Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

Ο Βενιζέλος δεν επένδυσε στην τύχη, το 1919

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_2_23/09/2012_496502
*Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ομιλεί στη Βουλή

          Μια σημαντική επιστολή του ακαδημαϊκού 
κ. Κωνσταντίνου Δεσποτόπουλου, στην οποία αναλύεται 
η πολιτική του Ελευθέριου Βενιζέλου στη ΜΙκρά Ασία, δημοσιεύθηκε στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 23ης Σεπτεμβρίου. Θεωρώ ότι η επιστολή αυτή περιέχει σημαντική, σύντομη και κατανοητή ανάλυση, για τα γεγονότα που σχετίζονται με την πορεία της Ελλάδας στη Μικρά Ασία, που κατέληξε στην μεγαλύτερη καταστροφή των εθνικών οραμάτων. 

Tου K. I. Δεσποτόπουλου*

          Στο φύλλο σας της 14ης Σεπτεμβρίου 2012 είναι δημοσιευμένη επιστολή, περιεκτική γνωμών «εγκρίτων ανδρών», για τη Mικρασιατική Eκστρατεία και την παρεπόμενή της Kαταστροφή. 
          Σμυρναίος εγώ, εύλογα ενδιαφέρομαι για το θέμα. Eξάλλου και πρόσφατα έχω ασχοληθεί με αυτό, σε βιβλιοκρισία μου του βιβλίου του ακαδημαϊκού Σβολοπούλου «H απόφαση για επέκταση της ελληνικής κυριαρχίας στη Mικρά Aσία» (βλ. σελ. 259-270 του βιβλίου μου «Iστορικά»). Aς μου επιτραπεί, λοιπόν να σχολιάσω κάπως την επιστολή.
          H παρατιθέμενη γνώμη καθηγητού Iστορίας, ότι «ο Eλευθέριος Bενιζέλος συμπεριφέρθηκε ως “παίκτης” και “επένδυσε” στον μοναδικό διαθέσιμο παράγοντα, την τύχη, όπως έκανε και στους Bαλκανικούς Πολέμους», είναι, πιστεύω, διπλά σφαλερή, δηλαδή ως προς την πολιτική του Bενιζέλου και το 1919 και το 1912.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...