραγμα που δεν κανανε οι βορειοηπειρωτες στη βορεια ηπειρο] , και οι τουρκοτσαμηδες οπλοφορούσανε με την αδεια των ιταλογερμανων πραγμα που απαγορευοτανε για οποιονδηποτε ελληνα ηπειρωτη ειτε της αλβανιας ειτε της ελλαδας , [ αυτό θυμιζει τουρκοκρατια οπου οι γκιαουρηδες ρωμιοι δεν επιτρεπότανε να οπλοφορουν σε αντιθεση με τους μουσουλμάνους τουρκοτσαμηδες]..
  Το 1942 Ιδρύεται το «Εθνικό Αλβανικό Συμβούλιο», η περίφημη «ΞΙΛΙΑ» (keshilli) [ 14 οπλοφορα ταγματα ] , ενώ λειτουργούν τελωνεία (Σαγιάδα), εφορίες (εισπράττουν φόρους), δικαστήρια, καθώς και η γνωστή αστυνομία της Τζανταρμερίας (Xhandarmeria)..
  δηλαδή εδωθη από τα κατοχικα στρατεύματα ως ανταμοιβή-ανταλλαγμα για την ενοπλη συμμαχια των τουρκοτσαμηδων , και με σκοπο τον πληρη προσεταιρισμο τους ένα ειδος αυτομιας στη Θεσπρωτια....πραγμα που επισης δεν συνεβη με τους βορειοηπειρωτες....
  ....επισης .Στις 17 Ιουνίου ιδρύεται το φασιστικό κόμμα της Θεσπρωτίας. Ιδρύονται τα νέα δημοτικά συμβούλια με διορισμένους προέδρους από τα κατοχικά στρατεύματα..πραγμα που επισης δεν εγινε από τους βορειοηπειρωτες.....
  ...διολου τυχαιο ότι ο ελας δεν προστατεψε οσο '''θα μπορουσε'' ισως τους τσαμηδες....μα όταν τοσοι λιγοι [ και από συγκεκριμενη περιοχη , μονο το φιλιατι και περιξ] εντασοντε [ στο τελος της κατοχης μαλιστα και όχι νωρίτερα,ως εσχατη λυση μετα την αποχωρηση ιταλων και γερμανων] στον ελας και γνωρίζοντας οι ελασιτες τι ακριβως ειχε συμβει τα προηγουμενα τρια χρονια είναι απολυτα λογικο..όπως και η καχυποψια με την οποια τους αντιμετωπισε ο κομμουνιτης χοτζα αφου δεν τους αφησε για πολύ καιρο κοντα στα σύνορα [για να μην δημιουργησουν προβλήματα] και τους εστειλε βορειοτερα [ τους χαρακτηριζαν αντιδραστικους [ως λαος] δηλαδή ''εχθρους'' της κομμουνιστικης ''προοδου''όπως την εννουσαν ] λογικο είναι αφου και αυτοι γνωριζαν τι ειχε συμβει με τους τσαμηδες της θεσπρωτιας καλυτερα απο τους οποιουσδηποτε ελληνοφωνους καθηγητες...
  ΤΕΛΙΚΑ ΤΙ ΚΟΙΝΟ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ;;;....
  ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 73. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ
  Ακομα και το δικαστηριο δοσιλογων του μεταπολεμικου "ελληνικου" αμερικανοδουλου "κρατους",που θα ηθελε να γιγαντωσει τον αριθμο για να δικαιολογησει το διωξιμο των Τσαμηδων ,μονο 1930 καταδικασε.
  ΛΑΘΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ...ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΕΜΕ...ΜΕ ΑΠΛΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ...Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 1930 ΟΧΙ ΑΠΛΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΣ ΟΠΩΣ ΑΦΗΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΝΑ ΕΝΝΟΕΙΘΕΙ ..ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΠΑΡΑΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ....
  ΕΞΗΓΟΥΜΑΙ...ΟΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝΕ ΟΧΙ ΑΟΡΙΣΤΑ...ΑΛΛΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ...ΑΡΑ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΝ ΜΕΓΑΛΩΣΕ '''ΤΑΧΝΗΕΝΤΩΣ'' ΟΠΩΣ ΠΟΛΛΟΙ ΑΦΗΝΟΥΝ ΝΑ ΕΝΝΟΗΘΕΙ ...ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΑΡΚΤΟΣ ....ΔΕΥΤΕΡΟΝ.....ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΝΑ Ε ΞΗΓΗΘΩ ΓΙΑΤΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΣ.....ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΤΟ 1940 , ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΕ ΑΠΟ 17000 [ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ] ΕΩΣ 22 ΧΙΛΑΔΕΣ [ ΗΠΙΕΣ ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ]
  ΑΣ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΛΟΙΠΟΝ .... 19 ΜΙΣΗ ΧΙΛΑΔΕΣ....ΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΙΛΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ....ΜΕΝΟΥΝ 9.500 ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΦΙΛΟΥ...ΒΓΑΛΕ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΟΠΛΑ [ ΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ]....ΜΕΝΟΥΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 5000 ΑΝΔΡΕΣ ΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΟΠΛΑ.....Ε ΡΕ ΦΙΛΕ...ΟΤΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΑ ΔΥΟ ΠΕΜΠΤΑ [ΟΙ 1930ΠΟΥ ΑΝΕΦΕΡΕΣ] ΔΕΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΠΛΑ ΓΙΑ ''ΑΝΟΧΗ'' Η ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ''ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΕΝΟΠΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ [ΣΕ ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΚΑΨΙΜΟ ΣΠΙΤΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣΚΛΠ ΚΛΠ]...ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΚΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝΕ....Ε ΟΤΑΝ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ ΑΥΤΩΝ ΚΑΝΑΝΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΟΓΟ ΣΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΜΙΚΡΟ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ.....ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΠΑΡΑΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ.....ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΑ ΣΑΣ ΠΕΙΣΕΙ

  ΑΛΛΟ ΜΕΓΑΛΟΑΛΒΑΝΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
  δεν καθεσαι να σκεφτεις για ποο λογο καποιοι τσαμηδες ηθελαν τους Ναζι,κανεις πως δεν βλεπεις την απαραδεκτη τακτικη του ελληνικου κρατους απο το 13 και επειτα,που το μονο ανθρωπινο δικαιωμα που σεβαστηκε ηταν το θρησκευτικο!

  ΤΙ ΛΕΣ ΡΕ ΦΙΛΕ...ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ;;;.....ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΜΙΛΑΓΑΝΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΟ 1913 ΕΩΣ ΤΟ 1937.......ΜΟΛΙΣ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΗΚΕ Η ΔΗΜΟΣΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ...ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΕΥΝΟΗΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ... ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ ΟΡΘΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΤΟ 1940 ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ....ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝΕ...ΣΤΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΕΙΧΕ ΑΠΑΓΟΡΕΨΕΙ Ο ΖΩΓΟΥ ΤΟ1934 ΤΑ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ;;;.....ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΚΑΝΕΝΑ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΗ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΑ ΟΠΛΑ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΙΤΑΛΟΥΣ ....ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΧΑΝΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΠΕΙΣΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ....ΔΕΥΤΕΡΟΝ....ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ [ ΤΟΥΡΚΟΙ Η ΠΟΜΑΚΟΙ] ΔΕΝ ΠΡΑΞΑΝΕ ΟΤΙ ΠΡΑΞΑΝΕ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΕΣ;;;...ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΥΠΟ ΜΕΤΑΞΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΖΗΣΑΝΕ....ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΗΤΑΝ .... ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΧΑΝΕ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΜΗΤΡΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ... ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΧΑΝΕ ΧΑΣΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΑΣΣΙΑΤΩΝ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ ΚΛΠ ΚΛΠ..ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΠΡΑΞΑΝΕ ΟΥΤΕ ΤΟ ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ Η ΕΙΚΟΣΤΟ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΑΞΑΝΕ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΕΣ....ΞΕΡΕΤΕ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΕ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ....ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ΤΟ 85 ΚΑΙ ΒΑΛΕ ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΘΗΚΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΟΤΣΑΜΗΔΕΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΟΥΤΕ ΜΟΝΑΡΧΟΦΑΣΙΣΤΕΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΚΟΥ Η ΚΑΤΟΧΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ , ΟΥΤΕ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΤΟΥ ΕΔΕΣ , ΟΥΤΕ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΠΙΕΖΑΝΕ ΙΣΩΣ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ......ΑΛΛΑ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΠΙΤΕΣ ΤΟΥΣ , ΦΤΩΧΟΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ , ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Η ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΑΟΠΛΟΙ ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 74. ΕΛΛΗΝΕΣ, ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΑΤΕ ΛΑΚΩΝΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ.
  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΡΑΤΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑ.
  ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΛΕΓΕΤΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΕΛΛΑΣ. 
  ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ.  "ΑΠΕΙΡΟΣ ΧΩΡΑ".
  ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ ΑΛΒΑΝΙΑ,   (ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ)
  κ.λ.π. 
  ο Αριστοτέλης (4ος αι. π.Χ.) την αποκαλεί "Ελλάδα την αρχαίαν", που  
  λόγω πολιτικών σκοπιμοτήτων βρίσκεται υπό Αλβανική κατοχή- κυριαρχία. 
  Πρώτοι κάτοικοι της Ηπείρου θεωρούνται οι Πελασγοί.
  Ο Πτολεμαίος Κλαύδιος, έλεγε "ΑΡΧΕΓΟΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΗΠΕΙΡΟΣ" κ.λ.π.

  ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ

  ΠΑΝΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑ!!! Αλβανός αρχαιολόγος παραδέχεται την ελληνικότητα της Αλβανίας!!!!

  ΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ???? ΠΟΙΟΙ ΑΓΟΡΑΣΑΝ ΟΜΟΛΟΓΑ ΥΠΕΡ .... ΑΛΒΑΝΙΑΣ ???? Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ, ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΝΕΥΜΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 75. AΣ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΕΛΕΓΑΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ.

  Σύμφωνα με τον στρατηγό Δημήτριο Νότη Μπότσαρη, αρχηγό του Σώματος των Εθελοντών εντοπίων Ηπειρωτών κατά το 1912-13: "Θανόντος του Σκεντέρμπεη οι Μποτσαραίοι μαχόμενοι προς Τούρκους και Τουρκαλβανούς, κατήλθον προς την Δράγανη. Κατά τας αρχάς δ ε του 17ου αιώνος ίδρυσαν με άλλους αδούλωτους Έλληνες την Σουλιώτικη Συμπολιτεία"

  Ο ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑΣ , ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1821 , ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΕ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ , ΚΑΙ ΕΓΡΑΨΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ , ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ , ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΕΒΕΖΑ , ΙΩΑΝΝΙΝΑ , ΚΟΝΙΤΣΑ ΤΗΝ ΦΡΑΣΗ …. »»’ΛΑΛΟΥΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ »» [ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝΕ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΛΒΑΝΟΙ ]
  ΕΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΟ ΣΟΥΛΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΞ ΧΩΡΙΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΕΠΙΛΕΞΗ ΑΝΑΦΕΡΕΙ »ΛΑΛΟΥΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ » .
  ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΛΑΧΟΦΩΝΟΥΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
  , ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΠΙΝΔΟΥ
  ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΗΛΑΔΗ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ….
  ΣΥΝΕΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΟ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΤΑΝ ΜΕΙΟΨΗΦΕΙΑ Η ΟΤΙ ''''ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΤΗΚΑΝΕ ''' ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
  ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΤΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ ..
  ΑΛΛΑ ΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ , ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ , ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΣΤΟ ΝΟΤΟ , ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ …..
  ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ , ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΕΛΒΙΝΟ ΑΝΕΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΦΤΑΝΟΣΤΑΣ ΛΙΓΟ ΔΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΟΡΕΙΝΟ ΠΩΓΩΝΙ ] Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ …
  ΔΕΝ ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΛΙΓΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΑΠΟ ΟΤΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ [ ΚΑΙ ΠΙΟ ΒΟΡΕΙΑ ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ
  ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΛΛΙΑ [ ΩΣ ΚΥΡΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 76. αλβανοφωνοι - διγλωσσοι ελληνες και η προσφορα τους στον ελληνισμο - ελληνικη εθνικη συνειδηση.

  ΒΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ ΩΣ ΤΟ ΤΕΠΕΛΕΝΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΡΥΝΟΥ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΩΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΜΙΛΑΝΕ ΩΣ ΚΥΡΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑ ΤΟΣΚ [ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΑΡΚΕΤΟΙ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΗΤΑΝ ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ ].
  ΕΛΑ ΟΜΩΣ ΠΟΥ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕ ΣΤΗ ΤΟΣΚΕΡΙΑ [ Η ΟΠΟΙΑ ΑΡΧΙΖΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΑΩΟΥ , ΟΥΤΕ ΣΤΗ ΛΑΜΠΕΡΙΑ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΡΙΝΟΥ ]
  ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΡΙΖΑΣ , ΖΑΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΝΤΖΟΥΡΙΑΣ ΔΗΛΑΔΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
  ΑΠΟ ΚΕΙ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΓΕΡΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΠΩΣ Ο ΖΑΠΠΑΣ [ ΕΞ ΟΥ ΚΑΙ ΖΑΠΠΕΙΟ ] Η ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΟ 1914 Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΒΡΙΖΕΙ Ο ΣΑΛΙ ΜΠΕΡΙΣΑ ΩΣ '''ΑΧΡΕΙΟ'''
  ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΥΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΤΟ 1940 ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ.
  ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΑΓΟΥΔΑΝΕ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΞΙΣΟΥ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ.
  ΕΝΩ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥΣ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΠΟΛΥ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΑΚ [ΓΙΑΝΝΑΚ ,ΧΡΙΣΤΑΚ ,ΒΑΣΙΛΑΚ ] ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ -ΑΚΗΣ
  ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΒΗΚΑΝΕ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝΕ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 1821 ΚΑΙ ΕΜΕΙΝΑΝ ΓΝΩΣΤΟΙ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ »’ΧΟΡΜΟΒΙΤΑΙ» ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΝ ΠΕΡΙΞ ΤΗΣ ΟΜΟΝΥΜΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΟΜΑ ΤΟΥ ΑΛΗΠΑΣΑ ΚΩΜΟΠΟΛΕΩΣ . ΤΟΥΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΛΑΓΟΥΜΤΖΗ ΝΤΑΛΑΡΟΠΟΥΛΟ ΠΟΥ ΕΣΩΣΕ ΜΕ ΤΑ ΛΑΓΟΥΜΙΑ ΠΟΥ ΕΦΤΙΑΧΝΕ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΣΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΑΡΟΥΤΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ .
  ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΟ 1914 ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΚ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΞΙΣΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΜΙΓΩΣ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ.
  ΜΕΡΙΚΑ ΧΩΡΙΑ-ΤΟΠΟΝΥΜΙΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΩΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ
  ΔΟΞΑΤΕΣ ,ΚΕΣΤΟΡΑΤΕΣ ,ΣΤΕΓΟΠΟΥΛΟΙ , ΚΡΙΝΑ , ΤΡΑΝΟΣΙΣΤΑ , ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ,
  ΚΑΡΓΙΑΝΗ ΚΛΠ ΚΛΠ.
  ΙΔΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟ 1913.
  Στις 16 Ιουνίου 1913, οι αντιπρόσωποι των «τμημάτων Ρίζης και Ζαγοριάς» έστειλαν ένα υπόμνημα προς τις Μεγάλες Δυνάμεις. Χρησιμοποιούν ιστορικά, γεωγραφικά και εθνολογικά επιχειρήματα για να τεθούν τα σύνορα «της Ελληνικής Ηπείρου και της Αυτονόμου Αλβανίας, της οποίας σχεδιάζεται η δημιουργία».
  Μεταξύ άλλων αναφέρονται και στο φαινόμενο της διγλωσσίας (που με το καθεστώς του Τζάτζη μεταβλήθη σε αποκλειστική αλβανογλωσσία): «Η στενότης των σχέσεων μετά των Αλβανών εισήγαγε την χρήσιν εκτός της Ελληνικής και της Αλβανικής γλώσσης … το εξαγώμενον εκ της χρήσεων της αλβανικής γλώσσης εις τα βόρεια της Ηπείρου καταπίπτει προ της πραγματικότητος της Εθνικής συνειδήσεως των χριστιανών».
  Για το ζήτημα της διαφοροποίησης τους από τους Αλβανούς είναι
  ξεκάθαροι: «Ζητούντες να ωφεληθώσιν εις βάρος άλλων, αντετάχθησαν απ” εναντίας πάση δυνάμει συμπράττοντες μετά των Τούρκων και ανθιστάμενοι μετ” ιδιτέρας ορμής εις τον απελευθερωτικόν αγώνα της Ελλάδος εν Ηπείρω. Οι Αλβανοί δυστυχώς είναι εκείνοι, οι οποίοι μετέβαλον τα Ελληνικά χωριά εις σωρούς τάφρας και παρεξετράπησαν εις τας φρικωδεστέρας ωμότητας κατά των κατοίκων της
  Ηπείρου».
  Παρακάτω, προχωρούν στην έκδοση ψηφίσματος μέσω του οποίου ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση να εξοπλίσει και να εκπαιδεύσει όλους τους άνδρες από 20 – 40 ετών και μάλιστα τα χωριά τους θα αναλάβουν όλα τα έξοδα. Οι αντιπρόσωποι αυτών των περιοχών εξέλεξαν πενταμελή επιτροπή
  για να τηλεγραφήσει τις αποφάσεις τους στον Ελευθέριο Βενιζέλο:
  1. Ντίλιος Κ. Βασίλειος, εκ Λαμπόβου
  2. Χαρίτος Πέτρος, εκ Νίβανης
  3. Χατζηβασιλείου Θωμάς, εκ Μικράς Τσέτας Λαμπόβου
  4. Μαρκόπουλος Θεοδώσιος, εκ Λέκλης
  5. Γιάσσου Αναστάσιος, εκ Σέπερης
  ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ ΧΩΡΙΑ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΑ 103 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΩΣ »ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 77. Επειδή αναφερθήκατε στους Χορμοβίτες, ας δούμε τί έκανε ο ελληνικός στρατός μαζί με βόρειοηπειρώτες αντάρτες στο χωριό Χορμόβα (αλλά και σε άλλα χωριά της νότιας Αλβανίας).

  «… Όλη η νότια Αλβανία είχε ρημαχτεί. Οι δύο όμορφες περιοχές της Κορυτσάς και του Αργυροκάστρου, συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών του Bilisht, Kolonjë, Leskovik, Përmet, Frashër, Skrapar, Opar, Tepelenë and Kurvelesh have been είχαν καταστραφεί… χωριά είχαν καεί ολόκληρα, χιλιάδες αντρών, γυναικών και παιδιών είχαν βασανιστεί, και μερικές χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να αφήσουν τα σπίτια τους (πολλοί από τους οποίους πέθαναν από την πείνα στην Αυλώνα). Σε πολλά χωριά οι άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί, για παράδειγμα έξι άντρες και τρεις γυναίκες κάηκαν ζωντανοί στη Graca, νοτιοανατολικά της Κορυτσάς, στις 5 Απριλίου του 1914, και τέσσερις άντρες και τέσσερις γυναίκες στην Starjë κοντά στην Kolonjë, νότια της Κορυτσάς, στις 30 Απριλίου 1914. Οι Έλληνες διέπραξαν σφαγές και αλλού, όπως στην Kodra… 144 χωριά κάηκαν ολοσχερώς από τους Έλληνες… Στις 25 Απριλίου, οι Έλληνες εκκένωσαν το Τεπελένι και στις 26 Απριλίου οι χωροφύλακες μας μπήκαν στην πόλη. Την ίδια μέρα, Έλληνες άτακτοι επιτέθηκαν στην πόλη ανεπιτυχώς. Σύμφωνα με δύο χριστιανούς, τους Kote Peçi και Dhame Kole Pestani, ανάμεσα στους επιτηθέμενους υπήρχαν και 300 Έλληνες στρατιώτες, με τους αξιωματικούς τους, τον Σακελλάριο και…Μετά την επίθεση εκείνη την ημέρα, οι άτακτοι μπήκαν στο χωριό Kodra, απ’ όπου πυροβολούσαν στο Τεπελένι με ένα κανόνι και πολυβόλα. Στις 26 Απριλίου, αυτός ο Σακελλάριος πήγε με τους στρατιώτες του στη Hormova. Εκεί, άρπαξε με τη βία 40 κατοίκους τους οποίους οδήγησε ως αιχμαλώτους στην Kodra. Πολλοί από αυτούς που κατάφεραν και δραπέτευσαν στο Τεπελένι, έδωσαν περιγραφές αυτού του άντρα, αναγνωρίζοντας τον. Στις 28 Απριλίου, ένα απόσπασμα στάλθηκε ξανά από την Kodra στη Hormovë. Αυτή τη φορά, είχαν μια λίστα με τα ονόματα των κατοίκων, και πήραν 45 από αυτούς μαζί τους στην Kodra. Τελικά, στις 29 Απριλίου, για Τρίτη φορά, ένα απόσπασμα έφτασε στη Hormova και μάζεψαν όλους τους άντρες που μπόρεσαν να βρουν. Μόνο 16 άντρες, τώρα στο Τεπελένι, μπόρεσαν να το σκάσουν. Εκείνο το απόγευμα, οι Έλληνες άτακτοι άφησαν την Kodra φεύγοντας προς το Labovë. Πριν την αναχώρηση τους, έσφαξαν όλους τους αιχμαλώτους, ανάμεσα στους οποίους ήταν πέντε άντρες απ’ το Salari, και πέντε άντρες απ’ το Luzat. Οι κραυγές τους ακούγονταν μέχρι το Dragot, προς την κατεύθυνση του Beçisht και του Luzat, όπως και οι πυροβολισμοί…». (Lumo Skendo (Mid’hat bey Frashëri), L’Affaire de l’Epire: le martyre d’un people, (Sofia: L’Indépendance Albanaise, 1915), p. 48 - Translated from the French by Robert Elsie.)

  Σήμερα στο χωριό αυτό υπάρχει ένα μνημείο, όπου είναι χαραγμένα τα ονόματα των θυμάτων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 78. Πολλά όμως ήταν τα χωριά που έκαψε ο ελληνικός στρατός και οι άτακτοι που τους ακολουθούσαν.

  Τα χωριά στον καζά του Αργυροκάστρου (Gjirokastër) και του Kurvelesh, ήταν: Fterë, Lekdush, Progonat, Nivicë, Vergo, Zhulat, Kuç, Borsh, Palavli, Kalasë, Kallarat, Konguc, Kolonjë (Labëria), Picar, Sasaj, Golem, Gusmar, Tatzat, Bolena, Reçin, Kopaçe, Çoraj, Shtepëz, Kardhiq, Plesat, Prongji, Dorza, Fushëbardhë.

  Τα χωριά στον καζά του Τεπελενίου (Tepelenë) ήταν: Luzat, Dukaj, Dragot, Dams, Mezhgoran, Salari, Mërthinjë, Potgoran, Kiçok, Arza, Toskamartalloz, Shelq, Turan, Marican, Bënjë, Kashisht, Bençë, Hormovë, Bubës, Beçisht, Veliqjot, Melçan, Vasjar, Memaliaj.

  Τα χωριά στον καζά της Πρεμετής (Përmet) ήταν: Pavar, Zavalan, Këlcyrë (Klisura), Gerpska, Vinokash, Benjëza, Përmet, Ogren, Virtenig, Markat, Vëlusha, Qafë, Manubas, Prishtë, Panarit, Bistrovicë, Alipostivan, Rodina, Pagri, Mbrezhdan, Kurtez, Frashër, Rriban, Varibop, Mirasllavica, Çepan, Zhepovë.

  Τα χωριά στον καζά του Σκραπάρ (Skrapar) ήταν: Malind, Seropull, Navaricë, Sevran, Topojan, Tolari, Kajca, Mazhan, Pale, Rodiq, Fratar, Qeshibesh, Koprenckë, Backë, Gjergjovë, Vëlusha.

  Τα χωριά στον καζά της Κορυτσάς (Korçë) είναι: Panarit, Floq, Trebicka, Selenicë, Taç i poshtëm, Taç i sipërm, Leskovec, Muzhaka, Qafzez, Kreshovë, Malinat, Kakosh, Muzenckë, Kalltan.

  Τα χωριά στον καζά Κολόνιας (Kolonjë) ήταν: Qinam, Qytezë, Raja, Bejan, Gjonç, Mesar, Skorovod, Lencka, Barmash, Qesaraka, Ersekë, Selenicë, Psar, Lubonjë, Starjë, Gostivisht, Luaras, Pacomit.

  Τα χωριά στον καζά του Leskovik ήταν: Shalës, Kocka, Leskovik, Peshtan, Radan, Radat, Novosela, Bejkovë, Kagjinas, Hoseçka, Vërpska, Leshnjë, Poda, Koronë κ.α.

  Ο W. A. Fox-Strangways, Βρετανός προξενικός υπάλληλος, σε αναφορά του από το Δυρράχιο στις 15 Ιουλίου 1914 προς τον Harry Lamb, Βρετανό αντιπρόσωπο στην Διεθνή Αποστολή Ελέγχου (International Control Commission), κατέγραψε τα εξής: «Οι Έλληνες από άκρη σ’ άκρη βοηθήθηκαν από τακτικούς (στρατιώτες). Έσφαξαν, λίγο-πολύ, οποιονδήποτε συναντούσαν – άντρες, γυναίκες και παιδιά. Μερικοί από τους πρόσφυγες σκότωσαν τα παιδιά και τις γυναίκες τους, παρά να τους αφήσουν να πέσουν στα χέρια των Ελλήνων…Ο αριθμός των προσφύγων απ’ τις κατεχόμενες περιοχές εκτιμάται σε από 60.000 μέχρι 100.000.»

  Η Miss Edith Durham, σε αναφορά της από το Δυρράχιο στις 15 Ιουλίου 1914 προς τον Harry Lamb, κατάγραψε: «…έφτασαν μερικές οικογένειες από το Leskovik και την Kolonia. Τους επισκέφτηκα - ή τους περισσότερους απ’ ότι πιστεύω. Έδωσαν πολύ άσχημες αναφορές, ότι είδαν χωριά στις φλόγες και ότι στο Skrapar πολλοί από τους πρόσφυγες πιάστηκαν καθ’ οδόν από τους Έλληνες και σφάχτηκαν. Αλλά δεν μπορώ να έχω ακριβείς αριθμούς. Προσωπικά, δεν έχω συναντήσει πέρα από 2000 το λιγότερο. Αλλά ο Tsilka δήλωσε ότι δόθηκε αρωγή σε 7613, αλλά πολλοί από αυτούς βρίσκονται τώρα σε σπίτια στην πόλη. Αυτοί που είναι για περισσότερη λύπηση είναι το τσούρμο από τους αγνούς πατριώτες απ’ την Κορυτσά που είναι σε μεγάλη δυσφορία. Πολλοί έχουν δουλέψει σκληρά για χρόνια για το εθνικό τους ζήτημα και έχασαν τα περισσότερα απ’ τα υπάρχοντα τους. Οι κάτοικοι της Backë, ένα χωριό κοντά στο Skrapar, λέγεται ότι σφάχτηκαν όλοι, και είναι πολύ πιθανόν επειδή ήταν ανθέλληνες. Οι περισσότεροι από τους πρόσφυγες, που τώρα έχουν καταλάβει όλες τις περιοχές κάτω από τα δέντρα εδώ, είναι αυτοί που κάηκαν τα σπίτια τους τον Απρίλιο από τους Έλληνες, και νωρίτερα, και αυτοί που τράπηκαν σε φυγή με τους Κορυτσαίους…»

  Και οι δύο αυτές αναφορές (και πολλές άλλες) είναι καταγεγραμμένες στα βρετανικά αρχεία του Foreign Office. (British Foreign Office document, preserved in the National Archives in London (F.O.371-1895).)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 79. Ο δημοσιογράφος και ακτιβιστής Kristo Anastas Dako (1878-1941) μετανάστευσε στις Η.Π.Α. από την Κορυτσά (Korçë) το 1907. Το 1913 έγινε πρόεδρος της εκεί οργάνωσης Αλβανών μεταναστών, Vatra, και εξέδιδε το εβδομαδιαίο έντυπο της από τη Βοστώνη, το “Dielli”. Έγραψε πολλά σχολικά βιβλία και βιβλία ιστορίας, όπως τα “Cilët janë Shqipëtarët” (Ποιοι είναι οι Αλβανοί), που εκδόθηκε στο Μοναστήρι (Monastir) το 1911, το “Albanian, the Master Key to the Near East” που εκδόθηκε στη Βοστώνη το 1919, το “Shënime historike nga jeta dhe veprat e Nalt Madhërisë së tij Zogu i parë Mbreti i Shqiptarvet” (Ιστορικές Σημειώσεις από τη Ζωή και τα Έργα του Μεγαλοιώτατου, Ζόγου του Πρώτου, Βασιλιά των Αλβανών), που εκδόθηκε στα Τίρανα (Tiranë) το 1937, και άλλα. Το 1914, πριν ακόμα το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, επέστρεψε στην Κορυτσά. Λίγο καιρό αργότερα οι Έλληνες κατέλαβαν την πόλη και τον νότο της Αλβανίας, καίγοντας και σκοτώνοντας και κάνοντας άλλα αποτρόπαια εγκλήματα. Εκείνος και η σύζυγος του, η Sevasti Qiriazi-Dako (1871-1949), κατέφυγαν στη Ρουμανία.

  Ο Kristo Dako έστειλε στις 21 Μαίου 1914 μία αναφορά για όσα πρόλαβε να καταγράψει, στον Aubrey Herbert (1880-1923), αρχή της Αλβανικής Επιτροπής στο Λονδίνο. Στην αναφορά του αυτή καταγράφη το τι συνέβη κατά περιοχές. Στο επόμενο post ακολουθεί η αναφορά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 80. Για την περιοχή της Κολόνιας (Kolonjë) λέει ότι στο μουσουλμανικό χωριό Qinam, 55 σπίτια κάηκαν. Ο Murat Zulfo 60 ετών δολοφονήθηκε. Η ανηψιά του 21 ετών, αφού αντέδρασε, της έκοψαν τον λαιμό. Στη Σελενίτσα (Selenicë), όπου 50 σπίτια ήταν μουσουλμανικά και 10 χριστιανικά, οι Έλληνες έκαψαν όλα τα σπίτια των μουσουλμάνων, εκτός από τέσσερα. Ο χριστιανικός πληθυσμός του χωριού εκδιώχθηκε. Όσοι αρνήθηκαν να φύγουν, δολοφονήθηκαν.

  Η Zubide Adhem, 40 ετών, και ο Dube Lice Ciko, 75 ετών από την Starjë, δολοφονήθηκαν μέσα στα σπίτια τους. Επίσης, πέντε παιδιά από το χωριό από τότε αγνοούνται. Στο Bezhan, αλβανικό χριστιανικό χωριό, οι κάτοικοι εγκατέλειψαν το χωριό εκδιωγμένοι από τον ελληνικό στρατό. Έμειναν στο χωριό μόνο ελάχιστοι από τους κατοίκους, τρεις οικογένειες και είκοσι ηλικιωμένες γυναίκες. Ο Lazi Dede, ο αδερφός του και ένας άλλος άντρας που αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν το χωριό, δολοφονήθηκαν και τους έκοψαν κομματάκια. Επίσης, δολοφονήθηκαν τρεις γυναίκες και τέσσερα παιδιά, αγνώστων στοιχείων. Στη Zgorovoda με 38 σπίτια, 28 από αυτά χριστιανικά και 10 μουσουλμανικά, τα μουσουλμανικά σπίτια κάηκαν, ενώ ο χριστιανικός πληθυσμός εξαναγκάστηκε σε φυγή. Ένας χριστιανός 55 ετών που αρνήθηκε να εγκαταλείψει το χωριό και 2 μουσουλμάνοι, ο Iljas Maliq, 40 ετών, και ο Nuri Abedin, 25 ετών, σφάχτηκαν.

  Στη Starjë, μουσουλμανικό χωριό με 120 σπίτια, κάηκαν τα 100 από αυτά. Η Sadije Lako, 65 ετών, ο Hasan Mustafa, 60 ετών, ο Qinam Iljas, 55 ετών, η σύζυγος του 45 ετών, και η κόρη τους 7 ετών, ο Rexhep Iljas 58 ετών, αδερφός του Qinam Iljas, ο Shaban Latif 40 ετών και η σύζυγος του 35 ετών, οι τρεις κόρες τους, η μία 12 ή άλλη 10 και η άλλη 8 ετών, και ο γιος τους 6 ετών, ο Fejzi Meko 65 ετών, η Lily Ysufi 35 ετών, διανοητικά καθυστερημένη, ο Çaush Beko 45 ετών, δολοφονήθηκαν. Οι δύο κόρες του Çaush Beko, η μία 16 και η άλλη 14 ετών, αγνοούνται.

  Παρομοια γεγονόταν έγιναν και στα χωριά Psar, Kodras, Taç i poshtëm, Taç i sipërm, Prodan, Leshnjë, Barmash, Kagjinas, Novoselë, Sanjollas, Radimisht, Kamnik, Benjeza, Rajani, Mesichka, Kurtesi, Orgocka, Lencka, Zharkani, Kardhiq, Zagari, κ.α. Ο Hasan Lulo, 50 ετών, και η μητέρα του 70 ετών, από το Taç i sipërm, η Satliane Kapo, 60 ετών, και ο γιος της Bahtiar Kapo, 25 ετών, από την Qesaraka, σφάχτηκαν.

  Παρόμοια συνέβησαν και στα χωριά του Λεσκοβικίου (Leskovik) και του Μπιλίστ (Bilisht). Στο χωριό Nikolicë, ο Keza Mahmut, 47 ετών, ο Hysen Nikolicë, 50 ετών, η Shaban Djelo, 10 ετών, ο Abdul Djelo, 50 ετών, και ο γιος του 4 ετών, δολοφονήθηκαν. Την ώρα μάλιστα που προσπαθούσαν να ξεφύγουν, δολοφνήθηκαν η Batiat Coce, 16 ετών, η Ghulisha Airo Bey, 50 ετών, η Zanipe Feim Bey, 40 ετών, η Qani Bato Bey, 15 ετών, η Nazime Abdul, 40 ετών αλλά και ο γιος της 10 ετών και η νεογέννητη κόρη της, μόλις 40 ημερών, δολοφονήθηκαν. Επίσης, τραυμάτισαν τη Shnike Ismail, 70 ετών κ.α.

  Τα ίδια έγιναν και σε χωριά της Πρεμετής (Përmet) και του Σκραπάρ (Skrapar). Στο χωριό Kodra, που σήμερα ανήκει στον νομό Τεπελενίου (rrethi i Tepelenës), οι Έλληνες στρατιώτες προσκάλεσαν όλους τους κατοίκους, άντρες, γυναίκες και παιδιά, να συγκεντρωθούν στην ορθόδοξη εκκλησία χωριού. Όταν συγκεντρώθηκαν όλοι, 230 στον αριθμό, οι Έλληνες αξιωματικοί έδωσαν διαταγή στους στρατιώτες να ανοίξουν πυρ με τα πολυβόλα. Όλοι δολοφονήθηκαν, τους έκοψαν τα κεφάλια και τα κρέμασαν στους τοίχους. Ο Στρατηγός De Veer της Ολλανδικής Αποστολής πήγε ο ίδιος του σ’ αυτό το χωριό, και κατέγραψε αυτό το απαίσιο γεγονός.

  Η αναφορά αυτή του Kristo Dako βρίσκεται καταγεγραμμένη στο Somerset Heritage Centre, στο Taunton της Μεγάλης Βρετανίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 81. ΕΥΓΕ ΣΤΟΥΣ ΑΛΗΘΗΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ !!
  ΕΥΓΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΑΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!
  ΝΑΙ...ΜΑΣΑΝΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΡΑΜΕΛΑ ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΜΑΣ ΚΡΕΜΑΝΕ ΤΗΝ ΤΑΜΠΕΛΑ ΤΟΥ ''ΕΛΛΗΝΑ ΡΑΤΣΙΣΤΗ''
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ!
  ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΒΑΡΒΑΡΟΣ ΥΠΟΥΛΟΣ ΛΑΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ
  ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΟΥ ΠΕΤΑΝΕ ΕΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΟ...ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΝΙΩΘΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΓΑΠΑΝΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΥΠΟΣΤΙΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΛΟΓΙΑ
  ΚΑΙ ΚΑΥΧΙΟΥΝΤΑΙ!
  ΕΝΩ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΜΟΥΡΗ ΜΑΣ ΒΡΙΖΟΥΝ ΣΤΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ!
  ΕΝΩ ΜΑΣ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΝΟΥΣ
  ΚΛΕΒΟΝΤΑΣ , ΑΠΑΙΤΟΝΤΑΣ ,ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΦΑΣΑΡΙΕΣ Κ.Ο.Κ.
  ΧΩΝΟΝΤΑΙ! ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΘΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΛΟΥΖΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΓΙΑΤΙ?? ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΙΔΡΑΜΕ ΣΤΙΣ ΠΟΝΥΡΙΕΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ
  ΕΜ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΔΩ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΖΗΤΑΝΕ ΤΟ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ ΜΑΣ ΕΜ ΜΑΣ ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΜΑΣ! ΑΝ ΑΓΑΠΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΘΑ ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΝ ΑΛΑΒΑΝΙΑ ΕΦΟΣΟΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΙΝΗΚΗ ΥΠΕΙΡΟ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΘΑ ΖΟΥΣΑΝ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ! ΑΜΑ ΑΓΑΠΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΚΛΕΨΕΙ ΤΟΝ ΔΙΚΕΦΑΛΟ ΤΗΣ ΒΙΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΑΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΦΟΝΤΑΣ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥΣ ΟΥΤΕ ΘΑ ΜΙΛΟΥΣΑΝ ''ΑΛΒΑΝΙΚΑ'' ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΠΝΕΥΣΤΙΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΠΕΙΣΗΣ! ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΘΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΣΑΝ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ! ΜΑΣ ΜΙ-ΣΟΥΝ! ΜΕ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΧΤΥΠΗΣΟΥΝ ΠΙΣΩΠΛΑΤΑ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΛΑΚΑ! ΒΛΑΚΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΞΥΠΝΑΜΕΕΕ...ΠΑΝΤΕ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑΚΙΑ ΠΕΡΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ...ΠΩΣ ΕΓΙΝΑΝ ΣΑΝ ΧΩΡΑ? ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΟΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΑΝ ΧΩΡΑ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΠΑΝΤΑ ΑΛΒΑΝΙΚΟ! ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ?? ΘΑ ΣΑΣ ΧΑΜΟΓΕΛΑΝΕ ΑΚΟΜΑ??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 82. ΑΝΩΝΥΜΕ ..ΑΝΤΕ ΡΕ ΦΑΝΤΑΣΙΟΠΛΗΚΤΕ ΠΟΥ ΠΕΤΑΣ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΕΓΡΑΨΕΣ ΚΑΤΙ...ΝΑΙ ΠΗΓΑ ΑΚΟΥΣΑ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΝΑ ΤΑ ΛΕΕΙ ΟΝΤΩΣ ΟΤΙ ΣΥΝΝΕΒΟΥΝ ΑΛΛΑ ΡΕ ΣΕΙΣ ΕΧΕΤΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΛΕΝΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΛΕΤΕ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΟΙΗΣΤΕ
  ΠΟΤΕ ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΚΟΤΩΝΕ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ!
  ΕΔΩ ΣΑΣ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΤΕ ΟΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΡΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΣΚΟΤΩΣΟΥΜΕ?
  ΑΙ ΑΠΟ ΚΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΤΟΝ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΤΕ ΝΑ ΠΕΙΤΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕ!

  ΕΓΩ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΑ ΒΡΩ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΒΛΕΠΩ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ SITE?

  ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΣΑΤΕ ΕΛΛΗΝΑ 35 ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΣΕ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΛΜΙΣΕ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΑ??? ΣΕ ΑΥΤΑ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙΣ ΤΟΥΡΚΟΣΠΟΡΕ
  https://www.youtube.com/watch?v=cq7uJWzOeq8

  Η ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΗ???
  https://www.youtube.com/watch?v=G43rtqjYd0Q

  ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΜΕΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  https://www.youtube.com/watch?v=xamW9IohD2A

  ΠΟΣΑ ΕΜΕΙΣ ΠΟΣΑ ΕΣΕΙΣ??


  ΜΙΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΑΓΜΑ??

  ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ ΣΕ ΠΟΙΟΝ???

  ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙ ΑΝΕΜΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΤΙΣ ΑΚΟΥΜΕ ΧΡΟΟΟΟΟΝΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 83. Πριν το 1000 Αλβανοί δεν υπήρχαν στα Βαλκάνια...γιαυτο δεν είχαν και κυριλικο η άλλο αλφαβητο..η γλώσσα τους είναι όμοια με φύλλων του νταγκεσταν-καυκασου...βαρβαρική νομαδική φυλή χωρίς πολιτισμό το βλέπουμε άλλωστε στην Αλβανία και στην νότια Ελλάδα..Αρβανιτιά...απλά επειδή ντρέπονται που είναι πουθεναδες πλαστογραφούν την ιστορία σαν τους σκοπιανους-βουλγαρους...δεν είχαν όνομα για την θάλασσα στην γλώσσα τους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 84. Γνησιος Ελληνας!!!1 Μαΐου 2021 - 2:49 μ.μ.

  Αλβανος καλος ειναι μονο εαν του δωσεις οτι εχεις και αυτος τιποτε..το συμφερον ειναι πανω απο ολα!!!!μιλαω εκ πειρας μιας και εχω διυλεψει μαζι τους και εχω μπει και στα σπιτια τους...οι Ελληνες ειμαστε καλοαγαθοι και αυτοι το ξερουν!!!..ξυπνατε μωρεεεεε

  ΑπάντησηΔιαγραφή

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...