Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2012

1912: ΟΤΑΝ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΗΓΑΙΝΑΝ ΦΑΝΤΑΡΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ!!!


*Η κορύφωση: Ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει τη Θεσσαλονίκη

*Μια σύγκριση του ηρωικού παρελθόντος 
με το παρόν, φυγοστράτων πολιτικών Γράφει ο Παντελής Στεφ. Αθανασιάδης


Σήμερα μας φαίνεται απίστευτο, αλλά υπήρξαν εποχές, που αρκετοί βουλευτές και οι πρώην βουλευτές, έσπευδαν να καταταγούν εθελοντικά στο στράτευμα όταν η Ελλάδα κινδύνευε!!! ‘Όχι όπως στις μέρες μας με τους πολλούς αστράτευτους κοινοβουλευτικούς άνδρες…
Και αυτό φάνηκε κατά τρόπο μεγαλειώδη στους Βαλκανικούς πολέμους του 1912- 1913, οι οποίοι διπλασίασαν τότε την Ελλάδα.
Αρκετοί βουλευτές τότε αλλά και πρώην βουλευτές χωρίς να υπολογίζουν τα προβλήματα της ηλικίας τους, έσπευσαν να καταταγούν και να πολεμήσουν δίνοντας ακόμα και τη ζωή τους όπως για παράδειγμα, ο πρώην βουλευτής Κέρκυρας Λορέντζος Μαβίλης.


Σήμερα, δεν γνωρίζουμε όλους τους κοινοβουλευτικούς άνδρες που έσπευσαν τότε να κάνουν το καθήκον τους και μάλιστα εθελοντικά.
Γνωρίζουμε όμως μερικούς, που τα ονόματά τους περιέχονται κατά τρόπο απροσδόκητο σε μια ανοιχτή επιστολή (31 Ιουλίου 1913) του τότε πολεμικού ανταποκριτή της εφημερίδας «Πατρίς» Β. Κατωπόδη. Ο Κατωπόδης έκανε το καθήκον του σαν στρατιώτης στα μέτωπα της Μακεδονίας και της Ηπείρου και σαν δημοσιογράφος, στέλνοντας δεκάδες ανταποκρίσεις στην εφημερίδα του  Σπ. Σίμου προσωπικού φίλου του Ελευθέριου Βενιζέλου. Ο Σίμος που ήταν τότε εκτός από διευθυντής της «Πατρίδος» και βουλευτής, είχε τοποθετηθεί ως πολιτικός σύμβουλος του στρατηγού Σαπουντζάκη στο μέτωπο της Ηπείρου.
*Ο τίτλος της επιστολής Χατζηγιάννη στη "Νέα Ημέρα".

Η διαμάχη Κατωπόδη- Χατζηγιάννη

Το καλοκαίρι του 1913 ξέσπασε μια διαμάχη, όταν ο δημοσιογράφος της «Νέας Ημέρας» Γρηγόριος Βασιλάς, με ανοιχτή επιστολή του γραμμένη στο Δεδέαγατς  (25 Ιουλίου 1913) επέκρινε Αθηναίους πολεμικούς ανταποκριτές, ότι έστελναν φανταστικές περιγραφές μαχών, που τις έγραφαν στα γραφεία τους
Ο βουλευτής  της Λάρισας Δημήτριος Χατζηγιάννης, με επιστολή του στην εφημερίδα «Νέα Ημέρα» (δημοσιεύθηκε στις 27 Ιουλίου 1913) είχε κατηγορήσει τον Τύπο, γιατί δεν έστειλε απεσταλμένους στην περιοδεία του ως μέλους κοινοβουλευτικής επιτροπής, στις περιοχές της Θράκης, τις οποίες είχαν καταστρέψει οι Βούλγαροι στρατιώτες υποχωρώντας. Υπογράμμιζε μάλιστα ότι η ελληνική κοινοβουλευτική επιτροπή δεν είδε Έλληνες δημοσιογράφους στα μέρη όπου σημειώθηκαν οι Βουλγαρικές θηριωδίες, όπως στο Δεμίρ Ισσάρ (σήμερα Σιδηρόκαστρο) στις Σέρρες και το Δοξάτο Δράμας. Τουναντίον, έλεγε, ότι συνάντησε ξένους δημοσιογράφους. Φυσικά εξαιρούσε τον Γρηγόριο Βασιλά, απεσταλμένο της «Νέας Ημέρας».
Ο Χατζηγιάννης κατηγόρησε ευθέως τους Αθηναίους δημοσιογράφους ότι έγραφαν περιγραφές μαχών από τα γραφεία τους είτε της Θεσσαλονίκης είτε της Αθήνας!
*Η κατάληξη της επιστολής Χατζηγιάννη με την υπογραφή του

Τότε ο Βασίλειος Κατωπόδης έστειλε ανοιχτή επιστολή κατακεραυνώνοντας τον Χατζηγιάννη για την υπηρεσία του στο Στράτευμα, στο οποίο είχε καταταγεί εθελοντικά (στον πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο), αν και ήταν ήδη βουλευτής.
«Ωσεί δε μνησικακών- έγραφε ο Κατωπόδης- διότι οι Έλληνες δημοσιογράφοι δεν σου έκαναν την τιμήν  να σου γίνουν ουρά, εκτρέπεσαι εις ύβρεις και συκοφαντίας κατά των μεν- ότι δήθεν δεν είδες Έλληνας δημοσιογράφους εις το στρατόπεδον ενώ πράγματι το αντίθετον συνέβη, ημείς ουδέποτε σε είδομεν- και δίδεις πιστοποιητικά ικανότητος εις τους δε, εις εκείνους δηλαδή, που σου έκαναν ουράν εις Γκιουμουλτζίναν και Δεδέαγατς…».
Ο Κατωπόδης αναφέρεται στην έντονη παρουσία του στις πολεμικές επιχειρήσεις και κατηγορεί ευθέως τον βουλευτή:
«Ως ενθυμείσαι πριν με συναντήσεις εις την Μακεδονίαν, με συνήντησες εις την Άρταν, όπου καθ’  ήν εποχήν οι Έλληνες ηγωνίζοντο εις τας οροσειράς της Αετορράχης και της Μανωλιάσας, συ στρατιώτης ων και βουλευτής μαζύ, προετίμας να κρύπτεσαι  επί μήνας ολοκλήρους κάμνων τον άρρωστον  εις το νοσοκομείον της Άρτας, εις τρόπον ώστε, η στάσις σου αυτή να γίνη κοινόν σκάνδαλον μεταξύ των φιλοτίμων  και πατριωτικοτάτων πολιτών της Άρτας. Ενθυμείσαι ότι τότε οσάκις ηρχόμην εκεί χάριν των δημοσιογραφικών αναγκών, απέστρεφον το πρόσωπόν μου μόλις σε συνήντων, διότι σε διαβεβαιώ ότι μου έκαμνες αποτροπιασμόν και αηδίαν όπως έκανεν αποτροπιασμόν  εις όλους τους πολίτας της Άρτας το να σε βλέπουν να στεγάζεσαι εις τα διάφορα νοσοκομεία και να τριγυρίζης εις τους δρόμους, καθ’ ην εποχήν τα παιδιά του λαού επλήρωναν εις αίμα τον πατριωτικόν φόρον εις τα βουνά της Μανωλιάσας. Ενθυμείσαι μάλιστα ότι αυτήν την εποχήν άλλοι βουλευταί ως ο Γρανίτσας, ο Αραβαντινός, ο Καφαντάρης, ο Νεγρεπόντης ηγωνίζοντο εις την πρώτην γραμμήν ή προσέφερον πολυτίμους υπηρεσίας εις τον στρατόν». 
Ο Κατωπόδης κατηγορούσε τον Χατζηγιάννη: «Συ, ο στρατιώτης, προτίμησες να προσκολληθείς εις την κοινοβουλευτικήν επιτροπήν και να γίνεις επιτιμητής του Τύπου, ο οποίος δεν παρηκολούθησεν την μεγάλην σου δράσιν!».
Εδώ όμως ο Κατωπόδης είναι άδικος. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο δεν έλαβαν μέρος οι βουλευτές με διαταγή του υπουργείου Στρατιωτικών.      
Ανταπάντησε αμέσως ο Χατζηγιάννης με νέα επιστολή του στη «Νέα Ημέρα» (1 Αυγούστου 1913) γράφοντας μεταξύ άλλων: «Εις την εκστρατείαν της Ηπείρου  έλαβον μέρος οικειοθελώς, ενώ ηδυνάμην και εγώ να μένω εις Αθήνας, ασθενήσας δε εκ των κακουχιών, όπως και χιλιάδες άλλαι στρατιωτών, μετεφέρθην εις νοσοκομείον  της Άρτης, όπου και ενοσηλεύθην».  Και παραπέμπει  ονομαστικά σε γνωματεύσεις στρατιωτικών γιατρών. 
Στη διαμάχη παρενέβη και ο πολεμικός ανταποκριτής της «Νέας Ημέρας» στην ΄Ηπειρο Νικόλαος Χ. Λάσκαρις, ο οποίος σε επιστολή του στην εφημερίδα του (28 Αυγούστου 1913) κατηγορούσε μεταξύ άλλων τους Αθηναίους πολεμικούς ανταποκριτές ως «γράφοντες τον πόλεμον από το… κρεβάτι τους».

Βουλευτές φανταράκια στον πόλεμο
 
Ας δούμε όμως ποιοι ήταν οι βουλευτές, που επαινεί ο Κατωπόδης, ότι πολέμησαν ακόμα και στην πρώτη γραμμή, αλλά και ορισμένους άλλους:
  •  Ο δικηγόρος Παναγιώτης Αραβαντινός, που γεννήθηκε το 1882 και εκλεγόταν  βουλευτής Αργολιδοκορινθίας.
Εξελέγη βουλευτής από 28 Νοεμβρίου 1910 έως 29 Δεκεμβρίου 1911. Στη συνέχεια από 11 Μαρτίου 1912 έως 18 Απριλίου 1915 (δηλαδή όταν διεξάγονταν οι Βαλκανικοί Πόλεμοι ήταν βουλευτής). Επανεξελέγη κατά τα έτη 1923-1925 και ως βουλευτής Ψαρών για τη Βουλή των ετών, 1928-1932, Πέθανε στις 27 Απριλίου 1932.
  •  Ο συγγραφέας Στέφανος Γρανίτσας  υπήρξε βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας.
Εξελέγη από 8 Αυγούστου 1910 έως 12 Οκτωβρίου 1910. Ακολούθως εξελέγη από 28 Νοεμβρίου 1910 έως 29 Δεκεμβρίου 1911 και  από 11 Μαρτίου 1912 έως 18 Απριλίου 1915 (δηλαδή όταν διεξάγονταν οι Βαλκανικοί Πόλεμοι ήταν βουλευτής). Κατόπιν επανεξελέγη  στη Βουλή των ετών 1915-1920. Πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου 1915.
*Ο Στέφανος Γρανίτσας

Ο Στέφανος Γρανίτσας πολέμησε ως ανθυπολοχαγός. Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Πατρίς»  (6 Δεκεμβρίου 1912) το όνομα του Γρανίτσα, ως επικεφαλής δυνάμεως είχε γίνει περιώνυμο στην περιοχή του Σουλίου, μαζί με τα ονόματα των οπλαρχηγών Φουρτούνα (παλαιός Μακεδονομάχος), Κολοβού και Λεοντίου.
*Δημοσίευμα της εφημερίδας "Πατρίς" για τον Γρανίτσα

Σύμφωνα με την εφημερίδα "Νέα Ημέρα" (8-11-1912) ο οπλαρχηγός Γρανίτσας με 20 άνδρες βοηθώντας και τον Κρητικό οπλαρχηγό Κ. Μάνο βάδισε σε μια περίπτωση από τη Ζώριτσα της Άρτας και έφτασε στην κορυφή του βουνού, αφού καθ' όδόν εξουδετέρωσε μια συμμορία Τσάμηδων.
  • Ο πολιτικός Γεώργιος Καφαντάρης γεννήθηκε το 1872 στην Ανατολική Φραγκίστα Ευρυτανίας. 

*Ο Γεώργιος Καφαντάρης

Εξελέγη βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας από 20-2-1905 έως 1-2-1906, από 26-3-1906 έως 25-3-1910 και  από 11 Μαρτίου 1912 έως 18 Απριλίου 1915 (δηλαδή όταν διεξάγονταν οι Βαλκανικοί Πόλεμοι ήταν βουλευτής).  Επανεξελέγη ως βουλευτής Ευρυτανίας κατά τα έτη 1915-1920, 1920-1922, 1923-1925 (Εθνοσυνέλευση) , 1926-1928, 1928-1932, 1932-1933, 1933-1935, το 1936 (από 26 Ιανουαρίου έως 4 Αυγούστου 1936).
Υπηρέτησε σε διάφορα υπουργεία και το 1924 ανέλαβε για σύντομη θητεία την πρωθυπουργία.
Όταν άρχισε ο Α' Βαλκανικός Πόλεμος παρουσιάσθηκε και κατετάγη στο Α΄Σύνταγμα. Πήρε μέρος στην απελευθέρωση της Χίου το Δεκέμβριο του 1912 (ΕΜΠΡΟΣ 21 Νοεμβρίου 1912).
  • Ο Μιλτιάδης Νεγρεπόντης,  γεννήθηκε στη Μασσαλία.
Εξελέγη βουλευτής Αττικής από 28 Νοεμβρίου 1910 έως 20 Δεκεμβρίου 1911(Β΄ Αναθεωρητική Βουλή) από 11 Μαρτίου 1912 έως 18 Απριλίου 1915 (δηλαδή όταν διεξάγονταν οι Βαλκανικοί Πόλεμοι ήταν βουλευτής) και από 31 Μαΐου 1915 έως 29 Οκτωβρίου 1915, από 12 Ιουλίου 1917 έως 10 Σεπτεμβρίου 1920. Διετέλεσε δύο φορές υπουργός Οικονομικών.
Αξίζει να σημειωθεί  ότι κατά τους Βαλκανικούς, διοργάνωσε πρώτος τη στρατιωτική υπηρεσία αυτοκινήτων και τη διηύθυνε κατά τη διάρκεια της θητείας του.
*Ο Μιλτιάδης Νεγρεπόντης

Σε χρονογράφημα της εφημερίδας «Χρόνος» (9 Οκτωβρίου 1912) με τίτλο «Ολίγη Λάρισα» και υπογραφή Μ. (ίσως είναι ο Τίμος Μωραϊτίνης) αναφέρεται στην είσοδο του Στρατού μας στη Λάρισα και προστίθεται: «Να και τα αυτοκίνητα του Στρατηγείου. Το έν οδηγεί με στολήν λοχίου του Μηχανικού ο κ. Μ. Νεγρεπόντης, ο βουλευτής Αττινοβοιωτίας. Φέρει μεταξύ βαθμοφόρων και τον φίλον κ. Γ. Ροϊλόν τον στρατιωτικόν ζωγράφον: Μετά το 1897, το οποίον έγινε αφορμή να ζωγραφίση την «Μάχην των Φαρσάλων» και τα «Δελέρια» μας ήλθεν και πάλιν δια να ζωγραφίση την Ελλάδα της Νίκης».
  • Αλλά και ο επικρινόμενος από τον Κατωπόδη βουλευτής Λάρισας Δημήτριος Χατζηγιάννης, είχε πλούσια πολιτική δράση.
Το 1910 δημοσίευσε το έργο του «Το αγροτικό ζήτημα της Θεσσαλία». Το έργο αυτό συνέβαλε στην ενημέρωση της κοινής γνώμης για την δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκονταν στις αρχές του 20ου αιώνα οι κολλήγοι της Θεσσαλίας. 
*Ο Δημήτριος Χατζηγιάννης

Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 8 Αυγούστου του 1910. Επανεξελέγη στις 11 Μαρτίου 1912 (άρα ήταν βουλευτής όταν εξερράγη ο πόλεμος). Στη συνέχεια εξελέγη ξανά βουλευτής το 1932-1933 και το 1933- 1935. Από το 1927 μέχρι το 1932 ήταν γενικός γραμματέας του Αγροτικού Κόμματος. Πολιτεύθηκε και μετά την Κατοχή και το 1947 έγινε υφυπουργός Γεωργίας και τρία χρόνια αργότερα υπουργός.  Δήμαρχος Λάρισας από το 1955-1959 η πρώτη, 1959-1964 η δεύτερη και 1967-1969 η τρίτη θητεία του) στο δημαρχιακό αξίωμα. Διετέλεσε επίσης πρόεδρος της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας.
Από δημοσίευμα του ΕΜΠΡΟΣ (21/11/1912) πληροφορούμαστε ότι και ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, βουλευτής τότε, πήρε μέρος στην απόβαση που οδήγησε στην απελευθέρωση της Χίου.

Και πρώην βουλευτές ανταποκρίθηκαν
στο προσκλητήριο της πατρίδας

Υπήρξαν όμως και οι πρώην βουλευτές, που ανταποκρίθηκαν στο προσκλητήριο της πατρίδας και έσπευσαν στα πεδία των μαχών.
Ένας από αυτούς  ήταν ο Αλέξανδρος Ρώμας. Πρώην Πρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Ζακύνθου.  Στο αξίωμα του προέδρου της Βουλής αναδείχθηκε τρεις φορές και προήδρευσε συνολικά σε 175 συνεδριάσεις.
Την πρώτη φορά εξελέγη Πρόεδρος στις 3 Νοεμβρίου 1897. Για δεύτερη φορά εξελέγη Πρόεδρος της Βουλής στις 7 Απριλίου 1905. Την τρίτη φορά, αναδείχθηκε Πρόεδρος της Βουλής στις 24 Σεπτεμβρίου 1909.
  Στενά συνδεδεμένος με τους Γαριβαλδινούς της Ιταλίας πήρε μέρος στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 ως εθελοντής του τάγματος των Ερυθροχιτώνων. Ανδραγάθησε στο μάχη του Δομοκού και προήχθη στο βαθμό του ταγματάρχη. Προηγουμένως αναμίχθηκε ενεργά στους αγώνες στήριξης της Κρητικής Επανάστασης του 1897 και μεταφέροντας τρόφιμα και εφόδια στους Κρητικούς με πλοίο συνελήφθη αιχμάλωτος από τις ναυτικές μονάδες των Μεγάλων Δυνάμεων, που είχαν αποκλείσει τη Μεγαλόνησο.
Το 1909 δημιούργησε το σώμα των «Ελλήνων Ερυθροχιτώνων», το οποίο συντηρούσε με δικά του έξοδα.
*Η είδηση του τραυματισμού του πρώην Προέδρου της Βουλής Αλεξανδρου Ρώμα 

Πολέμησε επικεφαλής του σώματος αυτού κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους στη Σιάτιστα, στα Γρεβενά, το Μπιζάνι, τη Μονή Τσέπου και διακρίθηκε ιδιαίτερα στην μάχη του Δρίσκου, όπου και τραυματίστηκε στο χέρι τον Νοέμβριο του 1912. Όταν τον μετέφεραν στο ορεινό χειρουργείο, συνάντησε εκεί τον βαριά τραυματισμένο πρώην βουλευτή της Κέρκυρας και ποιητή Λορέντζο Μαβίλη. Τον συνεχάρη και λίγο μετά, ο Μαβίλης εξέπνευσε. Ο Ρώμας στο Δρίσκο προήχθη σε αντισυνταγματάρχη επί του πεδίου της μάχης λόγω του ηρωισμού που επέδειξε.
Ο Ρώμας είχε εκλεγοταν συνεχώς βουλευτής από το 1895 έως το 1909 όταν ανατικατέστησε τον Δ. Στεφάνου, Επανεξελέγη στην Α΄Αναθεωρητική Βουλή του 1910 και στη Βουλή των ετών 1912-1915 (άρα ήταν βουλευτής όταν εξερράγη ο πόλεμος). 
*Ο Λορέντζος Μαβίλης

Είδαμε ήδη και την περίπτωση του Λορέντζου Μαβίλη. Γεννήθηκε στην Ιθάκη, όπου ο πατέρας του υπηρετούσε ως δικαστικός. Είχε αριστοκρατική καταγωγή και ισπανικές ρίζες από την πλευρά του πατέρα του. Νωρίς ήρθε σε  επαφή του με τον «σολωμικό» πνευματικό κύκλο της Κέρκυρας, πριν καταλήξει για σπουδές στη Γερμανία.
Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, αφοσιώθηκε στην ποίηση γράφοντας κυρίως σονέτα και υπερασπίστηκε με θέρμη την δημοτική ως εκλεγμένος βουλευτής Κερκύρας, όταν είχε κατηγορηθεί ο Παλαμάς.
*Η είδηση του θανάτου του ποιητή και πρώην βουλευτή Λορέντζου Μαβίλη

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει, στην εθελοντική συμμετοχή του στην Κρητική Επανάσταση, τον άτυχο  Ελληνοτουρκικό Πόλεμος του 1897, καθώς και στο γεγονός ότι έχασε τη ζωή του μαχόμενος στα βουνά της Ηπείρου κατά τον Α' Βαλκανικό Πόλεμο.
Ο Λορέντζος Μαβίλης είχε εκλεγεί βουλευτής στη Β΄ Αναθεωρητική Βουλή των ετών 1910-1911.
Άλλο παράδειγμα, είναι ο πρώην βουλευτής Θεμιστοκλής Οικονομόπουλος, που έδρασε σαν οπλαρχηγός και τραυματίσθηκε στο πόδι, στο ύψωμα του Αγίου Νικολάου («Πατρίς» 9 Δεκεμβρίου 1912). Είχε εκλεγεί βουλευτής Τροιζηνίας το 1905-1906 και Αργολιδοκορινθίας στην Α΄Αναθεωρητική Βουλή του 1910.
Ο πρώην βουλευτής Παπαναστασίου Αλέξανδρος, που είχε εκλεγεί βουλευτής Αρκαδίας στην Α΄ και στη Β' Αναθεωρητική Βουλή των ετών 1910 και 1911, κατετάγη στο Α΄ Σύνταγμα κατά την "Νέα Ημέρα". Το ίδιο και ο Αντώνιος Μαυρογορδάτος  βουλευτής Σύρου στις Βουλές (7-11-1912). των ετών 1885-1886, 1890-1892 και 1905-1906. Αργότερα εξελέγη στη Βουλής των ετών 1915-1915.
*Ο Γεώργιος Καπιτσίνης, σε φωτογραφία του "Χρόνου" 18 Νοεμβρίου 1912

          Υπήρξε όμως και ένας πρώην βουλευτής, που έχασε τη ζωή του στον πόλεμο εκείνο. Πρόκειται για τον Γεώργιο Καπιτσίνη πρώην βουλευτή Επιδαύρου Λιμηράς. Σκοτώθηκε στη μάχη της Σιάτιστας. Το όνομά του περιλαμβάνεται στο Δελτιο Απωλειών του υπουργείου Στρατιωτικών που δημοσιεύθηκε στις 11 Νοεμβρίου 1912. Είχε διατελέσει βουλευτής κατά τα έτη 1902-1904. Ήταν πρώην στρατιωτικός που είχε ανδραγαθήσει το 1897 και μετά τον πόλεμο παραιτήθηκε και για έξι χρόνια έζησε στην Αμερική. Κατετάγη ως υπολοχαγός Πυροβολικού αν και ήθελε να γίνει αεροπόρος ("Νέα Ημέρα" 13-11-1912).
*Από την εφημερίδα "Εμπρός" 8 Νοεμβρίου 1912. Μαρτυρία συμμετοχής 
του πρώην βουλευτή Τρικάλων Τάκη Αλέξιου

Με το χακί ντύθηκε και ο κτηματίας πρώην βουλευτής Τρικάλων Τάκης Αλέξιος. Είχε διατελέσει βουλευτής αρχικά Καλαμπάκας στο διάστημα 1905-1906 και 1906-1910 και βουλευτής Τρικάλων στην Α΄ Αναθεωρητική Βουλή του 1910. Σύμφωνα με την εφημερίδα "Εμπρός" πήρε μέρος πολεμώντας ηρωικά, στις μάχες για την απελευθέρωση του Μετσόβου.

*Ο Ιωάννης Μακρόπουλος 

Ένας νεαρός φαντάρος, που τότε δεν είχε σχέση με την πολιτική ακόμα, πήρε μέρος στους Βαλκανικούς Πολέμους και τραυματίσθηκε στη μάχη της Μπάνιτσας στην περιοχή της Φλώρινας. Ήταν ο Ιωάννης Μακρόπουλος από τη Λαμία, ο οποίος αναδείχθηκε Πρόεδρος της Βουλής στις 15 Δεκέμβριου 1952. Προηγουμένως, τον Ιανουάριο του 1945 συμμετείχε στην κυβερνητική αντιπροσωπεία, η οποία διαπραγματεύθηκε με το ΕΑΜ τη συμφωνία της Βάρκιζας.
*Ο Αγαμέμνων Σλήμαν 

Και άλλοι βουλευτές ντύθηκαν στο χακί τότε

Ένας άλλος Λαρισαίος βουλευτής που πήγε εθελοντής στον Βαλκανικό Πόλεμο ήταν και ο Αγαμέμνων Σλήμαν γιος του μεγάλου αρχαιολόγου Ερρίκου Σλήμαν και της Σοφίας Εγκαστρωμένου. Κατετάγη εθελοντικά στα σύνορα της Θεσσαλίας, πριν αρχίσει ο πόλεμος, όπως έγραψε ο «Χρόνος» στις 29 Σεπτεμβρίου 1912. Ο Σωματάρχης του, ζήτησε να τον πάρει ως γραφέα του, αλλά ο Σλήμαν δήλωσε ότι επιθυμεί να πολεμήσει.
Ο Αγαμέμνων Σλήμαν είχε εκλεγεί βουλευτής στη Βουλή των ετών 1905-1906 και αργότερα στην Α' Αναθεωρητική Βουλή του 1910, στη Β΄Αναθεωρητική Βουλή των ετών 1910-1911, στη Βουλή των ετών 1912-1915 (άρα ήταν βουλευτής όταν εξερράγη ο πόλεμος). Επανεξελέγη το 1915-1917 και το 1920-1922. 
Στους βουλευτές έχουμε και την περίπτωση του βουλευτή Αττικής και Βοιωτίας Δημοσθένη Σωτηρίου, που είχε τραυματισθεί. Είχε εκλεγεί βουλευτής στη Βουλή των ετών 1912-1915 ("Νέα Ημέρα" 13-11-1912).

*Απόσπασμα της εφημερίδας "Πατρίς" της 31ης Οκτωβρίου 1912 
με αναφορά στον τραυματισμό του βουλευτή Ιωάννη Φαρμάκη


   Ο Ιωάννης Φαρμάκης είχε εκλεγεί βουλευτής Αιτωλίας και Ακαρνανίας στη Α’ Αναθεωρητική Βουλή του 1910 και στη Β’ Αναθεωρητική Βουλή (1910-1911). Στη συνέχεια εξελέγη βουλευτής στις εκλογές των ετών 1912-1915 και αργότερα, κατά το διάστημα 1915-1920.


     Και ενώ ήταν βουλευτής, κατετάγη ως στρατιώτης και πήρε μέρος στη μάχη των Γιαννιτσών, τον Οκτώβριο του 1912 όπου τραυματίσθηκε από βλήμα τυφεκίου μάουζερ στο κεφάλι, 300 μέτρα πέρα από το τζαμί της πόλης. Αργότερα νοσηλεύθηκε στο νοσοκομεία που είχε στηθεί στη Σχολή Ευελπίδων.
*Το δημοσίευμα της "Νέας Ημέρας" της 5ης Νοεμβρίου 1912

Από ένα παραπολιτικό σχόλιο εξάλλου της εφημερίδας ¨Νέα Ημέρα" της 5ης Νοεμβρίου 1912 πληροφορούμαστε ότι φαντάροι έγιναν και οι βουλευτές Αττικοβοιωτίας Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος (εκλεγμένος στη Β΄Αναθεωρητική Βουλή και στη Βουλή των ετώ 1912-1915. Επανεξελέγη στη Δ. Εθνοσυνέλευση κατά τα έτη (1923-25), ο πρώην βουλευτής Αιτωλίας και Ακαρνανίας (στην Α΄και Β΄Αναθεωρητική Βουλή των ετών 1910-11) Παντελής Καρασεβδάς (Ολυμπιονίκης), που ήταν έφεδρος υπολοχαγός, ο βουλευτής Αττικοβοιωτίας Ιωάννης Μπρισιμιτζάκης (βουλευτής της Β΄ Αναθεωρητικής Βουλής 1910-1911 και της Βουλής των ετών 1912-1915 και αργότερα βουλευτής κατά τα έτη 1915-1920) και ο βουλευτής Λάρισας Τσαξίρης Γεώργιος (εκλεγμένος στην Α΄ και Β΄ Αναθεωρητική Βουλή 1910-1911, στη Βουλή των ετών 1912-1915).  
*Από τη δράση του Κυριάκου Μητσοτάκη, πατέρα του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη(Εφημερίδα "Νέα Αλήθεια" Θεσσαλονίκης 7 Νοεμβρίου 1912).

Τέλος έχουμε και την περίπτωση του πατέρα του πρώην πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του Κυριάκου  Μητσοτάκη (1883-1944), που διετέλεσε βουλευτής Χανίων της Κρητικής Πολιτείας και στον Βαλκανικό Πόλεμο του 1912, ηγούμενος σώματος Κρητών εθελοντών, πολέμησε στη Μακεδονία και την Ήπειρο.
*Η λεζάντα τα λέει όλα...


Οι Κύπριοι αδελφοί μας

Στους πολέμους που έκανε η Ελλάδα, είχε πάντα τη συμπαράσταση  των Κυπρίων αδελφών, παρά το γεγονός ότι ήταν υπό τον ζυγό ξένων.  Σ' αυτoύς ειδικά τoυς αγώvες παρά τον Αγγλικό ζυγό, πoλέμησαv εθελοντικά oι βoυλευτές του κυπριακού κοινοβουλίου  Ευάγγελος Χατζηϊωάvvoυ, Νικόλαος  Κλ. Λαvίτης και o δήμαρχoς Λεμεσoύ και πρώηv βoυλευτής Χριστόδoυλoς Σώζoς.

*Ο δήμαρχος Λεμεσού Χριστόδουλος Σώζος

Ο Σώζoς μάλιστα, έχασε τη ζωή του στις 6 Δεκεμβρίoυ 1912  στα υψώματα τoυ Πρoφήτη Ηλία κοντά  στo Μπιζάvι, έχovτας δίπλα τoυ τov βoυλευτή Ευάγγελo Χατζηιωάvvoυ, πoυ τραυματίστηκε μάλιστα σoβαρά στo πρόσωπo, αλλά τελικά διέφυγε τov κίvδυvo.
Αργότερα, στις 9 Απριλίου 1913 όταν μια αντιπροσωπεία του κοινοβουλίου επισκέφθηκε τον νέο βασιλέα Κωνσταντίνο για να τον συγχαρεί για την ανάρρησή στο θρόνο, αυτός θυμήθηκε ότι πολλοί βουλευτές πολέμησαν μαζί του.

  *Από την εφημερίδα "Πατρίς" 10 Απριλίου 1913

Θα με ρωτήσετε γιατί αναμόχλευσα αυτήν την ιστορία. Μα, προφανώς για να τονίσω το ηρωικό πνεύμα και τον πατριωτισμό των πολιτικών της εποχής εκείνης, σε σχέση με πολλούς φυγόστρατους πολιτικούς της εποχής μας.

Παντελής Στεφ. Αθανασιάδης

*Οι προφυλακές του ελληνικού στρατού

*Χαρακτηριστικό σχόλιο της εφημερίδας ΠΑΤΡΙΣ, 27 Δεκεμβρίου 1912, για τη συμμετοχή Κυπρίων εθελοντών βουλευτών


Ένας ακόμα πρώην βουλευτής που πήρε μέρος στους Βαλκανικούς Πολέμους. Από την εφημερίδα "Πατρίς" 11 Αυγούστου 1913
28 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΠΑΝΤΕΛΗ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1974 ,ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΘΝΟΣΩΤΗΡΕΣ ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΠΗΓΑΝ!!!
Dimitrios Karpidas

SITALKIS είπε...

Αυτά έχουν γραφεί κατ' επανάληψη σε πάρα πολλά blogs. Δεν θα τα επαναλάβω... Αυτά που έγραψα όμως σήμερα, είναι πρωτότυπα. Δεν νομίζω να τα έχεις διαβάσει αλλού και με τέτοιες λεπτομέρειες....

Ανώνυμος είπε...

ΟΤΑΝ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sklantzithres Blogs

Ανώνυμος είπε...

Παλιες δοξες...! Σημερα δυστυχως το πολιτικο αξιωμα και ο πατριωτισμος δεν συμβαδιζουν...
Fanì Giota

Ανδρέας Μακρίδης είπε...

Απ' ό,τι φαίνεται απ' το κείμενό σου Παντελή, οι πολιτικοί είδαν εμάς τους δημοσιογράφους...και παραδειγματίστηκαν!

Ανώνυμος είπε...

Πόλυ ενδιαφέρον Παντελή.
Λες να συγκινηθεί κανένα μουλάρι?

Ανώνυμος είπε...

Κάποτε βουλευτές - παράξενο στις μέρες μας- έσπευδαν να καταταγούν εθελοντικά στο στράτευμα , όταν η πατρίδα το είχε πραγματικά ανάγκη.Οπως , στην περίοδο των Βαλκανικών Πολέμων 1912-1913 οι οποίοι διπλασίασαν την Ελλάδα.Το γνωρίζουμε αυτό , από εκατοντάδες ανταποκρίσεις του Β.Κατωπόδη -πολεμιστή στα μέτωπα της Ηπείρου και Μακεδονίας και πολεμικού ανταποκριτή της εφημερίδας ''Πατρίς'' της εποχής-Εντύπωση μου έκανε , η έντονη αντίδρασή του , σαν πραγματικός δημοσιογράφος , στην διαμάχη του -το καλοκαίρι του 1913-με τον βουλευτή Λάρισας Δημήτρη Χατζηγιάννη,ο οποίος κατηγορούσε δημοσιογράφους, ότι έγραφαν τις μάχες , μέσα από τα γραφεία τους Παρόλαυτα , είναι οι βουλευτές πολλοί, εκείνης της περιόδου , που πολέμησαν πραγματικά για την πατρίδα!!Θα αναφερθώ στην περίπτωση του Λορέντζου Μαβίλη-αριστοκρατικής καταγωγής-ο οποίος υπερασπίστηκε ΄με ζήλο , τηνδημοτική, ως βουλευτής Κέρκυρας και ο οποίος έχασε την ζωή του στα βουνά της Ηπείρου κατά τον Α΄Βαλκανικό ΄Πόλεμο.Εθελοντής του Βαλκανικού Πολέμου και ο γιός του αρχαιολόγου Ερρίκου Σλήμαν Αγαμέμνονας Σλήμαν. Ηγούμενος των Κρητών Εθελοντών , που πολέμησε στην Ήπειρο και Μακεδονία και ο πατέρας του πρώην πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Κυριάκος .Αμέριστοι συμπαραστάτες , στους πολέμους της Ελλάδας, οι Κύπριοι αδελφοί , παρά τον αγγλικό ζυγό,καθώς και πολλοί άλλοι που αξίζει να σεβόμαστε την προσφορά τους.Τίποτα , δεν μπορεί να συγκριθεί με το σήμερα , διαφορετικά τα πρόσωπα και οι καταστάσεις , αλλά και απολύτως άλλο, το αίσθημα Καθήκοντος και ήθους...!!!
Φανη Πιατα

Ανώνυμος είπε...

Ο Τσοχατζόπουλος χωρίς να υπηρετήσει έγινε Υπουργός Εθνικής Άμυνας!!! Μόνο στην Ουγκάντα γίνονται αυτά!!!

Giannis Voulkakis

Ανώνυμος είπε...

Παντελη μου, σαν ανεκδοτο μου ακουγεται!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Chrysa Christidi

Ανώνυμος είπε...


Οι καιροί τότε ήταν όντως διαφορετικοί, βαλκανικοί, όραμα για μια πιο σπουδαία Ελλάδα, οι πολίτες είχαν διάθεση να εμπλακούν και να δημιουργήσουν κάτι οι ίδιοι...τώρα το όραμα λείπει και όπου πάει να διαφανεί καταπατείται ανελέητα.

Zahos Athanasakis

Ανώνυμος είπε...

Οι καιροί τότε ήταν όντως διαφορετικοί, βαλκανικοί, όραμα για μια πιο σπουδαία Ελλάδα, οι πολίτες είχαν διάθεση να εμπλακούν και να δημιουργήσουν κάτι οι ίδιοι...τώρα το όραμα λείπει και όπου πάει να διαφανεί καταπατείται ανελέητα.

Zahos Athanasakis

Ανώνυμος είπε...

ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΓΙ ΑΥΤΟ ΕΠΙΒΙΩΝΟΥΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ.


Emmanouil Simos

Ανώνυμος είπε...

...και φαντάροι πήγαιναν εθελοντικά και πολεμούσαν Ηρωϊκά..!!!!!

Pinelopi Gkouma

Ανώνυμος είπε...

Εξαιρετικό!!!

Νατάσα Μποζίνη

Ανώνυμος είπε...

Elen Chion ΚΑΛΗ ΘΑ ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΕΡΕΥΝΑ,ΑΛΛΑ ΘΑ ΕΚΑΙΓΕ ΠΟΛΥΥΥΥΥΥΥ!!!

Ανώνυμος είπε...

Ηλίας Κοτρίδης
Kαι σήμερα τρέχουν....αλλά βάζοντας το στα πόδια...

Ανώνυμος είπε...

Elen Chion
Εκτακτο Παντελη!!!! και μοιραιες οι συγκρισεις!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Αριστείδης Αρμάος
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ, Θρυλική μορφή του ελληνικού αθλητισμού, τέσσερις φορές Ολυμπιονίκης στα αγωνίσματα άνευ φοράς.
1908: Ολυμπιακοί Αγώνες του Λονδίνου, κερδίζει δύο αργυρά μετάλλια: στο ύψος άνευ φοράς με 1.55 μ. και στο μήκος άνευ φοράς με 3.25 μ.
1912 Ολυμπιακοί αγώνες της Στοκχόλμης κέρδισε χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς με 3.37 μ. (παγκόσμιο ρεκόρ του ιδίου με 3.47 μ. από την 1η Απριλίου) και χάλκινο στο ύψος άνευ φοράς με 1.55 μ., αφού χρειάστηκε να δώσει σκληρή μάχη και στα δύο αγωνίσματα με τους αδελφούς Άνταμς από τις ΗΠΑ.
Δύο μήνες μετά τον θρίαμβο της Στοκχόλμης ξεσπά ο Α' Βαλκανικός Πόλεμος (4 Οκτωβρίου 1912) και ο Τσικλητήρας στρατεύεται. Του προτείνουν να παραμείνει στο Φρουραρχείο Αθηνών, αλλά αυτός αρνείται. Θέλει να πάει στο μέτωπο για να μην κατηγορηθεί για ευνοϊκή μεταχείριση. Εκεί στην πρώτη γραμμή προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα και άφησε την τελευταία του πνοή στις 10 Φεβρουαρίου 1913. Ήταν μόλις 25 ετών. Προς τιμήν του, ο Πανελλήνιος διοργανώνει από το 1963 συνάντηση στίβου με την επωνυμία Τα Τσικλητήρεια.

Ανώνυμος είπε...

Stamatis Alamaniotis
Οι πολιτικοί σήμερα.... στην πλειοψηφία τους ....στην καλύτερη των περιπτώσεων είναι ...όπως πολύ σωστά αναφέρατε κε Αθανασιάδη...φυγόστρατοι.Αν εξετάσουμε την δράσης τους στα πλαίσια της σύχρονης Ελλάδας των τελευταίων δεκαετιών ....γνωρίζουμε πλέον ότι δυστυχώς έχουν μετεξελιχθεί σε κάτι πολύ χειρότερο...Η ιστορία τελικά επαναλαμβάνετε ...έστω και αν "αλλάζει μορφή " ..Αν την ¨διαβάσεις σωστά"....αποτελεί έναν σπυδαίο δάσκαλο για το ¨μέλλον".Ευχαριστώ για την δημοσίευση....!!!

Ανώνυμος είπε...

Nikos Nikou
Τώρα έχουμε "αδελφάτο"στη Βουλή!

Ανώνυμος είπε...

Γιώργος Νύκτας
ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΑΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΕΞΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΜΙΑ ΘΗΤΕΙΑ;

Ανώνυμος είπε...

Θανάσης Αλμπάντης
Μια θλίψη με κατέλαβε...

Ανώνυμος είπε...

Νίνα Γκούδλη
Διαβάζοντας για κείνους τους πολιτικούς...με πιάνει θλίψη για τους πολιτικού του τώρα!....

Ανώνυμος είπε...

Kostas Patialiakas
Άντε να βρεις σήμερα βουλευτές και να τους συγκρίνεις με αντίστοιχους της εποχής εκείνης. Αμ δε!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Anna Faltaits
Αυτή θα ήταν και η τελευταία χρονιά που συνέβη αυτό μάλλον ;-)

Ανώνυμος είπε...

Μαντας Ινδιανος
Από τότε, κανείς ...

Ανώνυμος είπε...

Niko Roumeliotis
Ο παγκαλος εθελοντής ΟΥΚ η ΛΟΚ;;;;

Ανώνυμος είπε...

Biki Loutragoti
Υπήρχε λεβεντιά

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...