Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

51) ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΒΟΥΛΗΣ: ΧΑΤΖΙΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

*Ο Νικόλαος Δ. Χατζίσκος

Γράφει ο Παντελής Στεφ. Αθανασιάδης
  
          Διπλωμάτης, πολιτικός αλλά και λογοτέχνης, υπήρξε ο Νικόλαος Χατζίσκος, που αναδείχθηκε δύο φορές Πρόεδρος της Βουλής το 1903 και το 1904. Ο Νικόλαος Χατζίσκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1850. Ήταν γιος του πρώην Πρόεδρου της Βουλής Δημητρίου Χατζίσκου.
Σπούδασε Νομικά στην Αθήνα και το Παρίσι και εισήλθε στο διπλωματικό σώμα. Διετέλεσε γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Μασσαλία.
Όταν παραιτήθηκε από το διπλωματικό σώμα, εισήλθε στην πολιτική. Εξελέγη βουλευτής αρχικά Φθιώτιδας και στη συνέχεια Φθιωτιδοφωκίδας από το 1890 έως το 1904, συνολικά πέντε φορές. Κατά το διάστημα 1906-1910 εξελέγη βουλευτής Φθιώτιδας. Ήταν επίσης μέλος της Α΄ Αναθεωρητικής Βουλής, η οποία λειτούργησε από τις 8 Αυγούστου 1910 έως τις 12 Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Επανεξελέγη βουλευτής και στο διάστημα 1915- 1917. 
Πρόεδρος της  Βουλής  αναδείχθηκε δύο φορές και προήδρευσε συνολικά σε 90  συνεδριάσεις.
Πρώτη φορά εξελέγη στις 15 Δεκεμβρίου 1903 και προήδρευσε σε 54 συνεδριάσεις. Τότε, είχαν ψηφίσει συνολικά 214 βουλευτές. Ο Νικόλαος Χατζίσκος έλαβε 125 ψήφους των Θεοτοκικών. Ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης των Δηλιγιαννικών 54 ψήφους. Ο Περικλής Μπούτος των Ζαϊμικών 21 ψήφους. Βρέθηκαν επίσης 14 λευκά ψηφοδέλτια.
*Απόσπασμα του λόγου του Νικόλαου Χατζίσκου κατά την πρώτη εκλογή του 
ως Προέδρου της Βουλής, από τα Επίσημα Πρακτικά

Ο Χατζίσκος ευχαρίστησε τη Βουλή για την εκλογή και τόνισε μεταξύ άλλων: «Και παρ’ όλας τας  κατά του Ελληνικού Κοινοβουλίου ενίοτε εκτοξευομένας μομφάς, αν επισκοπήσει τις την απ’ αρχής μέχρι σήμερον πορείαν αυτού, θέλει κατίδει ότι εις τας κρισίμους περιστάσεις της χώρας έν αίσθημα εκυριάρχησεν εν τω Ελληνικώ Κοινοβουλίω, το αίσθημα του πατριωτισμού και της αυταπαρνήσεως των αντιπροσώπων του Έθνους».
Για δεύτερη φορά, εξελέγη Πρόεδρος της Βουλής στις 5 Μαΐου 1904 και προήδρευσε σε 36 συνεδριάσεις. Την φορά αυτή είχαν ψηφίσει 186 μέλη του Κοινοβουλίου. Ο Χατζίσκος υπερψηφίσθηκε από 116 βουλευτές. Ο Ευάγγελος Τσαρλαμπάς έλαβε 61 ψήφους. Βρέθηκαν επίσης 9 λευκά ψηφοδέλτια.
 Για δεύτερη φορά, εξελέγη Πρόεδρος της Βουλής στις 5 Μαΐου 1904 και προήδρευσε σε 36 συνεδριάσεις. Στη συνεδρίαση εκείνη, είχαν ψηφίσει 186 βουλευτές. Ο Χατζίσκος υπερψηφίσθηκε από 116 βουλευτές. Ο Ευάγγελος Τσαρλαμπάς έλαβε 61 ψήφους. Βρέθηκαν επίσης 9 λευκά.
*Ο Νικόλαος Χατζίσκος σε σκίτσο, στον Τύπο της εποχής εκείνης

Την πρωτοχρονιά του 1904 ο Γεώργιος Σουρής, στέλνοντας μέσω του «Ρωμηού» δώρα στους πολιτικούς, διάλεξε το κατάλληλο δώρο για τον Πρόεδρο της Βουλής, γράφοντας:

«Εις τον Πρόεδρον Χατζίσκον, πούναι τόσο προσφιλής,
μία ρούσικη καμπάνα για κουδούνι της Βουλής».


          Ο Νικόλαος Χατζίσκος, υπήρξε λογοτέχνης, αλλά μετά την είσοδό του στην πολιτική, περιόρισε την ενασχόλησή του με τα γράμματα. Το 1899 με αφορμή τη δημοσίευση ενός άρθρου του στο περιοδικό «Ποικίλη Στοά», είχε δημοσιευθεί το ακόλουθο σχόλιο του διευθυντή σύνταξης: «Η ανωτέρω διατριβή του διαπρεπούς πολιτευτού και νυν βουλευτού Φθιώτιδος κυρίου Νικολάου Χατζίσκου, αποτελεί δύναταί τις ειπείν, εξαίρετον συμπλήρωμα ετέρου περισπουδάστου αυτού άρθρου από της «Κορυφής του Ελικώνος», όπερ πάλιν εφιλοξένησεν η «Ποικίλη Στοά» είς τον πρώτον τόμον αυτής του έτους 1881. Η έκτοτε εύελπις και χρησιμωτάτη πολιτική δράσις του διακεκριμένου ημών φίλου, απέσπασεν ολοσχερώς εκ του φιλολογικού κόσμου ένα γλαφυρώτατον χειριστήν του καλάμου…» .
Ο Νικόλαος Χατζίσκος, πέθανε στην Αθήνα το 1917. 
Παντελής Στεφ. Αθανασιάδης
*Η αναγγελία της κηδείας του Νικολάου Χατζίσκου στην "Εστία".


*Απόσπασμα λογοτεχνικού κειμένου του Νικόλαου Χατζίσκου


Για τον πατέρα του Δημήτριο Χατζίσκο, επίσης Πρόεδρο Βουλής, βλέπε στη θέση
http://sitalkisking.blogspot.com/2011/02/5.html


Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...