Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ: ΤΑ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ!!!

*Το Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής

Η Βουλή σχεδόν καθημερινά ψηφίζει νόμους. Μερικές φορές όμως ψηφίζει και πράγματα που είτε έχουν ιστορικό ενδιαφέρον, είτε μας φαίνονται περίεργα και ασυνήθιστα. 
Ας αρχίσουμε τους συμπαθείς κυρ- Μέντιους. Στις 31 Ιανουαρίου 1857 η Βουλή ψήφισε νόμο, ο οποίος όριζε μεταξύ άλλων, ότι τα γαϊδούρια φορολογούνται 0,50 λεπτά της δραχμής, έκαστον!!! Σήμερα κανένα γαϊδούρι δίποδο ή τεράποδο δεν φορολογείται... Τα δίποδα ειδικά φοροδιαφεύγουν!!!
Στις 5 Ιανουαρίου 1866, ο δραστήριος και μαχόμενος τους Πανσλαβιστές εκπαιδευτικός Γεώργιος Τσουκαλάς Ζακύνθιος, είχε στείλει στην Ελληνική Βουλή μια χειμαρρώδη, πολυσέλιδη και πυκνογραμμένη αναφορά με την οποία προειδοποιούσε από τη Φιλιππούπολη ότι «αίφνης τέσσαρες προπαγγάνται ενεφανίσθησαν εν τη πόλει ταύτη, όπου ο Βουλγαροσλαβισμός μανιωδώς ανεφάνη και βαναύσως και αδίκως μάχεται κατά του Ελληνισμού». Επεσήμαινε μάλιστα, ότι ο Ρώσος πρόξενος στη Φιλιππούπολη, διέδιδε, πως «μετά δέκα έτη δεν θέλει υπάρχει τις εν της πόλει και τη επαρχία Φιλιππουπόλεως, ίνα είπη Ελληνιστί καλή ημέρα». Και καλούσε τους Έλληνες βουλευτές: «Σκεφθείτε ωρίμως, διότι ο καιρός παρέρχεται ανεπιστρεπτί».
Είχε προηγηθεί στις 28 Οκτωβρίου 1865,μια άλλη αναφορά του  Γεωργίου Τσουκαλά "Περί Πανσλαυισμού και περί των εν Θράκη ελληνικών προξενείων". Η αναφορά αυτή ανακοινώθηκε τοτε μέσα στη Βουλή και παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Αναφορών.
Να και κάτι ακόμα: Στις 6 Ιουνίου 1867 η Βουλή ψήφισε προσωρινό κανονισμό, που πρόβλεπε ότι "απαγορεύεται εις πάντα βουλευτήν να εισέρχηται εις το Βουλευτήριον φέρων όπλον ή ράβδον".
Παντελής Στεφ. Αθανασιάδης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...